Lliurament a bancs d’aliments a Extremadura

Mercadona reactiva la donació de productes de primera necessitat als bancs d’aliments d’Extremadura

16 de abril de 2020
  • La companyia referma la seva col·laboració amb els bancs d'aliments de Badajoz i de Càceres amb el lliurament de productes de primera necessitat, com ara llet, llegums conserves vegetals i oli, entre altres.
  • Mercadona reforça les donacions d'aliments durant la situació excepcional ocasionada per la COVID-19 per donar resposta a les necessitats derivades d’aquesta situació de complexitat extraordinària que estem vivint.
  • Fins ara, la companyia ha donat a les diferents entitats i organitzacions socials de la regió 12,5 tones de productes i aliments.
  • El 2019 la companyia va donar un total de 209 tones d'aliments de primera necessitat a Extremadura.

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, reforça el seu Model Responsable durant la situació excepcional que viu el país ocasionada per la COVID-19. En aquest sentit, reactiva el seu procés de donacions amb les entitats socials d’Extremadura amb què col·labora habitualment i implementa noves mesures que garanteixen tant la seguretat de les persones com el subministrament d'aquestes organitzacions.

Maribel Martín-Romo, directora de Relacions Externes de Mercadona a Extremadura, destaca que: “la companyia, en el compromís ferm de fer costat als col·lectius més desfavorits, intensifica el seu Model Responsable col·laborant amb els bancs d'aliments i menjadors socials de la regió, on el 2019 va donar 209 tones d'aliments. La situació d'excepcionalitat que estem vivint és molt canviant i requereix per part nostra agilitat en les decisions i els plantejaments, amb un únic objectiu: fer el que calgui per donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables en aquesta situació de complexitat extraordinària que estem vivint”.

D’altra banda, Jesús Reynolds, president del Banc d’Aliments de Badajoz, manifesta el següent: “Volem traslladar a Mercadona el nostre agraïment més profund pel seu ajut valuós en un dels moments més difícils pels quals passa aquesta Fundació. A l'augment de la demanda d'ajut, s'hi ha unit la limitació de recursos en donacions i voluntaris a causa de l'aplicació de totes les mesures higièniques sanitàries recomanades per Sanitat, d’acord amb les normes derivades de l'Estat d'Alarma. Mercadona, conscient de la situació que passem, es va posar en contacte amb nosaltres per oferir-nos el seu ajut i respondre a les nostres necessitats amb la predisposició i la celeritat més grans. En nom dels nostres beneficiaris, als quals farem arribar aquest ajut preuat al més aviat possible, moltíssimes gràcies per ser "aquí" sempre".

Igualment, Juan Carlos Fernández, president del Banc d’Aliments de Càceres, manifesta el següent: "Volem agrair, des del Banc d'Aliments de Càceres, el suport que des de fa anys ens dona l'empresa Mercadona en el seu afany d'ajudar els més desfavorits, i en aquestes circumstàncies tan especials no ens ha fallat. Admirem la sensibilitat mostrada en fer una donació tan variada i necessària, no només per la quantitat i qualitat, sinó per la celeritat amb què s'ha dut a terme; és un exemple de solidaritat davant d'aquesta pandèmia de la COVID-19 que pateix tot el territori espanyol".

Una política d’acció social sostenible integrada en l’estratègia d’RSE de Mercadona

Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep, Mercadona desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social esmentat anteriorment, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona col·labora amb més de 240 menjadors socials i més de 60 bancs d'aliments i altres entitats socials d’Espanya i Portugal, als quals dona aliments diàriament, i participa en les campanyes de recollida d'aliments que aquestes entitats organitzen.

De fet, del començament d'any ençà la companyia ha donat a totes aquestes entitats i organitzacions un total de 2.565 tones d'aliments -2.450 a Espanya i 115 a Portugal. Aquestes quantitats s’han anat incrementant des que el 26 de març, després del parèntesi produït a conseqüència de l'impacte que la COVID-19 va tenir en els processos de la companyia, Mercadona prengués la decisió de reactivar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb què col·labora habitualment.

Mercadona també col·labora intensament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Mediambiental propi, que està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus. Part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca la conversió de residus en nous recursos conjuntament amb els proveïdors Totaler. A més, la companyia treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

D’ençà del 2009, Mercadona és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, des de l'any 2011 és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

AixòNOhadePARAR perquè Això Passarà

Lliurament d’aliments al Banc d’Aliments de BadajozLliurament d’aliments al Banc d’Aliments de Badajoz.