Impacte directe i indirecte de Mercadona

Impacte de Mercadona a Espanya

08 de abril de 2019
  • Mercadona compra 18.640 milions d'euros a l'any a Espanya, més del 85 % del total.
  • L'impacte directe, indirecte i induït de l'activitat econòmica de Mercadona suposa l’1,9 % del PIB i 630.000 llocs de treball a Espanya.
  • La contribució tributària suportada i recaptada per Mercadona va ascendir a 1.575 milions d'euros.
  • L'esforç inversor dels 5 anys vinents ascendeix als 10.000 milions d'euros per a la transformació de Mercadona.

Vídeo en castellà

El Model de Qualitat Total de Mercadona contempla estratègies i objectius diversos per crear valor compartit i satisfer els cinc components de l'empresa: "El Cap" (client), el Treballador, el Proveïdor, la Societat i el Capital.

Entre aquests objectius hi ha generar ocupació, prosperitat i riquesa, així com contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones, innovant per transformar la societat i ser una empresa que la gent vulgui que existeixi i se’n senti orgullosa.

L'impacte directe i indirecte que suposa Mercadona genera un impuls que repercuteix en l'activitat de les zones on és present i es tradueix en la creació d'indústria, serveis i ocupació, en la generació de riquesa i en la consolidació de les economies locals.

Mercadona i la seva cadena de muntatge, que està formada per 1.400 Proveïdors Totaler i més de 20.000 pimes i productors de matèries primeres, han seguit promovent i consolidant un projecte de creixement compartit. De fet, el 2018 Mercadona va fer compres a Espanya per valor de 18.640 milions d'euros, xifra que suposa més del 85 % del total de les compres realitzades.

D'acord amb els càlculs realitzats per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) en l’estudi "L'impacte econòmic de Mercadona 2018", la companyia suposa 630.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts, el 3,4 % de l'ocupació total a Espanya. A més, Mercadona i la seva cadena de muntatge representen l’1,9 % del PIB, és a dir, 22.900 milions d'euros en termes d'aportació conjunta. De la mateixa manera, fruit de l'activitat directa de Mercadona i de la generada indirectament i la induïda, s'ha generat un impacte fiscal a Espanya de 8.852 milions d'euros, el 2,1 % de la recaptació total estimada de les administracions públiques espanyoles, incloent-hi les cotitzacions a la Seguretat Social.

Addicionalment, el 2018 la contribució tributària de Mercadona a les administracions públiques va ser de 1.575 milions d'euros en concepte de tributs tant suportats com recaptats.

Així mateix, Mercadona segueix impulsant el seu procés de transformació, amb un esforç inversor de 1.504 milions d'euros el 2018 i la previsió d'una inversió històrica de 10.000 milions d'euros en el període 2019-2023 per a la transformació de tota la seva cadena de valor, mitjançant la renovació de les botigues, la posada en marxa de nous serveis com ara A punt per Menjar o Mercadona Online, l'aposta per Frescos Global, l'automatització dels blocs logístics, la transformació digital de la companyia o l'expansió a Portugal.

A tot això se suma la generació l’exercici passat de 1.800 nous llocs de treball estables i de qualitat, amb una política de recursos humans pionera en el sector.

Tots aquests fets reflecteixen el compromís vertebrador que Mercadona manté amb la societat.

Aposta per l'origen nacional dels productes a Mercadona

Des de fa anys Mercadona treballa per modernitzar la seva cadena agroalimentària, ja que la  considera una palanca de creixement no només per a la companyia, sinó per al país. Mercadona col·labora amb 9.000 agricultors, 5.500 ramaders i 12.000 pescadors com a sectors estratègics de la indústria agroalimentària espanyola; reforça amb tots ells la seva aposta per l'estabilitat, la planificació, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l'especialització.