O impacto económico de Mercadona en 2021

Este é o impacto económico de Mercadona en 2021

13 de maio de 2022
  • A compañía realizou en 2021 compras de orixe España polo valor de 21.000 millóns de euros.
  • O impacto directo, indirecto e inducido de Mercadona supón o 2,09 % do Produto Interior Bruto (PIB) e máis de 660.000 postos de traballo en todo o país.
  • A contribución tributaria de Mercadona ascendeu en 2021 a 1.955 millóns de euros.

Mercadona e a súa cadea de montaxe, conformada por máis de 3.000 provedores, xera un grande impacto na economía española. A través da súa actividade contribúen á creación de emprego e á xeración de riqueza, industria e servizos, repercutindo nas zonas nas que están presentes.

Vídeo en español

Principais cifras do impacto económico de Mercadona en 2021

Segundo o estudo realizado polo Instituto Valenciano de Investigacións Económicas (Ivie), "O impacto económico de Mercadona 2021", a compañía supón para España o 3,7 % do emprego total, o que se traduce en máis de 660.000 empregos directos, indirectos e inducidos. Ademais, a súa actividade representa o 2,09 % do PIB, isto é, máis de 25.000 millóns de euros de achega conxunta.

En 2021 a compañía realizou compras en España polo valor de 21.000 millóns de euros. E froito da súa actividade e da xerada de forma indirecta e inducida, alcanzouse unha achega fiscal de 9.007 millóns de euros, o que supón o 2 % da recadación total estimada das Administracións Públicas españolas (incluídas cotizacións á Seguridade Social).

Así mesmo, a contribución tributaria soportada e recadada por Mercadona ás Administracións Públicas ascende a 1.955 millóns de euros, dos cales 931 millóns corresponden a pagamentos á Seguridade Social, 197 millóns ao imposto de sociedades, 685 millóns á recadación do IVE e do IRPF, e 142 ao pagamento de diversos impostos e taxas. Mentres que a contribución xerada como consecuencia do impacto indirecto e inducido cuantifica en 5.353 e 1.699 millóns de euros, respectivamente.

Todas estas cifras son consecuencia do compromiso e da implicación de Mercadona coa sociedade. Fiel a iso, a compañía promove un comportamento ético e responsable, baseado na transparencia e na confianza.

Mercadona: Un modelo de empresa para o desenvolvemento social

Para Mercadona, contribuír ao desenvolvemento social dos ámbitos nos que ten presenza é unha obriga e unha responsabilidade para crear valor compartido e de impulsar unha actividade sostible e vertebradora en todos os seus procesos.

Neste contexto, a compañía é asinante do Pacto Mundial dende 2011, iniciativa a través da cal a Organización das Nacións Unidas promove os distintos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

No marco deste modelo de negocio, traballa a diario para ofrecer respostas ás necesidades formuladas por aqueles Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) nos que máis inflúe o impacto da súa actividade. Faino por medio do liderado, impulsando accións e iniciativas socialmente responsables.