Logotips de Mercadona i de la Fundació ONCE

La Fundació ONCE i Mercadona aposten per la plena inclusió de les persones amb discapacitat

05 de desembre de 2019
  • Les dues entitats duran a terme accions conjuntes en matèria d'ocupació, accessibilitat universal i disseny, destinades a millorar la qualitat de vida dels treballadors amb discapacitat.
  • Ambdues entitats han signat un conveni de col·laboració.

La Fundació ONCE i Mercadona han signat un conveni de col·laboració pel qual es comprometen a treballar conjuntament per millorar la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.

L'acord el van signar Alberto Durán, vicepresident executiu de la Fundació ONCE, i José Elías Portalés, director de contractació de Recursos Humans de Mercadona. A l'acte, també hi va assistir Fernando Riaño, director de Relacions Institucionals i Responsabilitat Social del Grup Social ONCE.

Per Alberto Durán, la signatura d'aquest conveni suposa una gran oportunitat per a les persones amb discapacitat. "A la Fundació ONCE entenem que, només des de les aliances, podem avançar en la igualtat de drets, en la integració laboral i en l'eliminació de barreres, d’acord amb el mandat que ens va donar el nostre fundador fa més de trenta anys", va afirmar. I va prosseguir: "Ens sentim orgullosos de poder col·laborar amb una organització tan innovadora com Mercadona, perquè estic segur que el nostre treball donarà fruits importants".

Per la seva banda, José Elías Portalés va assegurar que "aquesta aliança entre Mercadona i la Fundació ONCE crearà grans oportunitats i sinergies entre totes dues organitzacions. A Mercadona tenim un model de gestió en què les persones tenen un paper central en les decisions. El nostre compromís amb la integració, la igualtat i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat sortirà reforçat amb la signatura d'aquest conveni".

D'acord amb el document, les dues entitats duran a terme accions conjuntes en matèria d'ocupació, accessibilitat universal i disseny, destinades a millorar la qualitat de vida dels treballadors amb discapacitat.

El conveni té caràcter anual i es renovarà de manera automàtica, fins a un màxim de cinc anys.

José Elías Portalés, director de contractació de Recursos Humans de Mercadona, i Alberto Durán, vicepresident executiu de la Fundació ONCE durant la signatura del conveniJosé Elías Portalés, director de contractació de Recursos Humans de Mercadona, i Alberto Durán, vicepresident executiu de la Fundació ONCE durant la signatura del conveni.

Fundació ONCE

La Fundació ONCE és un instrument de solidaritat de l'ONCE, que es va crear el 1988 per millorar les condicions de vida d'altres col·lectius amb discapacitat, mitjançant programes d'inclusió laboral i formació, i també la difusió del concepte d'accessibilitat universal, amb la creació d'entorns, productes i serveis accessibles globalment.

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és tornar part de tot el que en rep. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals a les seves botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Mediambiental propi, que està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus. Part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca la conversió de residus en nous recursos conjuntament amb els proveïdors Totaler.

A més, Mercadona col·labora amb més de 170 menjadors socials i 60 bancs dels aliments i altres entitats benèfiques de tot Espanya per a la donació diària d'aliments, i també en campanyes de recollida d'aliments. Igualment, treballa amb més de 33 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

D’ençà del 2009, Mercadona és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, està adherida des de l'any 2011 al Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.