Para alcanzar los objetivos marcados es necesario satisfacer secuencialmente al resto de componentes.

Resultats financers

Uns resultats que la companyia ha aconseguit després de satisfer seqüencialment la resta de components: "El Cap", El Treballador, El Proveïdor i La Societat

31.041 M€

facturació 

12.968 M

quilos-litres (quilitres) 

718 M€

de benefici net 

923 M€

d’inversió 


L’activitat de Mercadona és la distribució de productes d'alimentació, beguda, cura personal, neteja de la llar i cura d’animals de companyia. L’esforç fet l’any 2022 ha permès a la companyia seguir creixent i continuar construint un projecte diferencial liderat per les 99.000 treballadores i treballadors que comprometen diàriament la seva dedicació i el seu esforç per satisfer els "Caps".