Cartel Enquisa Hábitos de Consumo 2019

A Mesa de Participación presenta os resultados da 'Enquisa Hábitos de Compra e Consumo 2019'

21 de novembro de 2019
 • A Mesa de Participación, grupo de traballo constituído polas asociacións de consumidores e usuarios CECU, FUCIUNAE e CAUCE e Mercadona, presenta  'Enquisa Hábitos de Compra e Consumo 2019'.
 • Os principais resultados conclúen que estamos ante un consumidor preocupado pola súa saúde, sensible co desperdicio de alimentos e respectuoso co medio ambiente.
 • A sondaxe analiza os hábitos de compra e consumo de 3.300 consumidores para descubrir como están evolucionando os hábitos de compra e consumo da poboación española.

Vídeo en español:

A Mesa de Participación presentou os resultados da 'Enquisa Hábitos de Compra e Consumo 2019' na que participaron 3.300 familias de toda España co obxectivo de descubrir como están evolucionando os hábitos de compra e consumo da poboación española. A enquisa foi realizada polo grupo de traballo formado por Federacións e Confederacións de asociacións de consumidores e usuarios CECU, FUCI, UNAE e CAUCE, xunto con Mercadona.

A súa misión é coñecer e formar e informar ao consumidor a través da promoción de accións que engadan valor e permitan a protección do consumidor. Isto é posible grazas ás reunións periódicas onde o grupo de traballo se encarga de debater sobre temas de actualidade, novas tendencias e hábitos de consumo.

Este estudo elabórase dende hai catro anos e acumulou case 11.000 consumidores enquisados grazas aos que descubrimos en 2015 un consumidor máis eficiente e esixente, preocupado pola súa saúde, e máis solidario e responsable. Un ano despois, parte dos hábitos de consumo cambiaron pola situación económica e detectouse unha maior necesidade de formación alimentaria. En 2017 destacou o rol tecnolóxico, promovido por un consumidor atrevido co mercado en liña pero con marxe de mellora a nivel de hábitos alimenticios. E o ano pasado, o estudo concluíu que o consumidor era máis prudente e cada vez máis concienciado socialmente co ámbito.

Principais conclusións do perfil do consumidor actual

Este ano, tendo en conta as variables de xénero, idade, nivel de estudos, ámbito de residencia e número de membros por unidade familiar, e tras a análise dos resultados ás 48 preguntas da enquisa, a Mesa de Participación conclúe que o consumidor é:

 • Eficiente. O 58% dos consumidores cambiaron os seus hábitos de compra e consumo.
 • Reservado. O 66% elixe o supermercado como lugar habitual de compra.
 • Intelixente. O 64% di que non está influenciado polas RRSS.
 • Crítico na lectura de etiquetas. O 58% considera os ingredientes (53%), a data de caducidade (40%) e a orixe (3%) como os elementos máis importantes.
 • Con necesidade de formación: o 28% non diferencia entre Data de Consumo Preferente e Data de caducidade.
 • Preocupado pola súa saúde. O 68% considera os seus hábitos alimenticios saudables.
 • Informado. O 49% considera que dispón de información suficiente sobre alimentación.
 • Sensible co desperdicio de alimentos. O 95% pensa que o desperdicio de alimentos é un problema importante e o 54% considera que a responsabilidade no desperdicio de alimentos é compartida por toda a Sociedade.
 • Respectuoso co medio ambiente: o 82% separa residuos, o 76% reutiliza bolsas de plástico e o 67% usa bolsas multiusos.

Este estudo corresponde a 4 áreas: Hábitos de Compra e Consumo; Decisión de compra, factores e novas tendencias; Etiquetaxe dos alimentos e Hábitos saudables; e Responsabilidade Social nos hábitos de produción e de compra.

Documento en español:

Principais resultados da 'Enquisa Hábitos de Compra e Consumo 2019'Principais resultados da 'Enquisa Hábitos de Compra e Consumo 2019'.