Camió propulsat amb gas natural liquat utilitzat per Mercadona

Mercadona i els seus proveïdors de transport invertiran 4 milions d'euros el 2018 en tecnologies netes

15 de febrer de 2018
  • El 92% de la flota de vehicles compleix amb els estàndards més exigents en matèria d'emissions.
  • En el marc de la seva aposta pel transport sostenible i la qualitat de l'aire, incorporaran a Madrid, Barcelona i València 40 camions propulsats amb gas natural.

Mercadona i els seus proveïdors de transport destinaran enguany 4 milions d'euros per incorporar 40 camions propulsats amb gas natural liquat (GNL) a les ciutats de Barcelona, Madrid i València, que se sumaran als 7 vehicles d'aquestes característiques de què disposen des del 2017 i que van suposar una inversió d'un milió d'euros. Aquest esforç inversor respon al compromís que tant Mercadona com els seus proveïdors de transport mantenen amb el respecte al medi ambient, una aposta per la sostenibilitat de la seva activitat que es tradueix en l'optimització contínua de la seva flota de transport i la seva logística per reduir les emissions i millorar la qualitat de l'aire en els nuclis urbans.

Amb aquest objectiu, al llarg de l'any s'incorporaran a la flota, de manera progressiva, vehicles de categoria ECO que circularan prioritàriament per nuclis urbans d'alta densitat de població i de moviment, fet que contribuirà a reduir el risc de superar els límits permesos d'òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió que tenen habitualment aquest tipus de ciutats.

Aquesta iniciativa se suma a les que s'estan realitzant en vehicles per l'anomenada "última milla" de repartiment en ciutats. Per a això, la companyia ja disposa de 3 furgonetes transformades a dual fuel (gas/gasoil) i el 2018 té previst utilitzar també 3 furgonetes 100% GNC (gas natural comprimit). A més, actualment, s'estan fent proves amb una furgoneta elèctrica per estudiar les millores i les seves possibilitats d'adaptació als mitjans de fred.

L'esforç realitzat en els últims anys ha permès que el 92% de la flota que utilitza la companyia disposi del distintiu categoria C de la DGT, és a dir, vehicles que compleixen amb els estàndards Euro VI i Euro VI C, que són els més exigents en matèria d'emissions. Aquests motors redueixen les emissions d'òxids de nitrogen (NOx), perjudicials per a la salut.

A més d'apostar per combustibles menys contaminants, Mercadona continua desenvolupant la seva estratègia de sostenibilitat mediambiental optimitzant la càrrega dels vehicles per aprofitar al màxim cada viatge i reduir, així, el nombre de trajectes i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és retornar part de tot el que rep d'ella. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seva aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona treballa en el projecte de distribució urbana sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals en les seves botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, disposa d'un sistema de gestió mediambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'aquest sistema està basat en els principis de l'economia circular i busca, conjuntament amb els interproveïdors, la conversió de residus en nous recursos.

A més, la companyia col·labora amb més de 140 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats benèfiques de tot Espanya per a la donació diària d'aliments, així com en campanyes de recollida d'aliments. També treballa amb més de 27 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

Des del 2009 Mercadona és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, està adherida des de l'any 2011 al Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció.