Mercadona empresa més responsable del sector el 2021

Mercadona és l'empresa del sector més ben valorada en el rànquing Merco Responsabilidad ESG

28 de abril de 2022
  • Més de 43.600 persones han avaluat les empreses incloses en el rànquing segons variables mediambientals, socials i d'ètica i governança.
  • La companyia ocupa la segona posició general en el renovat monitor Merco Responsabilidad ESG.

Mercadona es torna a situar com l'empresa més responsable del sector de la distribució generalista a Espanya i la segona en el llistat global del rànquing Merco Responsabilidad ESG 2021 que elabora el Monitor Espanyol de Reputació Corporativa (Merco).

En aquesta 11a edició, Merco ha redefinit la metodologia amb l'objectiu d'adaptar-se al context actual i a les noves exigències en matèria de responsabilitat social corporativa. D'aquesta manera, el resultat global s'ha extret després de fer tres classificacions específiques: les empreses més responsables amb el medi ambient (E, environmental); les que actuen millor en l'àmbit intern amb la seva plantilla, amb els seus clients i amb la societat (S, social), i les més compromeses en l’àmbit ètic i de governança (G, gobernance).

Per a això, s'ha comptat amb la participació de més de 43.600 persones de col·lectius diferents, com ara experts en responsabilitat social corporativa, associacions de consumidors, ONG, sindicats, periodistes o analistes financers, entre altres. En funció de l'àmbit (mediambiental, social o d'ètica i governança), els enquestats han valorat el compromís mediambiental i amb el canvi climàtic; la responsabilitat amb els empleats, els clients i la societat; l'aposta pel talent femení i el de persones amb discapacitat; la contribució a la comunitat i el respecte al consumidor, i la dimensió ètica i la responsabilitat fiscal i de govern corporatiu.

Una edició més, Mercadona agraeix la inclusió en aquest rànquing i se sent molt orgullosa dels resultats, que són un reconeixement de l'esforç fet per la companyia i per l'equip humà de 96.000 persones que treballa dia a dia per assolir una qualitat excel·lent, no només en els productes i els serveis, sinó també en tots els processos i els àmbits en què repercuteix la seva activitat.

De la mateixa manera, amb l'objectiu de ser una empresa més responsable amb el medi ambient i la societat, Mercadona està duent a terme accions concretes, com les donacions d'aliments a entitats socials, l'escolta i la col·laboració amb les comunitats en què és present, la reducció de plàstic i la gestió de residus, l'aposta pel transport sostenible o la utilització d'energies més responsables amb l'entorn.

Monitor Empresarial de Reputació Corporativa (Merco)

Merco és un dels monitors principals de reputació corporativa, amb presència a 14 països. En actiu des de l'any 1999, avalua la reputació de les empreses, sense rebre cap subvenció o patrocini públic ni privat. La seva única font de finançament és la comercialització d'informes.

Exterior façana supermercat MercadonaExterior façana supermercat Mercadona.