Talent intern

Talent intern

Mercadona té una plantilla la implicació diària de la qual ha estat determinant per afrontar amb èxit el context d'incertesa viscut

99.000

persones en plantilla

3.200

nous llocs de treball

2.039 €

bruts/mes sou +4 anys 

≃62 %  al salari mínim interprofessional

Benefici compartit

La companyia reconeix el mèrit de cada treballadora i treballador i comparteix els seus beneficis amb els qui s'impliquen i assoleixen els objectius específics anuals, prèviament marcats.

99 %

persones reben prima

405 M€

repartits entre la plantilla


Formació i aprenentatge continus
100 M€

en formació 

1.171

persones promocionades

Una de les palanques de creixement principals de la companyia és la inversió en formació.  


Compromesos amb la igualtat i la diversitat
46 %

directives

61 %

dones en plantilla

El model de gestió de recursos humans de Mercadona fomenta la igualtat i la diversitat a través de l'equitat en tots els àmbits i a tots els efectes, i rebutja qualsevol classe de discriminació per raó de sexe, orientació sexual, discapacitat, edat, nacionalitat o d’altra índole.  


Mesures per a la conciliació

Afavorir el benestar de les treballadores i els treballadors és fonamental per consolidar un equip motivat i cohesionat. Per això, Mercadona fomenta el respecte a la jornada laboral i analitza la singularitat de cada lloc de treball i les necessitats de les persones amb l'objectiu de desenvolupar polítiques i estratègies amb les quals consolidar un clima laboral que promogui la conciliació professional, personal i familiar.  

3.574

persones van gaudir de permisos per naixement

14.928

persones van gaudir de jornades reduïdes

1.309

persones van sol·licitar excedències per cura de filles o fills