Enquesta hàbits de compra i consum 2022 de la MPAC

Resultats de l’Enquesta sobre Hàbits de Compra i Consum 2022

01 de desembre de 2022
  • Prop de 3.500 famílies de tot Espanya han participat en el sondeig de l’any 2022.
  • Un 72 % de consumidors assegura haver canviat els hàbits de compra i consum.
  • Mercadona col·labora amb la Taula de Participació d’Associacions de Consumidors per conèixer, a través dels usuaris mateixos, els hàbits de consum de la població, les seves inquietuds i preferències.

Com cada any, la Taula de Participació d’Associacions de Consumidors (MPAC) ha presentat els resultats de l’Enquesta sobre Hàbits de Compra i Consum 2022, en què analitza el comportament dels consumidors. En aquesta edició, han participat prop de 3.500 famílies de tot Espanya, que a través de la seva opinió, reflecteixen un canvi en els hàbits de compra i consum.

El sondeig, que es va fer durant el primer semestre del 2022, el va dur a terme la MPAC, el grup de treball format per les confederacions i federacions d'associacions de consumidors i usuaris CECU, FUCI, UNAE i CAUCE, juntament amb Mercadona. L'estudi se centra en quatre àrees: Hàbits de compra i consum; Decisions de compra, factors i noves tendències; Etiquetatge dels aliments. Hàbits saludables, i Responsabilitat social en els hàbits de compra.

Document en castellà

Resumen Ejecutivo Mesa de Participación Asociaciones de Consumidores 2022

Descargar

 

Conclusions principals

A grans trets, l'enquesta conclou que el 72 % dels enquestats assegura haver canviat els hàbits de compra i consum. D'ells, un 20 % ho fa buscant preus millors i un 21 % opta per adquirir un altre tipus de producte.

Els resultats principals de la 7a Enquesta sobre Hàbits de Consum són els següents:

  • Enquestats més conscients del significat de la figura del consumidor vulnerable pel nivell de renda.
  • Exigència en l'etiquetatge dels aliments. El consumidor vol disposar cada vegada de més informació sobre el producte que adquireix.
  • Consciència ambiental en auge. El consumidor mitjà a Espanya té cada vegada més en compte les empreses responsables amb el medi ambient perquè ell mateix aposta per un consum sostenible i respectuós amb el planeta.
  • Més de la meitat dels consumidors valora la proximitat com a factor principal, seguit de la qualitat.
  • Les persones consumidores continuen valorant de manera positiva la compra online de productes d'alimentació.
  • Un de cada quatre enquestats opina que les empreses d'alimentació haurien d’enfocar els seus esforços en innovació en l'obtenció de productes de més qualitat.

Vídeo en castellà

Sobre la Taula de Participació d’Associacions de Consumidors (MPAC)

La Taula de Participació (MPAC) és un fòrum de debat i grup de treball format per les confederacions i federacions d'associacions de consumidors i usuaris CECU, FUCI, UNAE i CAUCE, juntament amb Mercadona. Fundada el 2014, la MPAC es reuneix periòdicament per debatre temes d'actualitat, noves tendències i hàbits de consum, i amb l'objectiu de proposar solucions conjuntes en l'àmbit del consum i d'establir llaços d'unió entre l'Administració, els consumidors i l'àmbit empresarial.