Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona

Aquesta és la política de medi ambient de Mercadona

05 de juny de 2020
  • Mercadona disposa des de fa anys d'un sistema de gestió ambiental destinat a reduir l'impacte dels seus processos.
  • La companyia inverteix més de 40 milions d'euros a l'any en protecció del medi ambient.
  • La política mediambiental de Mercadona se centra en tres àrees: l’estalvi energètic, l’optimització logística i la gestió responsable dels residus.

La gestió eficient i responsable de tots els impactes que la companyia pot tenir en l'entorn mediambiental és fonamental per a la seva sostenibilitat.

Mercadona disposa des de fa anys d'un sistema de gestió ambiental propi. Aquest sistema se centra a reduir impactes en tres àrees principals:

  • Eficiència energètica per a l'estalvi energètic

L'ús responsable de l'energia forma part dels compromisos de la companyia. Una de les seves mesures principals per continuar fomentant l'ús d'energies renovables és la renovació de les botigues amb un nou model de botiga més eficient, que consumeix fins a un 40 % menys que una botiga tradicional.

Així mateix, la companyia impulsa altres iniciatives ecoinnovadores que contribueixen a reduir impactes en matèria energètica, com ara la implantació d’algunes botigues per millorar el seu impacte en el medi ambient i reduir la contaminació i l'anomenat efecte illa de calor.

Estratègies d'estalvi d'energètic de Mercadona

  • Optimització logística

Mercadona continua mantenint la seva aposta ferma pel transport sostenible, amb l'optimització de les càrregues i les rutes, i l'objectiu logístic de "transportar més amb menys recursos naturals".

A aquesta gestió eficient del transport per carretera, a través d'estratègies com l'optimització amb l'ompliment de camions, la logística silenciosa o l'aposta per camions propulsats per gas natural liquat (GNL) o els megatràilers, s’hi sumen altres mesures, com ara la instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics. Per fomentar el transport eficient a la Societat, la companyia disposa de més de 1.000 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als aparcaments de la seva xarxa de supermercats.

Estratègies d’optimització logística de Mercadona

  • Gestió de residus i Economia Circular

Mercadona centra la seva estratègia de gestió de residus en la prevenció, ja que considera que "el millor residu és el que no es genera". És per això que, des de la companyia, s'apliquen els principis de l'Economia Circular amb mesures per reduir i gestionar millor els residus que es generen, amb una taxa de reciclatge que se situa en el 76 % i que s’anirà incrementant any rere any fins a arribar al 100 % el 2025.

A més, fa més de vint anys Mercadona ja va començar a aplicar alguns dels principis de l'Economia Circular, com ara la utilització i la reutilització de caixes verdes de plàstic per servir els productes frescos a les botigues.

Estratègies de gestió de residus de Mercadona

Gestió dels plàstics a Mercadona

En el marc de la gestió eficient dels seus residus, se suma la Política de reducció de plàstics a Mercadona. La companyia, en col·laboració amb els seus proveïdors, treballa per abordar la reducció de l'ús del plàstic amb l'objectiu d'evitar que el seu residu esdevingui rebuig. Per exemple, el 2019 va dur a terme l’eliminació de les bosses de plàstic d’un sol ús a la línia de caixes i les va substituir pel cistell de ràfia tradicional, les bosses de paper reciclable i noves bosses reutilitzables amb un 50-70 % de plàstic procedent de l'embalatge utilitzat a les botigues.

Mercadona està immersa en el compliment d'un triple objectiu amb límit l'any 2025 perquè es redueixi en un 25 % l'ús de plàstics, perquè el 100 % dels seus envasos de marca pròpia siguin reciclables i perquè el 100 % dels seus residus es reciclin.

Política amb els plàstics de Mercadona

Aposta pel medi ambient i l’Economia Circular a Mercadona

La gestió mediambiental és fonamental perquè Mercadona "sigui una empresa que la Societat vulgui que existeixi". El 2019 la companyia va destinar més de 40 milions d'euros a la protecció del medi ambient, amb la implantació de mesures per millorar els seus processos en benefici de l’entorn aplicant els principis de l'Economia Circular. I continuarà treballant de manera activa, com a part de les seves prioritats, introduint millores i destinant esforços a analitzar l'impacte de la seva activitat per, així, poder minimitzar-lo.

Gestió de l’Economia Circular de Mercadona

Per conèixer més detalls sobre què està fent la companyia en matèria mediambiental i quins són els seus últims fets, pots consultar la Memòria biennal de Medi Ambient de Mercadona o l’apartat de Medi ambient.

Logo EActiVat