Reducció petjada de carboni a Mercadona l’any 2021 respecte del 2015

Mercadona redueix la seva petjada de carboni un 38 %

16 de novembre de 2022
  • La companyia calcula la seva petjada de carboni per estudiar i establir iniciatives de descarbonització.
  • Mercadona està alineada amb els objectius de l'Acord de París (COP21) per assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.
  • Estalvi i eficiència energètica i logística sostenible, entre les mesures per reduir la petjada de carboni.

Mercadona no és aliena als problemes climàtics actuals. Per això, en el marc del seu compromís amb el planeta, l'empresa ha calculat les emissions que la seva activitat genera amb l'objectiu de visualitzar els seus focus d'impacte principals i, així, poder reduir-los.

Vídeo en castellà

Des de l’any 2015, la companyia ha reduït un 38 % la seva petjada de carboni i, en conseqüència, els gasos amb efecte d’hivernacle que afecten l'augment de la temperatura global del planeta.

Aquests gasos afecten l'activitat de Mercadona, però també s'emeten en processos propis de l'empresa. Per aquesta raó, i en el marc del compromís amb els objectius que marca l'Acord de París (COP21) per assolir la neutralitat climàtica l'any 2050, Mercadona ha calculat el seu impacte mesurant l'evolució de les seves emissions del 2015 al 2021. Gràcies a aquest mesurament, Mercadona pot acreditar una reducció d'emissions del 38 % l’any 2021 respecte del 2015.

Algunes mesures de Mercadona per reduir la petjada de carboni

  • Substitució de gasos refrigerants mitjançant la instal·lació de sistemes de refrigeració amb CO2 transcrític i subcrític, que empren refrigerants naturals més sostenibles i eficients.
  • Control de fuites de gasos refrigerants, a través del compliment dels mètodes del manteniment i mitjançant el telecontrol de mecanismes.
  • Instal·lació de 9.000 plaques solars a les botigues.
  • Estalvi energètic a les botigues eficients de Mercadona, amb nous murals frigorífics, mobles de congelació tancats i instal·lació de LED, entre altres.
  • Logística sostenible a través de camions de gas, flota EURO 6 o superior, furgonetes ECO, transport ferroviari i incorporació de camions bitràiler i megatràiler.

Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona

Des de fa anys, la companyia disposa d’un sistema de gestió ambiental propi que es basa a identificar, prevenir i reduir els impactes ambientals que la seva activitat genera.

L’any 2021, Mercadona va invertir 49 milions d'euros en protecció del medi ambient, per adaptar constantment el sistema a les demandes socials i als objectius propis de l'empresa.

Aquest sistema se centra en tres àrees principals: l’optimització logística, l’eficiència energètica i la gestió de residus. Coneix tots els fets de Mercadona en aquestes matèries.