Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2015.

Mercadona incrementa la seva facturació un 3% fins als 20.831 milions d'euros

Valencia, 03 de març de 2016

Crea 1.000 nous llocs de treball fixos directes, amb un salari mínim d’inici de 1.109 euros nets al mes, que sumen una plantilla de 75.000 persones.

  • Les vendes en volum han crescut un 5%, fins als 10.649 milions de quilos i litres (quilitres).
  • Un any més ha compartit el seu benefici total entre els components de la companyia: 277 milions entre els treballadors en concepte de prima per objectius; 326 milions a la Societat en concepte d'impostos; i dels 611 milions d'euros de benefici net (+12%), 495 s'han reinvertit en l'empresa com a recursos propis i la resta s'ha repartit entre els accionistes via dividends.
  • El benefici net millora un 12%, fins als 611 milions d'euros, i la inversió assoleix els 651 milions.
  • La contribució tributària de Mercadona, via impostos i seguretat social, s'eleva a 1.497 milions d'euros el 2015.
  • El clúster industrial dels fabricants interproveïdors de Mercadona a Espanya supera les 240 fàbriques amb més de 47.100 llocs de treball.

Mercadona ha incrementat el 2015 la seva facturació un 3% (670 milions), fins a assolir els 20.831 milions d'euros. El benefici net de la companyia, que representa el 3,2% de la xifra de vendes, ha crescut un 12%, fins als 611 milions d'euros. Les vendes per volum també han augmentat, concretament un 5%, fins als 10.649 milions de quilos i litres (quilitres).Un balanç que mostra la confiança dipositada pels més de 5 milions de llars que fan la compra als seus supermercats. A més, la companyia ha complert de nou el seu compromís d’abaixar el preu del "Carretó Menú" i, en 2015, l’ha reduït un 2%, fet que ha suposat un estalvi de 96 euros a l’any per als "Caps".

Mercadona ha continuat el 2015 el seu creixement i ha invertit més de 651 milions d'euros en l'obertura de 60 nous supermercats, la qual cosa ha fet créixer la seva xarxa fins als 1.574, i en la reforma d’uns altres 30. Altres inversions significatives han estat la construcció del bloc logístic d'Abrera (Barcelona), ja en funcionament en un 50%, i l'inici del nou bloc logístic de Vitòria.

La seva contribució tributària a Espanya ha augmentat el 2015 fins als 1.497 milions d'euros. D'aquest total, 662 milions d'euros corresponen a la Seguretat Social; 243, a l'impost de societats; 509, a la recaptació de l'IVA i de l'IRPF, i 83, a altres impostos i taxes.

Avança en la transformació tecnològica i digital

El 2015, Mercadona ha continuat avançant en el seu projecte de transformació tecnològica i digital, per a la qual cosa ha destinat més de 90 milions d'euros de les seves inversions. Tot això amb un doble objectiu: posar la informació al servei de la presa de decisions de la seva plantilla i millorar l'experiència de compra dels clients. En el marc d'aquesta adaptació tecnològica, ha implantat un sistema d'anàlisi d'informació (big data)més veloç i en temps real, ha instal·lat balances tàctils més intuïtives i ha fet proves amb terminals d'última generació en diverses botigues que permeten conèixer l'estoc al moment en cada supermercat.

El 2016, i dins d'aquest procés d'innovació digital, Mercadona començarà la construcció del seu segon Centre de Processament de Dades a Villadangos del Parámo (Lleó), amb una inversió inicial prevista de 6 milions d'euros. A més, abordarà la reenginyeria de la seva pàgina web per fer-la més fàcil, àgil i visual. El 2015, les vendes del canal online han crescut un 8% i han aportat 169 milions d'euros a la xifra total de facturació.

Compartir el benefici generat

Seguint el principi segons el qual l’èxit, si és compartit, sap millor, Mercadona ha repartit un any més el 23% del seu benefici total amb la plantilla: 277 milions d'euros en concepte de prima per objectius. A més, un 27% dels guanys, 326 milions, han revertit en la Societat en concepte d'impostos; un 40%, 495 milions, s'ha reinvertit en l'empresa com a recursos propis, i el 10% restant s'ha repartit entre els accionistes via dividends.

Cadena Agroalimentària Sostenible: de la teoria als fets

L'aposta pel desenvolupament d'una Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona (CASPOPDONA) segueix avançant i ha tornat a generar el 2015 un impacte molt positiu en el sector primari. N’és un exemple l'increment de la productivitat en sectors com l’arrosser, en què l'interproveïdor Arrocerías Pons, juntament amb agricultors d'Extremadura i València, ha aconseguit incrementar el rendiment dels cultius un 15% i reduir un 20% els costos, fet que li ha permès augmentar la rendibilitat i minimitzar alhora l'impacte mediambiental. També és conseqüència de CASPOPDONA el projecte COVAP 45 per modernitzar el sector lacti, amb el qual més de 15 ramaders han reforçat la rendibilitat de les seves granges. Juntament amb aquests exemples, cal destacar la multiplicació de les plantilles de les flotes pesqueres d'Unión Martín i Pescanoah Islas, amb més de 80 treballadors, o el “Projecte Gira-sol” que Sovena i ASAJA estan desenvolupant a la província de Conca per analitzar el procés productiu del gira-sol.

A més de la contribució de tots aquests exemples a la modernització i la dinamització del sector agroalimentari, CASPOPDONA permet a la companyia incrementar la satisfacció dels seus clients, ja que els ofereix productes de la màxima qualitat i frescor. De fet, les noves seccions de frescos (fruita i verdura, forn, carnisseria i peixateria) han experimentat el 2015 un creixement mitjà de 330 quilos per botiga i dia.

Un clúster industrial a Espanya de més de 240 fàbriques

El 2015, Mercadona ha continuat reforçant el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori a través de la seva industrialització. Per a això, els interproveïdors que fabriquen, entre altres, els productes de les marques Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy han invertit 525 milions d'euros, que s'han destinat majoritàriament a l'obertura de 67 noves fàbriques i línies de producció. Disposen a més d’una plantilla conjunta de 47.100 persones, després d'incorporar 2.600 persones el 2015.

Aquest pla d'inversions sostingut en el temps ha propiciat que actualment Mercadona i els seus 125 interproveïdors sumin més de 240 fàbriques a Espanya, fet que li ha permès configurar un dels clúster agroalimentaris més dinàmics i innovadors d'Europa.

Impacte de l'activitat econòmica de Mercadona i la seva cadena de valor

Al llarg de l'any, la companyia ha seguit consolidant l'aportació que la seva activitat genera al conjunt de la societat. Segons les dades de l'informe Impacte Econòmic de Mercadona 2015 realitzat per l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE), la companyia i la seva cadena de muntatge CASPOPDONA representen l’1,8% del PIB estatal (19.500 milions d'euros) i el 3,8% dels llocs de treball (640.000 treballadors), alhora que realitza el 85% de les seves compres a Espanya, que en conjunt suposen 15.393 milions d'euros.

Compromisos per a 2016

El 2016, Mercadona té previst fer una inversió aproximada de 650 milions d'euros que es destinaran, fonamentalment, a l'obertura de 60 noves botigues, la reforma de 35 supermercats, la continuació de les obres de construcció dels blocs logístics d'Abrera (Barcelona) i de Vitòria, i a seguir impulsant la transformació tecnològica amb l'inici de la construcció del seu segon Centre de Processament de Dades a Villadangos del Parámo (Lleó) i la renovació de la seva pàgina web.

MERCADONA: ALGUNS FETS RELLEVANTS EL 2015

  2014 2015 Observacions
Botigues 1.521 1.574 53 netes (60 obertures // 7 tancaments)
Vendes a/IVA* 20.161 20.831 +3,3%
Unitats de venda "quilitres" ** 10.103 10.649 +5,3%
Compartir benefici total generat*: 1.118 1.214 +8%
Treballador (prima per objectius)* 263 277 +5%
Impostos* 312 326 +4%
Benefici net* 543 611 +12%
Contribució tributària* 1.484 1.497 +1%
Inversió* 655 651 =
R. propis* 3.884 4.392 +13%
Plantilla total de la companyia 74.000 75.000 +1.000

* En milions d'euros

** En milions de quilos/litres

Mercadona a Catalunya

Mercadona ha finalitzat l'exercici amb 251 botigues a Catalunya, després d’obrir 26 supermercats, i amb una plantilla d’11.250 persones, totes elles amb contractes estables i de qualitat, després de crear 404 nous llocs de treball. A aquesta dada, cal sumar la generació de riquesa derivada de l’activitat dels 16 interproveïdors catalans de Mercadona (fabricants de les marques Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy), que donen feina a 4.805 persones, i de les més de 1.800 pimes catalanes o amb producció a Catalunya que donen feina estable a més de 34.500 treballadors i treballadores, per poder proveir Mercadona de productes.

També cal destacar l’aposta de la companyia pel projecte de construcció d’un nou i innovador bloc logístic a la localitat d'Abrera (Barcelona) que es preveu que estigui en total funcionament el 2018. Amb una inversió de 300 milions d'euros, col·laboren en el seu desenvolupament 150 pimes que, al seu torn, donen feina a 600 persones. Després de la posada en marxa el 2015 del magatzem de productes refrigerats, que se suma als de congelats, envasos i la fàbrica de pa, actualment el 50% de les seves instal·lacions estan operatives i des d'elles es proveeix els supermercats de Catalunya i una part dels d’Aragó. El 2016, a més, està previst incorporar l'activitat del magatzem de productes secs.

El nou bloc d'Abrera és el cinquè intel·ligent de la companyia, que fa gairebé una dècada va prendre la decisió d'innovar en la seva xarxa logística amb el desenvolupament i la posada en marxa d'aquest tipus de magatzems totalment automatitzats. Aquest tipus de bloc logístic, pioner en el sector, és una aposta de Mercadona per la feina de qualitat en els magatzems, ja que permet eliminar completament qualsevol manipulació i sobreesforç dels treballadors, fet que contribueix a prevenir i reduir el risc d'accidents laborals i, a més, incrementa l’eficiència. De fet, va ser el 2007 quan Mercadona va inaugurar el seu primer bloc d'aquestes característiques, concretament a la localitat de Ciempozuelos (Madrid), al qual posteriorment es van sumar els de Riba-roja de Túria (València), Villadangos del Páramo (Lleó), Guadix (Granada) i ara Abrera (Barcelona).

Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2015.Juan Roig durant la presentació de resultats de Mercadona del 2015.

Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2015.Juan Roig durant la presentació de resultats de Mercadona del 2015.

Juan Roig y los Miembros del Comité de Dirección de Mercadona durante la presentación de resultados de Mercadona de 2015.Juan Roig i els Membres del Comitè de Direcció de Mercadona durant la presentació de resultats de Mercadona del 2015.