Supermercat Mercadona situat al Mercat Central de Tarragona

L'impacte del projecte conjunt de Mercadona a Espanya

04 de juliol de 2018
  • Mercadona compra 17.533 milions d'euros a l'any a Espanya, un 85 % del total.
  • L'activitat de Mercadona i la seva cadena de muntatge suposa l’1,7 % del PIB, amb 19.500 milions d'euros d'aportació, i el 3 % de l'ocupació total a Espanya, amb 545.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts.
  • Mercadona, els seus interproveïdors i alguns proveïdors especialistes formen un clúster industrial de 249 fàbriques a Espanya.

Vídeo en castellà

El Model de Mercadona té per objectiu no només satisfer "El Cap" (client), el Treballador o el Proveïdor, sinó també la Societat amb què la companyia conviu. És per això que basa el seu model en el creixement compartit.

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és contribuir-ne al desenvolupament i el progrés de manera sostenible per construir un model d'empresa que la gent se senti orgullosa que existeixi.

Mercadona col·labora amb fabricants i proveïdors per fomentar un creixement compartit i sostenible que generi valor en els entorns en què és present. A més, des de fa anys aposta per la creació i la consolidació d'una indústria productiva i eficient al país.

A banda de treballar amb els seus interproveïdors, Mercadona col·labora amb més de 700 proveïdors, tots ells especialistes, fet que li ha permès impulsar durant els darrers anys un important clúster industrial al país, amb 249 fàbriques i un total de 54.163 treballadors.

La inversió conjunta de Mercadona i el seu clúster industrial ha superat els 1.700 milions d'euros el 2017.

Així mateix, l'activitat indirecta de Mercadona, a través de la col·laboració que manté amb més de 2.700 proveïdors comercials i de serveis i 20.000 pimes i productors de matèries primeres locals, també és motor de creixement compartit per a la Societat.

Segons l'últim estudi de l'Institut Valencià d'Investigació Econòmiques (IVIE), l'activitat de Mercadona i la seva cadena de muntatge suposa l’1,7 % del PIB, amb 19.500 milions d'euros d'aportació, i el 3 % de l'ocupació total a Espanya, amb 545.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts.

En termes d'ocupació, Mercadona va generar 5.000 nous llocs de treball estables i de qualitat el 2017, i va arribar a una plantilla de 84.000 persones; els seus interproveïdors van generar més de 3.900 nous llocs de treball, amb el consegüent efecte dinamitzador en l'economia.

Addicionalment, el 2017 la contribució tributària de Mercadona a les administracions públiques va ser de 1.441 milions d'euros en concepte de tributs tant directes com indirectes.

Xifres principals de la Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona

Aposta per l'origen nacional a Mercadona i el sector primari

Mercadona treballa per emprendre la modernització de la seva Cadena Agroalimentària Sostenible apostant per l'estabilitat, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l'especialització, amb l'objectiu que totes les parts obtinguin rendibilitat i, per tant, sostenibilitat. Per a això, Mercadona col·labora amb el sector primari nacional, concretament amb 8.600 agricultors, 5.200 ramaders i 12.000 pescadors de tot Espanya.

A més de reforçar el seu assortiment eficaç, ja que disposa dels millors proveïdors del seu sector, cada vegada més locals i especialistes en productes, aquesta aposta permet a Mercadona seguir avançant en el seu compromís d’utilitzar, sempre que sigui viable, matèria primera d'origen nacional. És un fet que Mercadona fa compres a Espanya que superen els 17.500 milions d'euros a l'any, un 85 % del total de productes i serveis.

Col·laboració de Mercadona amb el sector primari

Transformant Mercadona: impacte social

La transformació que està duent a terme Mercadona, tant per renovar les seves botigues, com la seva logística i altres processos, també té un impacte positiu important per a la societat. De fet, els 1.008 milions d'euros que ha invertit el 2017 han tingut un efecte multiplicador rellevant sobre l'economia de les zones on Mercadona està implantada, ja que han generat un impuls molt clar a l'activitat industrial, l'ocupació i les rendes dels entorns en què la companyia desenvolupa la seva activitat.

En la mateixa línia contribuiran els 8.500 milions d'euros que Mercadona destinarà a transformar la companyia en el període 2018-2023, amb el consegüent impacte positiu en la societat de què forma part.

Inversió de Mercadona el 2017 i en el període vinculat entre 2018-2023

Un model de responsabilitat i innovació social

Mercadona manté un compromís amb el creixement sostenible que es plasma en un desenvolupament responsable de la seva activitat i permet ajudar a la consecució dels diferents objectius de desenvolupament sostenible que impulsa l'Organització de les Nacions Unides. Mercadona és a més sòcia del Pacte Mundial, iniciativa que promou la mateixa organització.

La companyia ha seguit impulsant el seu Pla d'Acció Social, a través del qual ha donat suport a diferents iniciatives en què ha participat en totes les comunitats autònomes. El 2017 Mercadona va donar més de 9.600 tones d'aliments a bancs d'aliments i altres entitats. En aquest mateix marc, Mercadona continua amb el seu programa de col·laboració diària amb més de 140 menjadors socials de tot Espanya.

A més, el 2017 Mercadona ha consolidat la innovació social de les seves botigues, després d'invertir més d’1,5 milions d'euros en l'elaboració de 3.142 nous murals realitzats amb la tècnica del trencadís i instal·lats a les peixateries i els punts d'acabat de carn de les seves botigues. Per a això, ha col·laborat amb 28 fundacions i centres ocupacionals, i també amb Pamesa Cerámica, i ha comptat amb l'esforç de més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual que han treballat diàriament en l'elaboració d'aquests murals.

En matèria de medi ambient, Mercadona disposa d'un sistema de Gestió Mediambiental propi enfocat a tres àrees: optimització logística, eficiència energètica i reducció de residus. Així mateix, la companyia desenvolupa diferents estratègies per reduir el malbaratament alimentari.

En aquest àmbit, Mercadona ha estat reconeguda com la segona empresa més responsable pel rànquing Merco Responsabilitat i Govern Corporatiu 2017, que avalua variables com ara el comportament ètic, la transparència, el compromís amb el medi ambient o la qualitat laboral.