Mercadona i els sindicats signen el nou Conveni Col·lectiu

Mercadona i els sindicats signen el nou conveni col·lectiu amb un increment salarial de fins al 6%

18 de desembre de 2023
  • L'increment del salari base es vincula a l'IPC, fins a un 2,5 %, i, si és superior, aquest increment es completarà fins a un màxim del 6 %, vinculat als objectius del benefici de la companyia.
  • El Conveni Col·lectiu d’Empresa entrarà en vigor l'1 de gener del 2024 i tindrà una vigència de cinc anys, fins a la finalització el 2028.
  • Es garanteix un sou base mínim d'entrada de 1.507 euros bruts al mes, un 20 % per sobre del salari mínim interprofessional.
  • A aquest salari se sumen, entre altres, els complements de la seva política retributiva, que suposen increments d'un 11 % anual fins al tram 5, cosa que representa un 60 % per sobre del salari mínim interprofessional.
  • La companyia continua avançant en les seves polítiques d'aplicació del descans setmanal, pioneres en el sector, i ara fa extensible el descans d'almenys 8 caps de setmana a l'any a la plantilla dels ruscs i blocs logístics.

Mercadona i els representants de la Unió General de Treballadors (UGT), de Comissions Obreres (CCOO) i del Sindicat Independent (SI) han signat el nou Conveni Col·lectiu d'Empresa. Aquest conveni, que reforça la importància del creixement compartit i sostenible, entrarà en vigor l'1 de gener del 2024 i tindrà una durada de cinc anys, fins a finals del 2028.

L'acord garanteix el poder adquisitiu de la plantilla. L'increment del salari base es vincula a l'IPC, fins a un 2,5 %, i, si és superior, la companyia completarà aquest increment fins a un màxim del 6 %, percentatge vinculat als objectius del benefici de l'empresa. Es tracta d’una mesura adoptada d'acord amb el model de creació de riquesa i repartiment de beneficis compartits que la companyia aplica des de fa anys.

A més, l'empresa ja garanteix un sou mínim d'entrada de 1.507 euros bruts al mes (un 20 % més que el salari mínim interprofessional), al qual se sumen, entre altres, els complements propis de la seva política retributiva, que suposen increments d'un 11 % anual fins al tram 5, i que poden arribar a representar un 60 % per sobre del salari mínim interprofessional.

Mercadona continua sent pionera en el sector amb la introducció de polítiques de conciliació. En el nou conveni, es fa extensible el descans de 8 caps de setmana a l'any als treballadors dels ruscs (magatzems exclusius per a la venda online) i dels blocs logístics. Aquesta iniciativa entrarà en vigor de manera progressiva l'any 2024 i acabarà el 2025, la qual cosa suposarà que arribi a la majoria de la plantilla. Així mateix, la companyia es compromet a reduir la jornada laboral l’any 2025.

La directora de Relacions Laborals de Mercadona, Ruth García, destaca: "Aquest nou conveni és fruit de l'esforç de totes les parts implicades per garantir la satisfacció de les més de 100.000 persones que formen Mercadona, que són la causa de l'èxit i del creixement de la companyia. Una empresa amb un model de gestió que es basa a satisfer els treballadors i les treballadores, perquè ells són els qui satisfan els més de 5,7 milions de llars (els nostres "Caps" com internament els anomenem a Mercadona), cada dia."

Lola Luna Fernández, responsable estatal del sector de comerç de FeSMC UGT, destaca la importància d'aquest conveni, ja que és el de més afectació del sector, i valora de manera molt positiva els acords assolits en la negociació, acords que permetran que les persones que treballen a Mercadona continuïn al capdavant del sector, no només pel que fa a les retribucions econòmiques, sinó també a la qualitat en la distribució de la jornada i els descansos qualificats, fet que facilita la conciliació de la vida personal i laboral tan demanada en el sector del comerç. Agraeix a l'empresa i als representants sindicals l’esforç i la dedicació durant aquesta negociació, que han permès la signatura d'aquest acord tan important.

Jose María Martínez, secretari general de la Federació de Serveis de CCOO, indica: "Entenem que aquest conveni demostra una vegada més que, a través del diàleg social, es poden anar adaptant les noves realitats laborals amb la participació de totes les parts: empresa i  Representació Legal de les Persones Treballadores (RLPT). És possible, així, fer aquesta adaptació, millorar les condicions laborals i incrementar els salaris que garanteixen el poder adquisitiu en l’empresa més gran del sector. També cal destacar la continuïtat de l'Observatori que es va crear en el conveni anterior, en què s’estudiarà com es reduirà la jornada i se n’analitzarà la distribució.”

"Des del primer conveni col·lectiu de l'empresa Mercadona, SA fins a l'actual, el Sindicat Independent, partícip de la negociació del conveni, ha constatat una doble línia: el manteniment del poder adquisitiu de tota la plantilla i la creació continuada d'ocupació estable. Un autèntic compromís social! El conveni col·lectiu més destacat del sector", segons assenyala el secretari del Sindicat Independent, Fermín Palacios Cortes.

Mercadona i els sindicats signen el nou Conveni Col·lectiuRepresentants d'UGT, de CCOO, del Sindicat Independent i de Mercadona al Centre de Coinnovació Jarrods a Paterna, València.