Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2014.

Les vendes de Mercadona creixen un 2%, fins als 20.161 milions d'euros

05 de març de 2015

Un any més Mercadona ha procedit a compartir el seu benefici total amb els components de la companyia: un 25% amb els seus treballadors en concepte de prima per objectius, un altre 25% amb la societat via impostos, un 40% s'ha reinvertit per incrementar els recursos propis i la resta s'ha repartit entre els accionistes via dividends

  • El benefici net se situa en 543 milions d'euros, un 5% més que el 2013, que representa un 2,9% de la xifra de vendes.
  • Mercadona assoleix el seu rècord inversor el 2014: la inversió generada per l'activitat de la companyia ha ascendit a 1.155 milions d'euros, dels quals 655 milions són inversions directes i 500 milions corresponen a la inversió realitzada pels fabricants interproveïdors.
  • L'aposta per la transformació digital, simbolitzada en el seu nou Centre de Processament de Dades, suposa una inversió de més de 120 milions d'euros.
  • La contribució tributària de Mercadona s'eleva a 1.484 milions d'euros el 2014.

El 2014 Mercadona ha incrementat la seva facturació un 2%, fins a arribar als 20.161 milions d'euros. Al tancament de l'any, el benefici net de la companyia, que representa el 2,9% de la xifra de vendes, ha estat de 543 milions d'euros, un 5% més que el 2013. Les vendes per volum també han augmentat un 3%, fins als 10.103 milions de quilos i litres (quilitres), gràcies a la confiança dipositada pels més de 4,9 milions de llars que compren en els seus supermercats.

La companyia ha registrat una inversió rècord de més de 655 milions d'euros, destinats a l'obertura de 60 nous supermercats, fet que va fer créixer la seva xarxa fins als 1.521, i a la reforma d'uns altres 30. Altres inversions significatives han estat: la continuació de la construcció del Bloc Logístic d'Abrera (Barcelona), i el desenvolupament i la posada en marxa del nou Centre de Processament de Dades, projecte pioner que permetrà abordar la transformació digital de la companyia, amb una inversió propera als 120 milions d'euros.

Igualment, tal com ja va fer l'any passat, la companyia ha desglossat la quantitat corresponent a la seva contribució tributària a l’economia d’Espanya que el 2014 s'ha elevat fins als 1.484 milions d'euros. D'aquest total, 639 milions d'euros corresponen a la Seguretat Social; 236, a l'impost de societats; 533, a la recaptació de l'IVA i de l'IRPF, i 76, a altres impostos i taxes.

Estalvi familiar: preus al mateix nivell que el 2012

A través de diferents iniciatives, Mercadona ha aconseguit abaixar un 2% els preus del seu Carretó Menú el 2014. Segons ha manifestat Juan Roig, "el nostre compromís com a empresa amb als nostres Caps passa per oferir el 'Carretó Menú' amb productes de gran qualitat al millor preu. Això ha fet que avui tinguem un preu mitjà de venda al mateix nivell que el 2012", objectiu que ha emmarcat en "el compromís que els seus clients poden fer a Mercadona la seva compra total al mínim cost mensual".

"Per a això, tots els qui formem Mercadona", ha continuat Juan Roig, "hem de ser conscients que per assolir els nostres objectius de vendes, beneficis i obertures, primer hem satisfer les necessitats dels nostres Caps, garantir la nostra feina diària i disposar d’un assortiment eficaç que els afegeixi valor i pel qual estiguin disposats a pagar".

Mercadona: compartir el benefici generat

Un dels principis de Mercadona és que l'èxit, si és compartit, és millor. Per això, el 2014, un any més, la companyia ha tornat a compartir amb els seus components el benefici total obtingut. D'aquesta manera, el 25% s'ha repartit entre els seus treballadors (263 milions d'euros en concepte de prima per objectius), un altre 25% amb la societat (236 milions d'euros en concepte d'impost de societats), un 40% s'ha reinvertit (446 milions d'euros per incrementar els recursos propis de la companyia), i el 10% restant s'ha repartit entre els accionistes via dividends.

Creixement del 5% en les noves seccions de frescos

El 2014, la companyia ha continuat avançant en els seus nous models de venda de productes frescos. Al tancament de l'any, tots els seus supermercats havien implantat les noves seccions de forn i de fruita i verdura de proximitat, després de disposar també, des de setembre del 2013, de la nova secció de peix fresc.

La nova gestió de l'assortiment de frescos ha permès enfortir les economies locals i impulsar productes de proximitat, que han tingut una gran acceptació entre els seus clients. Aquesta aposta per la qualitat i la proximitat ha contribuït a fer que Mercadona incrementi les vendes dels seus productes frescos un 5%.

En aquest sentit, la companyia ha manifestat que el creixement constant i sòlid ha de ser una de les conseqüències de l'estreta col•laboració que manté amb els més de 6.000 agricultors, 4.000 ramaders i 12.000 pescadors amb què la companyia treballa. Per a això, la relació ha d'estar basada en el coneixement mutu dels processos, fet que permet continuar avançant cap a una Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona d'alta productivitat, amb l'objectiu comú d'oferir als seus clients el producte fresc amb la major qualitat, al mínim pressupost i la màxima seguretat alimentària, sempre.

Un clúster industrial a Espanya de més de 220 fàbriques

Amb l'objectiu d'impulsar la iniciativa empresarial, valor diferencial clau en el desenvolupament d'un país, els interproveïdors que fabriquen, entre altres, els productes de les marques Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy, han invertit el 2014 prop de 500 milions de euros, destinats majoritàriament a l'obertura de noves fàbriques i línies de producció. Així mateix, han tancat l'exercici amb una plantilla conjunta de 43.000 treballadors.

Aquest pla d'inversions sostingut en el temps, i l’acceleració del qual es produeix el 2008, ha propiciat que actualment Mercadona i els seus 120 interproveïdors disposin de més de 220 fàbriques a Espanya que configura un dels clúster agroalimentaris més dinàmics i innovadors d'Europa.

Compromisos 2015

El 2015, Mercadona té previst realitzar una inversió aproximada de 650 milions d'euros, que es destinaran, fonamentalment, a l'obertura de 60 botigues noves, la reforma de 30 supermercats, continuar la construcció del bloc logístic d'Abrera (Barcelona) i iniciar les obres del nou bloc logístic a Vitòria.

Juan Roig ha subratllat que "com a president de Mercadona, és per a mi un orgull poder comptar amb el compromís de 74.000 treballadors, 120 interproveïdors, proveïdors i del sector primari que forma part de la Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona. El seu esforç és, sens dubte, la causa dels extraordinaris resultats que la companyia ha presentat en el dia d'avui i el que ens ha de permetre seguir avançant de manera sostinguda en el desenvolupament del projecte empresarial conjunt".

MERCADONA: ALGUNS FETS RELLEVANTS EL 2014

  2013 2014 Observacions
Botigues 1.467 1.521 56 netes (60 obertures // 6 tancaments)
Vendes a/iva* 19.812 20.161 +2%
Unitats de venda "quilitres" ** 9.845 10.103 +3%
Compartir riquesa generada:
Treballador (prima per objectius)* 257 263 +2%
Contribució tributària* 1.465 1.484 +2%
Benefici net 515 543 + 5% (2,9% s/vendes)
Inversió* 650 655 1%
R. propis* 3.438 3.884 +14%
Plantilla total de la companyia 74.000 74.000 =

* En milions d'euros

** En milions de quilos/litres

 

Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2014.Juan Roig durant la presentació de resultats de Mercadona del 2014.

 

Juan Roig y los Miembros del Comité de Dirección de Mercadona durante la presentación de resultados de Mercadona de 2014.Juan Roig i els Membres del Comitè de Direcció de Mercadona durant la presentació de resultats de Mercadona del 2014.