La Política de Benestar Animal de Mercadona

La Política de Benestar Animal de Mercadona

09 de març de 2022
 • Mercadona disposa d'una Política de Benestar Animal que reflecteix els esforços per garantir unes condicions dignes per a l’animal durant tota la seva vida, així com la seguretat alimentària i la qualitat del producte.
 • Els proveïdors de carn, d’ous i de llet de Mercadona estan certificats en benestar animal.
 • Mercadona subscriu els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i treballa per col·laborar en la seva consecució en el marc de l'Agenda 2030.

En el marc de la seva responsabilitat social i treballant per una producció més sostenible, Mercadona està compromesa amb el benestar dels animals, una demanda ètica i social irrenunciable que l'empresa comparteix amb els seus proveïdors de producte d'origen animal de marca pròpia.

L'objectiu de Mercadona és produir tot el seu assortiment de manera sostenible, i per això disposa des de fa anys d'una Política de Benestar Animal. Aquesta Política representa el compromís i l'esforç de la companyia i dels seus proveïdors per garantir no només la màxima qualitat i seguretat dels productes, sinó també unes condicions dignes durant tota la vida de l'animal, tant en les explotacions ramaderes com en la resta de processos.

Com a part d'aquest compromís, Mercadona exigeix a tots els seus proveïdors de carn, d’ous i de llet que estiguin certificats en estàndards de benestar animal reconeguts internacionalment, i que les seves pràctiques les auditin organismes independents.

Política de Benestar Animal

La implicació de Mercadona amb el benestar dels animals es concreta en els compromisos següents, que es recullen en la seva Política de Benestar Animal:

1. GARANTIR 'LES 5 LLIBERTATS' DELS ANIMALS

El propòsit principal de la Política de Benestar Animal és assegurar que els animals es criïn en unes bones condicions que assegurin el compliment de les 5 llibertats (5F):

 • Ben alimentats. Que els animals no passin ni fam ni set, i sempre tinguin accés a aigua potable i a una dieta adequada per a la seva bona salut i fortalesa.
 • Entorn confortable. Que els animals sempre es trobin en un ambient adequat i en un allotjament còmode, amb zones de descans i refugis, amb ombres i amb una bona qualitat de l’aire.
 • Sans i forts. Que els animals tinguin bona salut i rebin les mesures d'atenció correctes, basades en la prevenció (cuidant-ne la postura, evitant-los dolors, malalties o lesions), en diagnòstics àgils i en tractaments adequats, en cas que calgui.
 • Comportament natural. Garantir que els animals puguin expressar i expressin un comportament normal i adequat, proporcionant-los espai suficient en unes bones instal·lacions i en companyia d'animals de la mateixa espècie.
 • Estables i segurs. Oferir una vida estable i segura als animals, garantint un maneig adequat i evitant-los qualsevol situació de por o sofriment.

2. FORMACIÓ EN LES EXPLOTACIONS RAMADERES

 • Que el personal de les explotacions ramaderes i de la resta de processos tinguin la formació adequada per evitar qualsevol tipus de dolor o sofriment induït pel maneig en la criança, en el transport o en el sacrifici.

3. CARN, OUS I LLET CERTIFICATS EN BENESTAR ANIMAL

 • Que tots els proveïdors de carn, d’ous i de llet estiguin certificats en benestar animal per estàndards reconeguts internacionalment i que compleixin els requisits de validesa que estableix Mercadona. Aquesta certificació ha d'estar vigent en tot moment.

4. PROVEÏDORS ADHERITS AL PRAN

5. SISTEMES TANCATS D'ENREGISTRAMENT D'IMATGES

 • Que els centres de sacrifici que treballin productes per a Mercadona tinguin instal·lats sistemes tancats d'enregistrament i emmagatzematge d'imatges per controlar el bon maneig de l'animal.

6. OUS DE GALLINES LLIURES DE GÀBIA EL 2025

 • Avui, Mercadona ja ofereix referències d'ous de gallines lliures de gàbia a tota la cadena, tant de gallines de pagès com de gallines criades a terra.
 • El 100 % dels ous frescos seran de gallines lliures de gàbia, de pagès o de terra criades en sistemes no combinats*, abans d’acabar el 2025.

*Un sistema "no combinat" és aquell que no permet de reconvertir-lo en sistema de gàbia.

7. COSMÈTICA NO TESTADA EN ANIMALS

 • Els productes cosmètics de marca pròpia no es testen en animals.

Aquesta Política és susceptible de modificacions (que es comunicarien, si escau), amb la finalitat d’estar actualitzada respecte dels canvis que s’esdevinguin en matèria de benestar animal.

Resum de la Política de Benestar Animal de MercadonaResum de la Política de Benestar Animal de Mercadona.

A més d'una Política de Benestar Animal pròpia, Mercadona desenvolupa diverses estratègies enfocades a la producció sostenible, com la Política de Pesca Sostenible o les Pautes de conducta ètica per als proveïdors. El propòsit del model productiu de Mercadona és equilibrar el creixement econòmic amb la inclusió social i la cura del medi ambient. Per a això, Mercadona treballa per un desenvolupament industrial que no posi en risc les necessitats productives, socials i ambientals de les generacions futures.

Per conèixer altres fets i compromisos de Mercadona en matèria de producció sostenible, medi ambient o responsabilitat social, visiteu Cuidem el Planeta o Responsabilitat Social.

Logo Benestar Animal de Mercadona