Camió 100 % elèctric fent un recorregut per a Mercadona al centre urbà de Madrid

Mercadona inicia una prova amb un nou camió 100 % elèctric i lliure d'emissions GEH, PM i NOx

02 de desembre de 2021
  • La seva nova tecnologia contribueix a disminuir l'impacte de l'activitat diària de la companyia, a millorar la qualitat de l'aire de les ciutats i a minimitzar el soroll.
  • Amb una capacitat per a 21 palets i 26 tones de massa màxima autoritzada, el nou vehicle 100 % elèctric de Scania té una autonomia teòrica aproximada de 200 km i les seves característiques el converteixen en una solució òptima per a la distribució en l'àmbit urbà.
  • En col·laboració amb Scania, Acotral, Frigicoll i ThermoKing.

Mercadona, en col·laboració amb els proveïdors Scania, Acotral, Frigicoll i ThermoKing, ha iniciat una prova laboratori en els seus processos logístics amb la incorporació d'un nou model de camió 100 % elèctric a la flota. Aquest nou projecte permetrà Mercadona de reduir encara més l'impacte de la seva activitat a les diferents ciutats en què és present i reforçar, així, el seu compromís amb els objectius del Pacte Verd Europeu i amb la Llei de canvi climàtic.

El nou vehicle no emet emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) durant el transport, amb les conseqüències positives que això té en la protecció i la conservació del medi ambient. A més, aquest nou motor contribueix a millorar la qualitat de l'aire de les ciutats, ja que elimina igualment els gasos més perjudicials per a la salut de les persones, com per exemple els que generen partícules de menys de 10 micres i òxid de nitrogen (NOx).

Aquest projecte de Mercadona i els seus proveïdors també contribueix a reduir la contaminació acústica, amb una disminució molt rellevant del soroll que, gràcies a aquest tipus de motor, i també al disseny del vehicle, assoleix un nivell sonor a penes perceptible per l'oïda humana.

Dotat d'un motor Scania 300 kWh, el nou camió és multitemperatura i disposa d'un motor elèctric alimentat per bateries d'ions de liti amb una autonomia màxima de 220 km i un temps de recàrrega completa de 90 minuts a 230 kW en corrent continu. Durant el període de proves, que es farà amb una unitat ja incorporada a la flota d'Acotral, Mercadona té previst optimitzar els processos de recàrregues, que realitzarà en un dels molls del seu Bloc Logístic de Ciempozuelos (Madrid) amb l'objectiu d'aprofitar al màxim els temps de descans dels conductors i els horaris de càrrega de mercaderies.

Dissenyat per a àmbits urbans, tant per a descàrregues diürnes com nocturnes, el vehicle és un camió rígid amb capacitat per a 21 palets i una massa màxima autoritzada de 26 tones. El seu equip de fred, també 100 % elèctric i connectat a la mateixa bateria que el motor, és la versió Frigoblock de ThermoKing i permet no solament eliminar les emissions de gasos de l'equip de fred, sinó també poder circular amb l'equip encès als nuclis urbans gràcies a una reducció important de la contaminació acústica.

Aquest nou projecte de transport urbà amb motors 100 % elèctrics i lliures d'emissions GEH, partícules i NOx confirma el compromís que Mercadona i els seus proveïdors logístics tenen amb el transport sostenible i la convivència amb els veïns. Fa anys que la companyia aposta no només per transportar més amb menys recursos i optimitzar cada ruta, sinó també per reduir al màxim l'impacte de la seva activitat amb iniciatives com la que està provant en aquests moments, totalment alineada amb els objectius mediambientals que estableix Europa.

Mercadona diu sí a seguir cuidant el planeta, fet que implica esforços importants, com ara el Pla de Reducció d'Emissions que la companyia va posar en marxa amb l’adhesió a la iniciativa Lean & Green, que a Espanya promou l’AECOC, associació de fabricants i distribuïdors, i amb què acredita una reducció superior al 20 % en les emissions de CO2 dels seus processos logístics, concretament del 27 %, en el període 2016-2020.

Logística sostenible: compromesos amb l'entorn

Mercadona ha seguit revisant els seus processos logístics i introduint millores que, en conjunt, han permès optimitzar la cadena de subministrament per fer-la cada vegada més sostenible. Per a això, ha incorporat solucions com, per exemple, l'ús de combustibles menys contaminants, com el gas natural liquat (GNL) o el gas natural comprimit (GNC), millores en els gasos que s’utilitzen en els equips de refrigeració dels vehicles, la renovació de la flota cap a estàndards de motor més avançats i eficients, o els repartiments d'última milla en nuclis urbans fets per camions amb les normes de control d'emissions més restrictives del mercat. A més, ha seguit impulsant la seva Estratègia del Vuit amb diverses iniciatives combinades que permeten millorar el comportament ambiental de la flota, com ara l'aposta per les "compres sobre moll", que redueixen la petjada de carboni; l’aprofitament de la "logística inversa" per optimitzar els trajectes de retorn; la utilització d’un pool d’envasos reutilitzables, fàcilment reparables i reciclables, o el foment de l'ecodisseny d’envasos i embalatges per aprofitar al màxim l'espai de càrrega i evitar, així, "transportar aire".

Gràcies a tots aquests moviments i a l'esforç constant i conjunt del Departament de Logística i dels Proveïdors Totaler amb què col·labora, al tancament del 2020 la companyia ha certificat avenços importants, tal com ho reflecteixen aquestes dades: el 99 % de la flota respon als estàndards Euro VIc i Euro VId, disposa de 103 camions propulsats amb GNL i GNC, ha implantat la logística silenciosa en hores vall en més de 700 botigues i ha assolit una taxa d'ompliment de camions del 85 %, malgrat la complexitat dels canvis logístics que ha calgut fer el 2020 i el 2021 a causa de la pandèmia.

Pel que fa a les flotes del Servei a Domicili i de Mercadona Online, s'estan introduint furgonetes bicombustibles i, en paral·lel, s'estan fent proves amb furgonetes elèctriques.

A més, als blocs logístics de Mercadona s'estan fent millores importants d'estalvi i eficiència energètica, com ara la introducció de la il·luminació LED i la instal·lació de panells solars fotovoltaics en alguns d'ells, com als de Villadangos i Vitòria.

Camió elèctric en proves a les instal·lacions del Bloc Logístic de Mercadona a Ciempozuelos Camió elèctric en proves a les instal·lacions del Bloc Logístic de Mercadona a Ciempozuelos.

Camió 100 % elèctric fent un recorregut per a Mercadona al centre urbà de MadridCamió 100 % elèctric fent un recorregut per a Mercadona al centre urbà de Madrid.