Mercadona Gatos

Boles de pèl en els gats: com ajudar a controlar-les

10 de novembre de 2016

Alguns pinsos per a gats de Mercadona incorporen el sistema Hair-Ball Control System que afavoreix l'eliminació de les boles de pèl


Diàriament els gats realitzen la seva condícia personal mitjançant el llepat, invertint molt de temps empolainant-se per mantenir el seu pelatge net i en bon estat. El problema està en què aquesta acció comporta la ingestió de pèl, la qual cosa pot originar a nivell digestiu les temudes boles de pèl també conegudes com tricobezoares. Alguns dels pinsos Compy per a gats contenen fibres vegetals especials que afavoreixen l'expulsió d'aquests pèls a través de la femta, contribuint al fet que no es formin aquestes boles de pèl.

Quan el pelatge s'acumula de forma excessiva a l'estómac del gat, ell mateix farà l'esforç per vomitar, rebutjant així la bola de pèl. No obstant això, en ocasions els gats no aconsegueixen vomitar amb èxit la bola de pèl quedant-se aquesta embussada a l'intestí produint restrenyiment i impossibilitant la seva eliminació. Per això, resulta important ajudar-li en l'expulsió del pèl ingerit abans que s'hagin format les boles de pèl, ja que pot convertir-se en un problema de salut si no poden ser expulsades.


Fibres que ajuden a minimitzar la formació de boles de pèl

Per això, diferents tipus de pinsos per a gats Compy contenen el Hair-Ball Control System amb fibres vegetals especials, que afavoreix l'arrossegament i expulsió dels pèls ingerits a través de la femta. Cal tenir en compte que aquests productes no estan indicats per a l'expulsió de boles una vegada s'han format.

Per als gats amb més predisposició a la formació de boles de pèl, (gats de pèl llarg, gats a l'època de muda, gats que es llepen de manera contínua, etc.), existeix la varietat “Compy Boles de Pèl 1,5 kg” que incorpora en la seva composició extracte de malt a més del Hair-Ball Control System, que arrosseguen els pèls ingerits ajudant a minimitzar la formació de boles de pèl.


Altres cures per al control de les boles de pèl en gats

En la cura dels gats a més, és recomanable realitzar un bon raspallat per eliminar els pèls morts i ajudar a minimitzar la formació d'aquestes temudes boles de pèl. Encara que els gats s'encarreguen de mantenir el seu pelatge en bones condicions, és convenient raspallar-los de forma rutinària. Per als gats de pèl curt és suficient una o dues vegades per setmana, mentre que els gats de pèl llarg requereixen raspallat diari.

Per això, utilitzant els pinsos Compy per a gats amb Hair-Ball Control System, s'ajuda a minimitzar el risc de la formació de boles de pèl, mitjançant l'arrossegament i l'expulsió dels pèls ingerits.

Altres recomanacions

Poden ser interessants les nostres recomanacions de menjar per a gats en l'article sobre els Pinsos per a gats de Mercadona: la millor alimentació per a la teva mascota on et recomanem quin és el tipus de pinso més apropiat per a la teva mascota. Un altre article aconsellable és Pinso per a Gats Compy: Quins nutrients necessita el meu gat? on et recomanem el menjar més adequat segons l'edat del teu gat. Si tens un gat amb problemes de pes, recomanem la lectura de la publicació sobre Pinso Compy per a Gats obesos o amb sobrepès on t'expliquem les causes i el tipus de pinso més adequat.