Roda de Premsa de Mercadona 2018

Mercadona incrementa la inversió un 50 %, fins als 1.504 milions, i factura un 6 % més, 24.305 milions

12 de març de 2019

Després de decidir fa dos anys posar en marxa un procés disruptiu i fer tot el necessari per transformar la companyia i seguir sent la millor opció per a "El Cap".

  • Ha tancat el 2018 amb una plantilla de més de 85.800 persones, 300 de les quals són portugueses, després de crear 1.800 llocs de treball estables i de qualitat, i ha continuat avançant en el seu model de negoci responsable i sostenible, tot millorant la qualitat del treball i invertint en la cura mediambiental i el benestar animal.
  • Ha elevat la facturació en superfície constant un 6 %, després d'incrementar de mitjana més de 50 tiquets/botiga/dia el 2018, xifra que suposa un increment acumulat de més de 125 tiquets/botiga/dia des de la posada en marxa del seu procés de transformació el 2017.
  • La prova iniciada el maig del 2018 amb el "Rusc" (magatzem per a la venta online), que actualment dona servei a 97 municipis de València, ha permès duplicar el nombre de clients i arribar a una facturació mensual de 2,2 milions d'euros.
  • Mercadona manté el principi segons el qual "el creixement compartit és millor" i ha distribuït el benefici total generat en l'exercici de la manera següent: 295 milions, 2 dels quals  corresponen a Portugal, per a la Societat en concepte d'impostos, amb una taxa impositiva efectiva de l'impost de societats del 22 %; i 325 milions entre els treballadors i les treballadores en concepte de prima per objectius. Dels 593 milions del benefici net (un 84 % més que l'exercici anterior), 470 milions s'han reinvertit a l'empresa com a recursos propis, mentre que la resta s'ha repartit entre els accionistes via dividends.

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda online, ha incrementat la inversió durant el 2018 (amb càrrec als seus recursos propis) en un 50 %, fins als 1.504 milions d'euros. Aquest esforç inversor s'emmarca en la determinació, que es va prendre fa dos anys, de fer tot allò que sigui necessari dins del Model de Mercadona per transformar la companyia i ha permès experimentar una millora en superfície constant de les vendes d'un 6 %, fins als 24.305 milions d'euros. Igualment, des de la posada en marxa d'aquest projecte de transformació disruptiu el 2017, ha experimentat un increment acumulat de més de 125 tiquets per botiga i dia de mitjana. Totes aquestes dades posen de manifest que el procés transformador en què es troben immerses totes les persones que formen el Projecte Mercadona està servint d'impuls.

Mercadona ha acabat el 2018 amb 1.636 botigues, després d'obrir 29 nous supermercats i tancar-ne 20 que no s'ajustaven als estàndards d'amplitud i comoditat de la cadena. Entre les obertures, destaquen les de Ceuta, La Palma i Melilla, que han permès a la companyia completar la seva presència a Espanya. A més, i en el procés de canvi constant per ser la millor opció per a "El Cap" (que és com la companyia anomena internament els clients), ha continuat reformant la seva xarxa de supermercats i ha acabat l'any amb 400 supermercats que incorporen el nou Model de Botiga Eficient (anomenat internament Botiga 8), després de reformar 215 botigues.

A tot això, a més, cal sumar-hi la posada en marxa durant el passat mes d'agost de la nova secció A punt per a Menjar al supermercat de la localitat de Burjassot (València), al qual se n'han anat sumant d’altres gradualment, fins a tancar l'any amb un total d'11 supermercats a la província de València amb aquesta nova secció. L’excel·lent acollida d'aquesta iniciativa per part dels clients fa que el 2019 estigui previst implantar aquesta secció a 250 supermercats més de la cadena.

Ser una empresa de supermercats físics i venda online

El maig del 2018 Mercadona ha posat en marxa el seu primer "Rusc", un magatzem online des d'on se centralitza la preparació i la distribució de les comandes online que serveix 97 municipis de València. Després de gairebé 8 mesos de "laboratori" (prova pilot) en què la companyia ha anat incorporant progressos per millorar el servei online i fer-lo rendible, s'han duplicat les comandes realitzades per aquest canal en aquesta zona en comparació amb les xifres de l'anterior Telecompra, amb una facturació mensual de 2,2 milions d'euros. Aquesta dada avala la decisió de la companyia d'iniciar el servei online a Barcelona a mitjans d'aquest any 2019.

Proveïdor Totaler: l'evolució d'un model d'èxit

També ha decidit aprofitar tots els seus punts forts per fer evolucionar les figures de l’interproveïdor i del proveïdor especialista, així com el marc de relació establert. En aquest context, la companyia ha posat en marxa el Model de Proveïdor Totaler, del qual ja formen part 1.400 proveïdors, tant interproveïdors com proveïdors especialistes, i que es constitueix com un projecte obert en què no importa la mida del fabricant i sí la seva especialització i agilitat per satisfer "El Cap" (client) amb productes diferencials i amb una qualitat excel·lent, fet que genera una responsabilitat compartida.

Un nou Conveni Col·lectiu i Pla d'Igualtat més social i paritari

Durant l’exercici Mercadona ha creat 1.800 nous llocs de treball estable i de qualitat, fet que li ha permès tancar l'any amb una plantilla de més de 85.800 persones, 300 de les quals són portugueses. Al llarg d’aquests dotze mesos, ha destinat importants recursos a millorar les habilitats i el coneixement dels treballadors i treballadores, amb un esforç inversor en formació que ha superat els 70 milions d'euros. Paral·lelament ha seguit apostant per la promoció interna, amb un total de 860 persones que han ascendit a llocs de més responsabilitat, i per la igualtat, com ho posa de manifest el fet que hagi acabat el 2018 amb una plantilla majoritària de dones i que aquestes ocupin el 47 % dels llocs directius.

Així mateix, a finals del 2018 la companyia ha signat amb els sindicats majoritaris el nou Conveni Col·lectiu d'Empresa i Pla d'Igualtat 2019-2023, fet que reforça la conciliació i l’estabilitat laboral. El nou marc laboral, més igualitari i social, reforça el compromís amb l'ocupació estable i de qualitat, alhora que consolida l’aposta per millorar el poder adquisitiu de la plantilla amb un sou d’inici de 1.328 euros bruts al mes, als quals se sumen, a més de la prima per objectius, altres complements propis de la política retributiva que suposen increments d'un 11 % anual fins al tram 5, que s'aconsegueix després de 4 anys a l'empresa, i un increment progressiu del salari base vinculat a l'IPC i a la productivitat.

Una empresa socialment responsable i compromesa amb l’entorn i la plantilla

Un any més, s'ha reafirmat en el principi segons els qual "L'èxit, si és compartit, és millor". Del benefici total generat, un 25 % s'ha repartit amb la plantilla, en total 325 milions d'euros en concepte de prima per objectius; un 25 % dels guanys, 295 milions, s'ha revertit en la Societat, dels quals 2 milions corresponen a Portugal, en concepte d'impostos, amb una taxa impositiva efectiva en l'impost de societats del 22 %; un 40 %, 470 milions, s'ha reinvertit a l'empresa com a recursos propis, i el 10 % restant s'ha repartit entre els accionistes via dividends.

A aquest creixement compartit cal sumar-hi, igualment, el compromís de la companyia a avançar en el seu model de negoci responsable i sostenible, millorant la qualitat de la feina i invertint en la cura mediambiental i el benestar animal. És per això que, per mitjà de la seva activitat, promou iniciatives responsables, com ara l'eliminació de les bosses de plàstic per altres reutilitzables i reciclables de paper i material reciclat, fet que dona una segona vida al plàstic dels embalatges de les botigues; el compromís de comercialitzar abans del 2023 només ous procedents de gallines criades sense gàbia, i l'aposta constant per un transport sostenible, amb la incorporació de 54 camions propulsats amb gas natural.

Fruit d'aquest compromís amb el creixement compartit, i d'acord amb la metodologia actualitzada per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), l'aportació global de Mercadona a la creació de riquesa a Espanya representa el 3,4 % de l'ocupació (630.000 llocs de treball), l’1,9 % del PIB (22.900 milions d'euros) i un volum de compres de 18.640 milions d'euros, xifra que representa el 85 % del total de les compres realitzades per la companyia.

Internacionalització: una fita per a Mercadona

Després de comunicar l'inici del procés d'internacionalització el 2016 a Portugal, la companyia ha continuat treballant durant aquests dotze mesos per fer realitat aquest projecte, que es materialitzarà al llarg del segon semestre del 2019 amb l'obertura de les primeres botigues, ubicades als districtes de Braga, Porto i Aveiro. Per a això, ja compta amb una plantilla a Portugal de 300 persones i el 2018 ha invertit prop de 60 milions d'euros que, a més de la construcció de les botigues, permetran inaugurar un bloc logístic a Póvoa de Varzim. Així mateix, durant aquests dotze mesos ha seguit definint l'assortiment per adaptar-lo als gustos i els hàbits de "El Cap" (client) portuguès, per a la qual cosa ha fet més de 2.000 sessions de coinnovació al Centre de Coinnovació de Matosinhos (Grande Porto).

Nova inversió rècord de més de 2.300 milions d'euros el 2019

En el marc del compromís materialitzat pels accionistes de la companyia de continuar fent, dins del Model, tot el necessari per transformar Mercadona, durant el 2019 té previst emprendre una nova inversió històrica de més de 2.300 milions d'euros. Aquest esforç es destinarà a l'obertura de 49 nous supermercats, 10 a Portugal; a la reforma de 390 supermercats amb el nou Model de Botiga Eficient; a seguir desenvolupant el projecte de Frescos Global, i a la implantació de la nova secció A punt per Menjar, que està previst que s'ampliï a uns altres 250 supermercats també al llarg de l'any.

Un altre dels objectius clau de Mercadona el 2019 és l'eliminació de sobreesforços i l'optimització de la xarxa logística; aquest últim repte s'aborda per mitjà de l'automatització dels blocs logístics. A més, seguirà destinant importants recursos a la transformació digital, un altre dels vectors de creixement, i a les obertures de dos nous magatzems per a la venda online (anomenats internament “Ruscs”).

El president de Mercadona, Juan Roig, ha manifestat que "el 2018 ha estat un any de moltes iniciatives transformadores per a la companyia. Els resultats d'aquest projecte de transformació disruptiu que vam iniciar fa dos anys no serien possibles sense l'esforç que realitzen les 85.800 persones de Mercadona per garantir, cada dia amb la seva feina, la satisfacció de "Els Caps", els nostres clients". Per Juan Roig, "tots els qui formem Mercadona ens hem marcat per al 2019 un repte clar: perseguir un creixement sostenible basat en l'eficiència, la diferenciació, la sostenibilitat i la innovació, amb la determinació i la humilitat necessàries per corregir els errors que cometrem pel camí i per seguir construint un projecte que la gent vulgui que existeixi i que aposti pel creixement compartit. Perquè, tal com vaig tenir l'oportunitat de llegir en el llibre Capitalisme Conscient: "De la mateixa manera que les persones no vivim només per menjar, tampoc les empreses existim només per aconseguir beneficis; ara bé, les persones no podem viure sense menjar i les empreses no podem viure sense beneficis"

Mercadona: alguns fets rellevants el 2018

Juan Roig a la secció Juan Roig a la secció "A punt per Menjar" després de la celebració de la Roda de Premsa anual 2018.

 

 

Memòria Anual 2018

Descargar

 

 

 

Vídeo en castellà

 

 

Imatge de capçalera: Juan Roig i membres del Comitè de Direcció a la secció "A punt per Menjar" després de la Roda de Premsa anual 2018.