Logotip de Mercadona en vidriera

Mercadona lliura 9.600 quilos d’aliments al Banc d’Aliments de Ceuta

15 de juny de 2020
  • La companyia referma la seva col·laboració amb l’entitat amb el lliurament de productes de primera necessitat com ara llet, pasta, oli o llegums.
  • Fins ara, la companyia ha donat 43 tones de productes i aliments al Banc d’Aliments i a la Fundació Cruz Blanca.
  • Mercadona reforça les donacions de productes de primera necessitat a Ceuta durant la situació excepcional ocasionada per la COVID-19.

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, reforça el seu Model Responsable durant la situació excepcional que viu el país, ocasionada per la COVID-19. En aquest sentit, durant les darreres setmanes la companyia ha fet una nova donació de 9.621 quilos de productes de primera necessitat al Banc d'Aliments de Ceuta, entitat a la qual ha donat més de 20 tones d'aliments del començament d'any ençà.

En el compromís de fer costat als col·lectius més desfavorits, la companyia ha reforçat el seu procés de donacions a la Ciutat Autònoma i ha implementat noves mesures que garanteixen tant la seguretat de les persones com el subministrament d'aquestes organitzacions. En aquest sentit, del començament d’any ençà, ha lliurat més de 43.000 quilos d'aliments a la Ciutat Autònoma, dels quals més de 23.000 han anat destinats a la Fundació Hermanos de la Cruz Blanca.

Rafa Piñero, director de Relacions Externes de Mercadona a Ceuta, ha destacat: “La situació d'excepcionalitat que estem vivint és molt canviant i requereix per part nostra agilitat en les decisions i els plantejaments, amb un únic objectiu: fer el que calgui per donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables en aquesta situació de complexitat extraordinària que estem vivint. Esperem que les donacions que estem duent a terme ajudin a assolir aquest objectiu.”

D’altra banda, Pedro Mariscal, president del Banc d’Aliments de Ceuta, ha agraït novament les "donacions que Mercadona està fent de manera continuada, ja que es fan en un moment crucial per al banc. Atesa la impossibilitat de recollir aliments de manera presencial, aquestes donacions ens permeten seguir atenent l'increment d'usuaris que estan rebent les nostres entitats col·laboradores". Mariscal ha recordat "la importància de la col·laboració privada i de particulars per seguir donant cobertura a les necessitats que actualment demanen totes les famílies que s'estan veient afectades".

Una política d’acció social sostenible integrada en l’estratègia d’RSE de Mercadona

Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep, Mercadona desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social esmentat anteriorment, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona col·labora amb més de 265 menjadors socials i més de 60 bancs d'aliments i altres entitats socials d’Espanya i Portugal, als quals dona aliments diàriament, i participa en les campanyes de recollida d'aliments que aquestes entitats organitzen.

De fet, del començament d'any ençà la companyia ha donat a totes aquestes entitats i organitzacions un total de 6.201 tones d'aliments -5.933 a Espanya i 268 a Portugal. Aquestes quantitats s’han anat incrementant des que el 26 de març, després del parèntesi produït a conseqüència de l'impacte que la COVID-19 va tenir en els processos de la companyia, Mercadona va prendre la decisió de reactivar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb què col·labora habitualment.

Mercadona també col·labora intensament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, que està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus. Part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca la conversió de residus en nous recursos conjuntament amb els Proveïdors Totaler. A més, la companyia treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

D’ençà del 2009, Mercadona és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, des de l'any 2011 és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Pedro Mariscal, president del Banc d’Aliments de Ceuta, juntament amb el seu equip durant el lliurament de la donacióPedro Mariscal, president del Banc d’Aliments de Ceuta, juntament amb el seu equip durant el lliurament de la donació.

Logo EActiVat