Mercadona 2022

Mercadona factura 31.041 milions, un 11 % més, i la inflació redueix el seu marge i la rendibilitat

14 de març de 2023

Reducció de marges, control de costos, assortiment eficaç i productivitat, claus per no traslladar l'impacte complet dels preus de cost al preu de venda dels productes.

  • L'impacte de l'increment dels preus de cost redueix el marge de la companyia en 0,6 punts i situa la rendibilitat en una de les més baixes de la seva sèrie històrica: 0,025 € de benefici per euro venut, enfront dels 0,027 € de l’any 2021.
  • Aquest esforç per reduir el marge i la rendibilitat ha suposat un estalvi per als més de 5,7 milions de llars que compren a Mercadona de 375 milions d'euros, que la companyia no ha traslladat al cistell de la compra.
  • Ha assolit un benefici net de 718 milions d'euros, un 5 % més que el 2021, i ha mantingut la seva política de compartir els beneficis amb la plantilla, amb un increment d’un 8 % de la quantitat repartida, que s'ha elevat a 405 milions d'euros.
  • La contribució tributària de Mercadona a les arques públiques l’any 2022 ha estat històrica: més de 2.263 milions d'euros, un 12 % més que el 2021.
  • En la seva contribució a la creació d'ocupació estable i de qualitat, ha creat 3.000 nous llocs de treball amb contracte fix, 1.000 d'ells a Portugal, i ha garantit el poder adquisitiu de les 99.000 persones que componen la seva plantilla, amb una pujada salarial d'acord amb l'IPC d'Espanya i de Portugal.
  • L’any 2022, Juan Roig i Hortensia Herrero han destinat més de 80 milions d'euros dels seus dividends a reactivar l'economia, xifra que incrementaran el 2023 "perquè el coneixement i els diners donen la felicitat… si els comparteixes".

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda online, ha incrementat les vendes consolidades en superfície constant un 11 % el 2022, fins als 31.041 milions d'euros. D'aquest total, 30.304 milions corresponen al negoci d'Espanya i els 737 restants al de Portugal, on l'evolució de les 39 botigues de què disposa ha permès elevar les seves vendes un 77 % més.

Durant aquests dotze mesos, la companyia ha creat més de 3.000 nous llocs de treball estables i de qualitat, 1.000 d'ells a Portugal, fet que li ha permès tancar l'any amb una plantilla de 99.000 persones, totes amb contracte fix. A més, per garantir-ne el poder adquisitiu i en el marc del seu Model de Qualitat Total, ha millorat tant el salari base com els complements existents del conjunt del personal. Això s'ha traduït en una pujada salarial d'acord amb l’IPC de cada país, concretament d'un 5,7 % a Espanya i d'un 9,6 % a Portugal, país on, a més, el salari d'entrada a l'empresa també s'ha incrementat un 11 % addicional.

Una de les rendibilitats més baixes de la seva sèrie històrica

El 2022, la companyia ha treballat, juntament amb els proveïdors amb què col·labora, per adaptar-se al complex context derivat de l'increment dels preus de l'energia i de les matèries primeres, amb l’impacte consegüent en el preu de cost dels productes en origen, d'un 39 % al camp (font Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació) i del 20 % en la indústria alimentària (font INE).

Per minimitzar l'impacte d'aquesta inflació en els preus de venda al públic, ha posat en marxa nombroses mesures per reduir els costos i multiplicar l'eficiència, fet que li ha permès millorar la productivitat un 7 % enfront del 2021 i millorar la gestió una vegada més. En són exemples el disseny de l’eina DPP, que ha suposat una inversió de 5 milions d'euros i que permet conèixer exactament els costos en els quals incorre cada producte en cadascun dels seus processos i la seva rendibilitat, o la consolidació del Model d'Organització de Botigues per, d’una manera científica, destinar a cada tram de venda o secció les persones necessàries per a cada tasca, fet que implica millores importants per a la conciliació laboral i familiar del personal de les botigues.

Gràcies a tot això, i especialment a l'esforç mental de les 99.000 persones que formen la plantilla i dels 3.000 proveïdors amb què col·labora, Mercadona ha estat capaç d'oferir als clients un assortiment eficaç amb una qualitat contundent, com ho demostra el fet que la pujada mitjana dels seus PVP hagi estat d'aproximadament el 10 % l’any 2022, enfront d'un 12 % dels preus de l'alimentació. De fet, gràcies a aquest esforç compartit per frenar l'impacte dels preus de cost en el cistell de la compra dels 5,7 milions de famílies que dipositen la seva confiança en Mercadona, la companyia ha aconseguit estalviar als clients més de 375 milions d'euros en conjunt, per via de l’eficiència en costos i productivitat. Això s'ha traduït en una reducció del marge en 0,6 punts, que situa la rendibilitat en 0,025 €, una de les més baixes de la seva història, enfront dels 0,027 € del 2021.

Contribució tributària històrica a les arques públiques, un 12 % més

Mercadona ha realitzat una contribució històrica a les arques públiques d'Espanya i de Portugal de 2.263 milions d'euros, un 12 % més. En el desglossament d'aquesta contribució, destaca la partida de l'IVA, que ha crescut fins als 418 milions d'euros, un 26 % més, o la de l'impost sobre les rendes físiques dels treballadors, de 443 milions d'euros, un 12 % més.

A més, ha incrementat la seva contribució directa un 13 %, fins als 390 milions d'euros, i ha abonat un total de 240 milions d'euros d'impost de societats, un 22 % més. Així mateix, pionera en la seva política de compartir els beneficis generats amb la plantilla, ha repartit entre ella la quantitat de 405 milions d'euros, un 8 % més.

El benefici net del grup s'ha situat en 718 milions d'euros. Aquesta xifra representa un increment del 5 %, pràcticament la meitat de l'augment experimentat per la xifra de vendes (+11 %), i confirma l'esforç que ha fet la companyia per contenir la inflació per via de l'optimització i la reducció de marges i rendibilitat.      

Dades principals de Mercadona el 2022  

Un esforç inversor de 923 milions, procedents dels beneficis reinvertits

Amb l'objectiu d'avançar de manera sostinguda en la consolidació d'un model d'empresa més digital, productiva i sostenible, amb "El Cap" (client) com a far, i gràcies als beneficis reinvertits any rere any, Mercadona ha pogut fer un nou esforç inversor durant aquests dotze mesos de 923 milions d'euros, dels quals 140 milions s'han invertit a Portugal. Gràcies a això, ha acabat l’any 2022 amb 1.676 supermercats, 39 d’ells al país lusità, després d'haver inaugurat 63 botigues -10 d’elles a Portugal- i de tancar-ne 49 que no s'ajustaven al nou model de botiga més eficient i sostenible (Botiga 8).

Aquest esforç també s'ha vist reflectit en l'obertura de dos nous Ruscs (magatzems destinats exclusivament a la preparació i el repartiment de comandes per a la venda online); en l'impuls de la secció A punt per Menjar, que ha permès acabar l'exercici amb 972 botigues amb aquesta nova secció; en la construcció, la reforma i l’adaptació dels seus blocs logístics; en l'entrada en cinc nous districtes de Portugal durant el 2022; en la inauguració de la primera fase de les noves oficines a Albalat dels Sorells (València), en què ja treballen més de 250 persones, i en la innovació i el desenvolupament de noves eines informàtiques per continuar reforçant l'eficiència de la companyia.

Més "Sí al planeta"

Mercadona ha seguit reforçant el seu compromís amb la cura i la protecció del medi ambient, i ha impulsat polítiques específiques en matèria de gestió de residus, petjada de carboni i petjada hídrica, a les quals ha destinat una inversió de 40 milions d'euros el 2022. Així, ha aconseguit reduir la seva petjada de carboni en més de 4.200 tones de CO2 i ha incrementat l’aposta per les energies renovables no contaminants amb la instal·lació de 38.000 panells solars a les seves cobertes. També ha continuat col·laborant amb els col·lectius més vulnerables per mitjà de la donació de productes de primera necessitat, com les 25.100 tones (+22 % respecte de l'any passat) donades a les més de 550 entitats solidàries amb què col·labora.

Juan Roig: "La generació de riquesa és un esforç compartit per tots els qui formem Mercadona"

El president de Mercadona, Juan Roig, ha agraït la confiança dels "Caps" (clients) que compren diàriament a la cadena de supermercats. Igualment ha destacat que està “molt orgullós de les 99.000 persones que formen la companyia, perquè davant de situacions excepcionals, ens superem cada dia més. Totes elles comparteixen un model d'empresa que promou la prosperitat amb un propòsit comú: difondre els beneficis de manera àmplia en la societat. Així ha estat el 2022, any en què la companyia ha realitzat una contribució tributària històrica a les arques públiques i, per tant, al desenvolupament del nostre estat del benestar".

Segons Juan Roig, tots aquests fets confirmen que "els empresaris, els directius i els treballadors, a través de l'empresa, som els qui generem riquesa i prosperitat. Si després a qui els toca gestionar-ho ho saben fer bé, hi ha riquesa per a tots; si no, hi ha enfrontaments".

Una inversió de 1.100 milions d'euros el 2023 i 1.000 llocs de treball nous

Per continuar impulsant el seu pla estratègic de transformació, Mercadona té previst invertir 1.100 milions d’euros l’any 2023, dels quals 280 milions s’invertiran a Portugal. Aquests recursos es destinaran principalment a l'obertura de nous supermercats, i a la construcció, la reforma i l’ampliació dels seus blocs logístics per continuar reforçant la seva optimització, com a Almeirim (Santarém), on s'està construint el que serà el segon bloc logístic de Portugal i el més gran de la cadena. Per a tot això, el 2023 crearà més de 1.000 llocs de treball estable i de qualitat entre Espanya i Portugal.

Juan Roig ha manifestat que en aquesta primera part del mes de març "hem abaixat el preu de 157 productes i continuarem perseguint les baixades dels preus de cost per abaixar els preus de venda al públic en el Carretó Menú i que "El Cap" (client) faci la compra total al mínim cost possible, sense tocar la qualitat i garantint la rendibilitat de totes les baules de la cadena.”

Projecte Llegat Juan Roig i Hortensia Herrero

Un any més, tant Juan Roig com la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, han reforçat el seu compromís amb la societat i han decidit reinvertir-hi una part important dels dividends provinents de la seva participació en la companyia. En total, han destinat 80 milions d'euros del seu patrimoni personal el 2022 a diferents iniciatives en l'àmbit de l’emprenedoria, la formació, l’esport, l’entreteniment, l’art i la cultura, que han canalitzat a través del Projecte Llegat.

Aquest compromís, que es va iniciar fa més d'una dècada i que el 2023 es continuarà impulsant amb uns altres 100 milions d'euros del seu patrimoni personal, neix del convenciment comú de tots dos que “el coneixement i els diners donen la felicitat… si els comparteixes”. En el seu cas, ho fan a través de diferents projectes sostenibles i solidaris, com són Marina de Empresas, la Fundació Trinidad Alfonso, el Valencia Basket Club, L'Alqueria del Basket, Licampa 1617 (Roig Arena) i la Fundació Hortensia Herrero.

Principals fets rellevants de Mercadona el 2022

Juan Roig, president de Mercadona, després de la celebració de la Roda de Premsa 2022Juan Roig, president de Mercadona, després de la celebració de la Roda de Premsa 2022.

Juan Roig, president de Mercadona, després de la celebració de la Roda de Premsa 2022Juan Roig, president de Mercadona, després de la celebració de la Roda de Premsa 2022.

Juan Roig i membres del Comitè de Direcció de Mercadona al Centre de Coinnovació del Jarro a Paterna, ValènciaJuan Roig i membres del Comitè de Direcció de Mercadona al Centre de Coinnovació del Jarro a Paterna, València.

 

 

Memòria Anual 2022

Descargar