Política de Benestar Animal de Mercadona per millorar la qualitat de vida de l'animal

Política de Benestar Animal de Mercadona

27 de març de 2019
  • Tots els productes d'origen animal que ofereix Mercadona procedeixen de proveïdors homologats, que són auditats tant per la companyia com per les autoritats sanitàries, per garantir el compliment de la legislació vigent.

Mercadona està compromesa amb el benestar dels animals. N’és una prova la seva Política de Benestar Animal, que reflecteix els esforços per garantir no només la seguretat alimentària i la qualitat del producte, sinó també unes condicions dignes durant tota la vida de l'animal.

Amb aquesta política, Mercadona exigeix la protecció i el benestar dels animals en les explotacions ramaderes i a la resta dels processos, de manera que, a més de complir la legislació vigent en la matèria, vetlla perquè els seus proveïdors apliquin normes de benestar animal.

Per garantir-ne el compliment, Mercadona treballa estretament amb els seus proveïdors assegurant que els animals que proporcionen carn, ous, llet i altres productes d'origen animal siguin criats en condicions que compleixin les anomenades "5 llibertats".

Política de Benestar Animal de Mercadona

  • El Benestar animal és una demanda ètica i social irrenunciable; és un requisit necessari per garantir la qualitat dels productes carnis que Mercadona ofereix als seus "Caps" (clients).
  • Mercadona està compromesa amb la protecció i el benestar dels animals en les explotacions ramaderes i a la resta de processos, de manera que, a més de complir la legislació vigent en la matèria, vetlla perquè s'apliquin normes de benestar animal durant tota la vida de l'animal.
  • Per a això Mercadona treballa estretament amb els seus proveïdors per:

1. Assegurar que els animals que proporcionen la carn, els ous, la llet i altres productes carnis siguin criats en condicions que assegurin el compliment de les 5 llibertats (5F):

  • Evitar la set i la fam, proporcionant-los accés a aigua potable i a una dieta adequada per mantenir la salut i el vigor.
  • Proporcionar-los un ambient apropiat, que inclogui refugi i una zona de descans còmoda i adequada.
  • Evitar el dolor, les lesions i les malalties, aplicant mesures preventives, un diagnòstic ràpid i el tractament adequat.
  • Permetre que puguin expressar un comportament completament normal, proporcionant-los espai suficient, instal·lacions adequades, i en companyia d'altres animals de la seva mateixa espècie.
  • Evitar-los situacions de por i angoixa, garantint una gestió adequada que eviti tot sofriment innecessari.

2. Garantir que el personal de les explotacions ramaderes i de la resta de processos tingui la formació adequada per evitar qualsevol tipus de dolor o patiment induït pel maneig en la criança, en el transport i en el sacrifici. 

3. Implantar estàndards certificables que incloguin el benestar animal en l'horitzó de l'any 2021.

Compromís de Mercadona amb el benestar dels animals

Fruit d'aquest compromís, Mercadona rebutja rotundament qualsevol mala pràctica en el maneig dels animals, i no treballarà amb cap proveïdor que no compleixi amb aquesta Política de Benestar Animal.  

Algunes mesures de Mercadona en Benestar Animal             

Mercadona i els seus proveïdors treballen juntament amb l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) i NEIKER-Tecnalia (Institut de Recerca i Desenvolupament Tecnològic) en el desenvolupament d'una regulació completa de protecció dels animals a les granges, en el transport i també en la fase de sacrifici.

El 2021 serà l'any límit perquè tots els proveïdors de la companyia estiguin certificats en Benestar Animal gràcies a una signatura col·lectiva amb què s'han compromès el 100 % dels proveïdors de carn, ous i llet.

Entre d’altres dels moviments adoptats, Mercadona està treballant amb els seus proveïdors per abandonar progressivament la venda d'ou procedent de gallines criades en gàbia.

Per conèixer aquest i altres compromisos de Mercadona, t'animem a consultar la Memòria mediambiental o l'espai de Responsabilitat Social, on es recullen altres fets i compromisos en matèria de sostenibilitat i medi ambient.