Carta del President

En els darrers anys, Mercadona ha aconseguit desenvolupar nombrosos projectes gràcies, moltes vegades, a la presa de decisions valentes, encara que siguin impopulars i molestes, i al fet d’entendre que el camí per aconseguir l'èxit no sempre és en línia recta, sinó que de vegades cal fer bordades.

Amb aquesta manera de pensar i fer les coses, i amb la visió estratègica del Comitè de Direcció, avalada pels accionistes, que el benefici per als 5 components (“El Cap”, com internament denominem els nostres clients, El Treballador, El Proveïdor, La Societat i El Capital) a llarg termini s’obté a través de la inversió, Mercadona va iniciar el 2016 la brutal transformació. Set anys després, i amb una inversió que ha superat els 10.000 milions d'euros, avui podem afirmar que els excel·lents resultats obtinguts en els últims dotze mesos són la conseqüència de fer tot el que cal dins el Model de Mercadona.

Així, vam iniciar la implantació del Nou Model de Botiga Eficient, que nosaltres anomenem Botiga 8, que implica la transformació de tots els nostres supermercats per millorar l'experiència de compra dels "Caps" amb les noves seccions de frescos i el servei d’A punt per Menjar, i que ja és present a la majoria de les nostres botigues. També vam anunciar el nostre projecte internacional amb l'entrada a Portugal, on actualment tenim 49 supermercats. Igualment, vam posar en marxa el projecte de Mercadona Online, ara sí rendible, i vam abordar la remodelació i l’optimització dels nostres blocs logístics, la construcció de les noves oficines d'Albalat dels Sorells, a València, i la transformació digital de la companyia, que ens està portant a incorporar noves eines informàtiques i organitzatives per conèixer de manera científica els nostres processos i fer-los més eficients i productius.

La implantació i el desenvolupament de totes aquestes decisions han fet incrementar les nostres vendes fins als 35.527 milions d'euros, un 15 % més que el 2022. També m'agradaria destacar que el nostre projecte internacional ha iniciat el camí de la rendibilitat. A més, avui els nostres "Caps" ens trien i compren més, després d'haver guanyat més de 200 clients per botiga i dia i haver augmentat 0,6 punts de quota de mercat. Aquests resultats són conseqüència de l'esforç i el treball dels nostres departaments de compres i prescripció, juntament amb el dels proveïdors i interproveïdors especialistes, perquè els clients encertin en la compra amb un assortiment eficient que conforma el Carretó Menú amb més qualitat al preu més econòmic del mercat.

A més, els canvis introduïts ens estan permetent organitzar-nos millor, prendre decisions i innovar des de la implicació de tots els departaments de l'empresa i, amb això, cercar la diferenciació per perdurar en el temps de manera sostinguda i sostenible sense perdre mai el focus en l'eficiència, la productivitat i la millora de la nostra gestió. Tot això s'ha traduït en un benefici net de 1.009 milions d'euros, un 40 % més que el 2022. D'aquest total de beneficis aconseguits, 100 milions d'euros són fruit de l'excel·lent gestió feta en la nostra tresoreria.

"Les empreses no podem viure d'esquena a la societat. És la nostra obligació contribuir-ne al benestar perquè valori la necessitat de tenir cada dia més i millors empreses"

Aquesta transformació no hauria estat possible si únicament l'haguéssim centrada en els mitjans físics. El canvi més important ha tingut lloc en els mitjans mentals. Perquè mai no hauríem arribat a presentar aquests resultats extraordinaris sense el compromís i el talent de les 104.000 persones que formem Mercadona, de les quals 5.000 s'han unit al nostre projecte en el darrer any. Cadascuna d'elles ha estat la veritable força de la transformació, el major actiu dels nostres "Caps" i, en definitiva, la causa de l'èxit de Mercadona. Per això, i perquè totes les persones que formem part de la plantilla de Mercadona ens ho mereixem, la companyia ha compartit 600 milions d'euros dels seus beneficis amb les treballadores i els treballadors en concepte de prima per objectius, un 50 % més que l’any 2022.

Estic plenament convençut que Mercadona ha de transitar pels valors del compromís i el propòsit compartit, i que el lideratge dels nostres directius i treballadors passa per l'exemple individual i col·lectiu, perquè és l'única manera que les persones fem de deu el que millor sabem fer i ens sentim motivades a fer-ho. I en el dia a dia, l'exemple i els nostres fets són el que defineix millor l'essència del lideratge.

Aquest propòsit també implica estar compromesos amb la societat, perquè les empreses no hi podem viure d'esquena, i és la nostra obligació contribuir a la creació de riquesa i benestar perquè la societat valori la necessitat de tenir cada dia més i millors empreses. De fet, en el marc d’aquesta manera d'actuar és on Mercadona distribueix els seus beneficis amb la societat, tal com reflecteix la nostra contribució directa i indirecta conjunta, que el 2023 ha estat de 2.604 milions d'euros, un 15 % més que l’any 2022. També ho reflecteix la xifra d'impostos de societats, que ha superat els 343 milions d'euros, un increment d’un 43 % respecte de l’exercici passat, amb una taxa impositiva del 23,3 %.

Aquesta implicació amb la societat per assolir un impacte més positiu té continuïtat en la nostra responsabilitat d'ajudar a preservar i protegir el medi ambient, com així demostra el nostre compromís de dir "sí a seguir cuidant el planeta". D'aquesta manera, continuem desenvolupant amb fermesa polítiques per a la reducció d'emissions, l'ús de material reciclat en els envasos comercials i la utilització de fonts d'energia renovables.

Set anys després d'haver iniciat la brutal transformació de Mercadona, encara ens queda molt camí per recórrer. Amb el Model com a guia, continuarem canviant i fent bordades per construir una relació de confiança mútua amb els nostres proveïdors i interproveïdors especialistes, condició imprescindible per abordar amb èxit el nostre objectiu de ser Totaler Radical i que els nostres clients ens triïn i encertin a l’hora de comprar. Estic convençut que fent el que cal per avançar millor, i amb el lideratge de cadascuna de les persones, directius i treballadors que formem aquesta gran empresa, aconseguirem fer que les coses passin.

Mercadona va molt bé i l'any 2023 ha estat espectacular en tots els sentits. Per això, vull agrair la confiança del Consell d'Administració i dels accionistes en les decisions del Comitè de Direcció. Sense el seu suport i compromís no hauria estat possible iniciar, desenvolupar i continuar la nostra brutal transformació, després d'haver conclòs que havíem de pensar en el llarg termini a través de la inversió, sense endeutament i amb recursos propis, avui causa del cercle d'eficiència, rendibilitat i gestió en què la companyia està immersa.