Juan Roig i membres del Comitè de Direcció de Mercadona després de la Roda de Premsa 2021

Mercadona factura un 3,3 % més, fins als 27.819 milions, i redueix el benefici un 6 % per l'impacte dels costos

15 de març de 2022

Gràcies a l'esforç i el compromís de les 96.000 treballadores i treballadors, ha aconseguit gestionar amb èxit un any molt difícil i complex.

  • La companyia va decidir no traslladar als clients els increments dels costos derivats de la pujada dels preus de les matèries primeres en origen, del transport i dels preus industrials, que han tingut un impacte de 100 milions d'euros en el marge operatiu i ha provocat un descens del 6 % del benefici net, que ha estat de 680 milions d'euros el 2021.
  • Malgrat el difícil escenari que ha afrontat, ha seguit avançant en la seva brutal transformació amb l'objectiu de ser una empresa més digital i sostenible, per a la qual cosa ha invertit 1.200 milions d'euros.
  • Ha creat 1.000 llocs de treball nous amb contracte fix i ha garantit el poder adquisitiu de la plantilla amb una pujada salarial d'acord amb l'IPC d'Espanya i de Portugal. A més, ha tornat a reconèixer l'esforç de les treballadores i els treballadors amb el repartiment d'una prima per objectius de 375 milions d'euros, el 25 % del benefici total generat.
  • L’any 2021, Juan Roig i Hortensia Herrero han tornat a destinar 100 milions d'euros de part dels seus dividends a reactivar l'economia, xifra que repetiran el 2022 "perquè el coneixement i els diners donen la felicitat… si els comparteixes".

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda online, ha incrementat les vendes consolidades en superfície constant un 3,3 % el 2021, fins als 27.819 milions d'euros. D'aquest total, 415 milions corresponen a les vendes de les 29 botigues que té a Portugal, país en què, després de dos anys de presència, ha assolit una quota de mercat del 3 %.

En aquests dotze mesos, especialment des de l’abril, la companyia ha afrontat un context econòmic i social complex, en el qual ha hagut de gestionar les diverses mesures de les diferents administracions en relació amb la pandèmia, com les restriccions de mobilitat i els confinaments, així com un elevat increment dels costos derivat del creixement disparat de les matèries primeres, el transport o els preus industrials.

Enfront d'aquesta conjuntura inflacionista i per minimitzar-ne l’impacte en els preus de venda, va decidir no traslladar als clients la totalitat d'aquestes importants pujades. Això ha generat un impacte negatiu de 100 milions d'euros en els marges operatius que s'ha traduït en una reducció del 6 % en el benefici net, que el 2021 ha estat de 680 milions d'euros.

1.200 milions d'euros d'inversió i creació de 1.000 nous llocs de treball

Mercadona ha continuat avançant en la seva brutal transformació per consolidar un model d'empresa més digital, productiva i sostenible. Per a això, durant aquest any ha fet un nou esforç inversor de 1.200 milions d'euros, xifra que, sumada a la inversió dels tres exercicis anteriors, supera els 5.000 milions.

Com a resultat d'aquesta inversió, ha finalitzat el 2021 amb 1.662 supermercats -29 d’aquests a Portugal-, després d'haver inaugurat 79 botigues -9 a Portugal- i de tancar-ne 58 que no s'ajustaven al nou model de botiga més eficient i sostenible. Igualment, ha mantingut el procés de renovació i ha acabat l'any amb 1.200 supermercats adaptats al nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8). També ha continuat la implantació de la secció A punt per Menjar, fet que li ha permès tancar l'exercici amb 825 botigues amb aquesta nova secció.

A més de generar riquesa i activitat, el seu compromís inversor s'ha materialitzat en la creació de 1.000 nous llocs de treball directes, estables i de qualitat, que han elevat el total de la plantilla fins a les 96.000 persones, 2.500 d'elles a Portugal.

Així mateix, el Comitè de Direcció va acordar apujar el sou del conjunt del personal d'acord amb l’increment de l'IPC -un 6,5 % a Espanya i un 2,7 % a Portugal-, amb l'objectiu de garantir el poder adquisitiu i en coherència amb un model d'empresa vigent des de fa 28 anys, les treballadores i els treballadors del qual són el millor actiu dels clients i un component essencial per al creixement del Projecte Mercadona.

El compromís de la companyia amb la generació de llocs de treball de qualitat també s'ha vist reflectit al llarg de l'any a través de diferents iniciatives. Per exemple, durant el 2021 s'ha seguit desenvolupant una important tasca preventiva i formativa en matèria de salut laboral, factor que ha cobrat un protagonisme encara més gran en un context de pandèmia, amb l'objectiu que la plantilla se sentís protegida i segura. Amb aquesta mateixa finalitat, s'ha reforçat el servei telefònic 3C (Call Center COVID), format per 180 professionals, entre sanitaris i metges, que han ofert atenció les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. En el moment més complicat de la sisena onada, en què un 5 % del personal es va contagiar, aquest servei va arribar a rebre fins a 8.000 trucades al dia.

Una altra mostra d'aquest compromís és la incorporació de noves aplicacions tecnològiques per facilitar la conciliació laboral i familiar. En aquest sentit, l'aplicació mòbil d'ús intern Activo2 s'ha consolidat com un dels canals principals de comunicació interna que ha permès no només mantenir informada la plantilla, sinó també recollir-ne les opinions. Una bona part de les aportacions rebudes a través d'aquesta eina col·laborativa s’han incorporat per continuar consolidant Mercadona com un projecte diferencial.

Avançar en la transformació digital i la sostenibilitat

El 2021, Mercadona ha aconseguit consolidar el seu servei de compra online (“Ruscs” i Telecompra) i elevar les vendes fins als 510 milions d'euros, xifra que representa un creixement del 40 % respecte de l'any anterior. Així mateix, Mercadona Online (“Ruscs”) ha incrementat el nombre de comandes fins als 1,8 milions, enfront dels 1,2 milions del 2020, i ha tancat l'any amb un equip de 1.636 persones. Per poder tenir la confiança dels "Caps" (clients) que compren a través d'aquest canal, disposa de tres “Ruscs” (magatzems exclusius per a la venda online), situats a Barcelona, Madrid i València, als quals preveu incorporar-ne dos de nous, un a Alacant i un altre a Sevilla, el 2022.

Per continuar impulsant la sostenibilitat i el seu compromís "Sí a seguir cuidant el planeta", la companyia ha invertit més de 49 milions d'euros en diferents iniciatives i mesures adreçades a potenciar un impacte més positiu i sostenible en totes les seves accions. En aquest context, ha continuat enfortint la seva Estratègia 6.25, que destina una inversió de 140 milions d'euros fins al 2025 per assolir el triple objectiu de reduir un 25 % de plàstic, aconseguir que tots els envasos siguin reciclables i reciclar tot el residu de plàstic. També ha finalitzat la implantació a tota la cadena de la Botiga 6.25, on s'informa i es forma "El Cap" i la plantilla en matèria de gestió de residus.

Així mateix, a través d'AENOR, Mercadona ha verificat l'impacte de la seva petjada de carboni, després de calcular tant les seves emissions directes com les indirectes per consum elèctric, i ha introduït noves mesures sostenibles de descarbonització, com la renovació de la flota amb combustibles alternatius, la incorporació de plaques solars en algunes de les instal·lacions o el canvi de gasos refrigerants en els equips.

Conscient de l'impacte social que la COVID-19 està generant, així com de les seves conseqüències socials i econòmiques, ha incrementat en un 21 % les donacions de productes de primera necessitat a menjadors socials, bancs d'aliments i altres entitats benèfiques amb què col·labora, fins a arribar a les 20.600 tones donades, 19.200 de les quals s'han repartit a Espanya i 1.400 a Portugal. A més, com a mostra de la seva solidaritat amb La Palma, des del primer dia de l'erupció del volcà de Cumbre Vieja, va posar a disposició de l’illa 74 tones d'aliments i 1 milió de mascaretes.

Una inversió de 1.100 milions d'euros el 2022 i 1.000 nous llocs de treball

Mercadona té previst invertir 1.100 milions l’any 2022 per continuar impulsant el seu pla estratègic de transformació. Aquests recursos es destinaran principalment a l'obertura de 68 nous supermercats -58 a Espanya i 10 Portugal-, a la reforma de 43 supermercats per adequar-los al nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8) i a la implantació de la nova secció A punt per Menjar en 150 supermercats més. Per a tot això, el 2022 crearà més de 1.000 llocs de treball estables i de qualitat entre Espanya i Portugal.

L'any 2022 està sent molt difícil: l'escenari inflacionista actual s'està reflectint a la companyia i suposarà un increment de les despeses de més de 500 milions d'euros. Per minimitzar aquest impacte, la companyia continuarà apostant per la productivitat i l'eficiència en cadascun dels processos per ser cada vegada més competitius. Un exemple d'aquesta estratègia és la retirada del logotip de la mascareta corporativa, una iniciativa que genera per si sola un estalvi de 400.000 euros a l'any.

El president de Mercadona, Juan Roig, ha manifestat que “el 2022 el nostre pla d’inversió continua. Segur que seguirà sent un any molt i molt difícil que superarem aplicant el Model de Qualitat Total, que és el nostre far per navegar per aquest escenari d'incertesa que estem vivint. Estic segur que, amb l'esforç individual i col·lectiu dels 96.000, aconseguirem les fites que ens hem marcat”.

Projecte Llegat Juan Roig i Hortensia Herrero

Un any més, tant Juan Roig com la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, han reforçat el seu compromís amb la societat i han decidit reinvertir-hi una part important dels dividends provinents de la seva participació en la companyia i del seu patrimoni personal. En total, han destinat 100 milions d'euros el 2021 a diferents iniciatives (emprenedoria, formació, esport, entreteniment, art i cultura), que han canalitzat a través del Projecte Llegat.

Aquest compromís, que es va iniciar fa més d'una dècada i que el 2022 es continuarà impulsant amb 100 milions d'euros més del seu patrimoni personal, neix del convenciment per part de tots dos que “el coneixement i els diners donen la felicitat… si els comparteixes”. En el seu cas, ho fan a través de diferents projectes sostenibles i solidaris, com són Marina de Empresas, la Fundació Trinidad Alfonso, el Valencia Basket Club, L'Alqueria del Basket, Licampa 1617 (Casal España Arena de València) i la Fundació Hortensia Herrero.

Principals fets rellevants de Mercadona el 2021

Juan Roig, president de Mercadona, després de la celebració de la Roda de Premsa 2021Juan Roig, president de Mercadona, després de la celebració de la Roda de Premsa 2021.

Juan Roig, president de Mercadona, després de la celebració de la Roda de Premsa 2021Juan Roig, president de Mercadona, després de la celebració de la Roda de Premsa 2021.

Juan Roig i membres del Comitè de Direcció de Mercadona després de la celebració de la Roda de Premsa 2021Juan Roig i membres del Comitè de Direcció de Mercadona després de la celebració de la Roda de Premsa 2021.

 

Memòria Anual 2021

Descargar