Mercadona

Els interproveïdors de Mercadona: generació d'indústria i ocupació a Espanya

03 de juny de 2016
  • Mercadona compta amb 125 interproveïdors fabricants que conformen un clúster industrial de 47.100 treballadors i més de 240 fàbriques en tota Espanya.​

Mercadona conta con 125 interfornecedores fabricantes que conforman un clúster industrial de 47.100 traballadores e máis de 240 fábricas en toda España.

Mercadona, al costat dels interproveïdors i proveïdors especialistes amb els quals treballa, porta anys apostant per la generació d'una indústria eficient i competitiva al nostre país.

Gràcies a aquest esforç conjunt, la companyia ha aconseguit impulsar durant els últims anys un important clúster industrial a Espanya, compost per 47.100 treballadors, més de 240 fàbriques i la creació de 26.000 llocs de treball directe en els últims vuit anys.

A l'exercici 2015, els interproveïdors de Mercadona han invertit 525 milions d'euros i han generat 67 noves fàbriques i línies de producció a Espanya. A això cal sumar els més de 2.000 proveïdors comercials i de serveis i les 20.000 pimes locals i productors de matèries primeres amb les quals Mercadona també col.labora. Un projecte, en definitiva, que aposta per la productivitat, la innovació, l'optimització de recursos i la eficiència en els processos, l'origen espanyol dels productes i la generació de riquesa i ocupació al nostre país.

Aposta pels productes espanyols a Mercadona

Des de fa anys Mercadona manté el compromís de, sempre que sigui viable, utilitzar matèria primera d'origen nacional. A 2015 Mercadona va realitzar compres a Espanya per valor de 15.393 milions d'euros el que suposa que més del 85% del volum de referències venudes a Mercadona, tant en les seccions de frescs com de secs, correspon a productes conreats, pescats i elaborats a Espanya.

Conveni Marc de Bones Pràctiques Comercials

Mercadona és una de les empreses signatàries de The Supply Chain Iniciative, l'acord voluntari europeu de bones pràctiques en la cadena agroalimentària, impulsat per set associacions sectorials i que compta amb el suport de la Comissió Europea.

 A més, Mercadona manté un model de relació basat en la confiança, en la transparència i en el llarg termini amb els seus proveïdors especialistes i interproveïdors. Com a conseqüència es generen vincles estrets que es reforcen, si escau, amb la signatura d'acords de bones pràctiques de durada indefinida i que són motor de sinergies i productivitat per contribuir a consolidar una indústria diferencial al nostre país i que al seu torn contribueixi a garantir el creixement d'un sector primari eficient i especialitzat.

Conveni Marc de Bones Pràctiques Comercials