Hàbits de compra i consum 2020

Resultats de l’Enquesta sobre Hàbits de Consum 2020

26 de novembre de 2020
  • Aquesta enquesta es basa en la participació de 3.500 famílies de tot Espanya.
  • La Taula de Participació d'Associacions de Consumidors (MPAC) és un grup de treball format per Mercadona juntament amb les confederacions i federacions d'associacions i usuaris CECU, FUCI, UNAE i CAUCE.
  • Els resultats mostren que el consumidor post-covid-19 aprofita un 12 % més el menjar, es redueix la proporció dels qui mantenen hàbits saludables i augmenta la compra en línia.

La Taula de Participació d’Associacions de Consumidors (MPAC) ha presentat els resultats de l’Enquesta sobre Hàbits de Consum 2020, en què han participat 3.500 famílies de tot el territori nacional. El sondeig l’ha realitzat el grup de treball format per les confederacions i federacions d'associacions de consumidors i usuaris CECU, FUCI, UNAE i CAUCE, juntament amb Mercadona.

Malgrat que el malbaratament alimentari segueix preocupant el 93 % dels enquestats, l'arribada de la covid-19 està suposant molts canvis en els hàbits de compra i consum de la població. A més de planificar millor la compra, reutilitzar aliments i reduir la quantitat de racions, el sondeig revela noves dades corresponents a les quatre àrees analitzades: Hàbits de compra i consum; Decisió de compra, factors i noves tendències; Etiquetatge dels aliments i hàbits saludables, i Responsabilitat social en els hàbits de compra.

Resultats Enquesta sobre Hàbits de Consum 2020

Descargar

 

Menys interès per l’etiquetatge

Una mica més de la meitat dels enquestats se senten desinformats en matèria d'alimentació i gran consum, malgrat que les fonts de consulta es diversifiquen. Així mateix, disminueix el percentatge de consumidors que cerquen informació a les etiquetes i torna a créixer considerablement el dels qui ‘No cerquen informació' (13 %).

Es redueix la percepció de mantenir hàbits saludables

El consumidor mitjà atorga una importància fonamental a l'alimentació, tant de manera aïllada com en sinergia amb altres qüestions. Més del 90 % dels enquestats són conscients de la importància del binomi alimentació i salut. Tanmateix, gairebé un 21 % de la població no està segura si els seus hàbits són saludables o no. A més, la proporció dels qui ho saben no deixa de minvar any rere any: del 75 % del 2017 al 68 % del 2018 i el 2019, i al 67 % del 2020.

Gairebé un 9 % estrena el comerç en línia

Segons les dades que recull l'enquesta, durant el període de confinament més del 80 % va sortir personalment a adquirir aliments i productes de primera necessitat i un 8,9 % va començar a fer servir el comerç en línia. Aquest nou hàbit, adquirit per necessitat, s'ha consolidat en un 6 % dels consumidors enquestats.

Sobre la MPAC

La Taula de Participació (MPAC) és un fòrum de debat i grup de treball format per les confederacions i federacions d'associacions de consumidors i usuaris CECU, FUCI, UNAE i CAUCE, juntament amb Mercadona. Fundada el 2014, es reuneix periòdicament per debatre temes d'actualitat, noves tendències i hàbits de consum, i amb l'objectiu de proposar solucions conjuntes en l'àmbit del consum i d'establir llaços d'unió entre l'administració, els consumidors i l'àmbit empresarial.

Logo EActiVat