Identifica els productes Sense Gluten de Mercadona a través de l'etiqueta

L'etiquetatge en els aliments Sense Gluten de Mercadona

03 de juliol de 2015
  • Mercadona identifica els productes Sense Gluten envasats amb el logotip exclusiu de Mercadona (SIN GLUTEN), amb l'objectiu de facilitar l'acte de compra als consumidors.

El compromís de Mercadona i els seus fabricants interproveïdors és elaborar productes recomanats Sense Gluten garantint sempre la màxima seguretat alimentària i qualitat., tractant d'oferir a més el millor servei perquè el consumidor pugui realitzar les seves compres en el mínim temps, de forma còmoda i al menor preu possible. Aquests objectius, en l'àmbit de la celiaquia, són els que han impulsat a Mercadona a augmentar de manera continuada el seu assortiment eficaç a més d'haver promogut, des de l'inici, la identificació d'aquests aliments sense gluten, amb el nostre propi logotip identificatiu.

La salut del consumidor celíac depèn al 100% de la seva alimentació. La persona celíaca que cuida correctament l'alimentació és una persona que menja “diferent” i que, en el moment de realitzar la compra, necessita disposar d'una informació veraç i senzilla per poder elaborar la seva dieta amb les màximes garanties. De fet, l'única informació disponible que té el celíac durant l'acte de compra, a més de les llistes de productes aptes per a celíacs elaborades per les diferents Associacions de celíacs i de la informació disponible en algunes aplicacions mòbils, és la informació que ofereixen els fabricants a través de l’etiquetatge dels aliments sense gluten.

Segons la legislació vigent, tota la informació que es faciliti al consumidor ha de ser veraç i no ha d'induir a error. És important que el celíac conegui que existeixen dos Reglaments Europeus d'obligat compliment a Espanya que garanteixen la identificació dels productes aptes per a celíacs:

  • El primer d'ells, més generalista, obliga a declarar sempre la presència del gluten en un aliment (Reglament 1169 sobre la Informació alimentària facilitada al consumidor).
  • El segon permet i regula les indicacions voluntàries “Sense Gluten” (Reglament 41/2009, de 20 de gener de 2009 sobre la composició i etiquetatge de productes alimentaris apropiats per a persones amb intolerància al gluten (que serà derogat al juliol de 2016) i el Regl. 828/2014 relatiu als requisits per a la transmissió d'informació als consumidors sobre l'absència o presència reduïda de gluten en els aliments.

En resum, la legislació permet identificar els aliments sense gluten o amb gluten. Per exemple, si un producte no conté gluten, a més de no aparèixer la paraula “gluten” de manera destacada en la llista d'ingredients, es podrà identificar de forma voluntària amb una menció específica de sense gluten, sempre que el producte, podent contenir-lo, no el conté (productes específics i convencionals) i, a més, no es tracti de productes genèrics (aquells que per la seva naturalesa no contenen gluten).

És important remarcar que la inclusió en l'etiquetatge de la menció “Sense Gluten” és voluntària i al mercat es poden trobar diferents mencions i símbols. Així, existeixen els creats per les associacions de celíacs nacionals i europees, com és el cas de la marca de garantia (FACE) o el del símbol internacional de l'espina barrada (AOECS), i els creats pels diferents fabricants i distribuïdors, com és el cas de Mercadona amb el seu logotip exclusiu, responent cadascun als seus propis referencials o certificacions.

Preguntes i respostes sobre productes sense gluten de Mercadona

Què és un aliment específic?

És un aliment que habitualment s'elabora amb cereals amb gluten i que, perquè sigui apte per a celíacs, és necessari substituir els cereals no permesos i els seus derivats per altres ingredients sense gluten, utilitzant-se para la seva elaboració tecnologies generalment més complexes. Exemple: pasta, pa, galetes…

Què és un aliment convencional?

És un aliment que no ha estat específicament formulat per a ser consumit per les persones amb intolerància al gluten. Aquests poden contenir gluten o no depenent de la seva composició i de com es fabriquin. Exemple: xoriços, salses, productes cuits, etc.

Què és un aliment genèric?

Un aliment genèric és un aliment que per la seva pròpia naturalesa està exempt de gluten, és a dir, en la seva composició no conté gluten. Exemple d'això són les fruites, verdures, peixos, carns i llet.

Què significa que un producte és “Sense Gluten”?

Significa que aquest aliment té un contingut en gluten inferior a 20 ppm (parts per milió). En cap cas significa “zero gluten” ja que en la pràctica no és possible determinar mitjançant cap anàlisi el zero absolut.