Cada vez son máis as nosas Tendas 6.25, que cumpren os obxectivos da nosa estratexia de redución de plástico de cara a 2025.

Mercadona acelera a súa estratexia para reducir o plástico cun investimento de máis de 140 millóns de euros 

25 de novembro de 2020
  • A cadea creou un equipo de traballo transversal para identificar e concretar os cambios que será necesario introducir nos diferentes procesos da cadea de montaxe para reducir o plástico.

Seguimos demostrando con feitos o noso compromiso coa redución de plástico. Durante o pasado mes de outubro a nosa Estratexia 6.25 alcanzou a 72 tendas, convertidas en Tendas 6.25 que fan visibles as 6 accións da devandita estratexia. Un proxecto de Mercadona máis verde que é de todos e que só podemos conseguir coa vosa axuda.

Mercadona, dentro do seu compromiso de “Dar o Si a Coidar máis o Planeta”, ten previsto investir máis de 140 millóns de euros nos próximos cinco anos para reducir o plástico a través da Estratexia 6.25.

A cadea comezou a traballar nesta estratexia en 2019 implicando a todos os traballadores da empresa no reto de Seguir Coidando o Planeta, facendo máis sostibles diferentes procesos da cadea de montaxe.

A Estratexia 6.25, que ten o triplo obxectivo para 2025 de reducir un 25 % o plástico, facer todos os envases reciclables e reciclar todos os residuos plásticos, estase  levando a cabo a través de 6 accións que implican cambios en diferentes procesos da compañía, dende a definición dos envases do futuro, á coordinación cos provedores, a adaptación das Tendas, a xestión de residuos, a loxística, etc.

A empresa conta cun equipo de traballo que coordina todas as áreas de actuación da Estratexia 6.25 e está formado por traballadores e traballadoras dos diferentes departamentos da compañía, como Tendas e Prescrición Perecedoiros, Obras e Expansión, Prescrición Secos e Informática, Loxística, Financeiro e Relacións Externas.

Nos últimos dous meses, Mercadona adaptou 72 tendas da cadea para transformalas en Tendas 6.25, nas que xa se poden observar avances da Estratexia e cuxo obxectivo é escoitar a opinión de “Xefes” (clientes) e traballadores respecto a todas as accións que a empresa está desenvolvendo no contexto da Estratexia 6.25. De feito, durante este tempo xa se recibiron máis de 1.300 suxestións e opinións, tanto de clientes como de traballadoras e traballadores que están contribuíndo a mellorar as distintas accións que Mercadona está poñendo en práctica.

Texto 1 Imagen Tienda 6.25

Membros integrantes do equipo de traballo da Estratexia 6.25 de Mercadona.

As Tendas 6.25 están repartidas por todas as provincias españolas e na cidade de Matosinhos, Distrito de Porto, Portugal, e irase extrapolando este modelo de Tenda a toda a cadea durante o próximo ano.

A Estratexia 6.25 para a redución do plástico: unha Mercadona máis verde

A primeira e segunda das accións desta estratexia, céntranse en que ao longo de 2020 Mercadona eliminará as bolsas de plástico dun só uso en todas as seccións, así como os desbotables de plástico dun só uso. A terceira, é que ata 2025, a compañía comprométese a diminuír un 25 % o uso de plástico dos seus envases eliminando o que non engada valor, substituíndoo por outros materiais e incorporando plástico reciclado. Ademais, a cuarta medida é o compromiso da compañía a que en 2025 todos os seus envases de plástico sexan reciclables

A quinta acción da Estratexia 6.25 compromete a Mercadona a reciclar o 100 % dos residuos plásticos das Tendas físicas, Servizo a Domicilio e Online. E en sexto lugar, Mercadona axudará aos “Xefes” a reciclar achegándolles información útil sobre reciclaxe tanto na tenda como nos envases, a través de pictogramas indicativos.

Texto 2 Imagen Tienda 6.25

Para levar a cabo esta Estratexia, a empresa formará aos 90.000 empregados que integran Mercadona en España e Portugal. Ademais, transmitiu  os obxectivos da Estratexia aos seus provedores, que xa traballan no seu desenvolvemento xunto aos departamentos de Compras e Prescrición.

Mercadona irá facilitando información sobre a Estratexia 6.25 na sección ‘Coidemos o Planeta’ da súa web corporativa, onde, ademais, “O Xefe” encontrará contido sobre reciclaxe, cuestións medioambientais e os feitos sostibles de Mercadona.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 280 comedores sociais e 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental, dedicando maiores esforzos cada día para Seguir Coidando o Planeta; de aí o reforzo do seu compromiso co investimento de 44 millóns de euros en 2019 en medidas de protección ambiental.

Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da Economía Circular e enfocado na optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Estas áreas de traballo non son algo novo para Mercadona, conta con numerosos exemplos como o pool de envases reutilizables de Logifruit, que leva en marcha 25 anos. O seu modelo de xestión de residuos, grazas ao cal Mercadona dá unha segunda vida a máis de 220.000 T de cartón e plástico ao ano (o 100 % das embalaxes que usa a empresa e posteriormente recicla). Ou a eliminación da bolsa de plástico dun só uso na liña de caixas que Mercadona implantou en 2019, poñendo a disposición dos “Xefes” unha bolsa de papel reciclable, unha bolsa de plástico reutilizable elaborada con plástico reciclado e a cesta de rafia reutilizable e feita tamén con material reciclado, que foi introducida hai anos en toda a cadea.

Ademais, Mercadona é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Logo EActiVate