CSIC i peix de Mercadona

El CSIC i Mercadona estableixen una col·laboració per millorar la seguretat i la qualitat dels productes de la pesca

26 de setembre de 2018
  • Personal científic i tècnic de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo (IIM) investigarà els paràsits del peix, especialment l’Anisakis, perquè Mercadona pugui consolidar una cadena de confiança en els seus productes de pesca i millorar la qualitat i el servei que ofereix als seus clients.
  • El projecte “ANICHAIN”, d’un any de durada i en què participaran sis proveïdors especialistes de peix de Mercadona, se centrarà en les espècies que procedeixen de sistemes productius de pesca FAO 27, és a dir, de l'Atlàntic nord-est.
  • La finalitat última és liderar, entre totes dues entitats, un canvi de paradigma en la gestió dels riscos associats a paràsits mitjançant un enfocament preventiu i innovador basat en la cadena de valor i l'anàlisi de riscos.

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i Mercadona han iniciat una col·laboració per millorar la seguretat i la qualitat dels productes de la pesca per mitjà de la investigació dels seus paràsits. Per a això, l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo (IIM), a través del grup de recerca ECOBIOMAR i de la seva Unitat Tècnica de Biobanc, s'encarregarà d'analitzar en profunditat el comportament dels paràsits, especialment de l’Anisakis. Aquest estudi innovador permetrà a Mercadona traslladar les conclusions que s’obtinguin a la gestió dels seus productes de pesca amb l'objectiu de consolidar una cadena de confiança i millorar la qualitat i el servei que ofereix als seus clients.

El projecte se centrarà en l'anàlisi de les espècies que procedeixen de sistemes productius de pesca FAO 27, és a dir, de l'Atlàntic nord-est, i comptarà amb la implicació de sis proveïdors especialistes de peix de Mercadona. En concret, hi col·laboraran Riveira Peixe Fresco, POSA, Mascato, Mastter, Abroma i Castletownbere.

"Amb aquesta iniciativa, l'organisme públic d’investigació i l'empresa de distribució alimentària uneixen esforços, interessos i coneixements amb la finalitat de traslladar al producte tota l'evidència científica per millorar l'excel·lència de servei al client, reduir la presència del paràsit en els lots comercials i capitalitzar l'organització mitjançant l'educació sanitària dels seus empleats i els seus clients", expliquen Ángel F. González i Santiago Pascual, científics de l'IIM-CSIC.

La col·laboració entre totes dues entitats s'articula a través d'un contracte de suport tecnològic amb una durada inicial d'un any, que s'inicia el mes de setembre d’enguany amb possibilitat de pròrroga. La investigació es desenvoluparà en el marc del projecte "Estudi, disseny i implementació d'una estratègia d'anàlisi de riscos per enfortir les garanties de seguretat, qualitat i calidesa del peix que comercialitza Mercadona enfront de paràsits emergents i reemergents (ANICHAIN)", l'objectiu del qual és millorar els seus aspectes de seguretat alimentària i qualitat.

Fases del projecte

La finalitat del projecte és generar coneixement, analitzar-lo i distribuir-lo a través d'un sistema eficient que permeti a Mercadona implantar una plataforma de gestió de dades sobre riscos associats a paràsits al peix. Per assolir aquest objectiu, es contemplen quatre grans fases.

La primera fase comprèn l’auditoria del producte a través de l'aplicació de noves metodologies de detecció en la fracció d’estoc explotat. La inspecció de paràsits en origen la faran els proveïdors de peix de Mercadona, els tècnics dels quals han estat formats prèviament per l’IIM-CSIC.

La segona fase s'inicia un cop acabat el pla de vigilància epidemiològica. Personal de l'IIM analitzarà aquests resultats mitjançant eines bioinformàtiques i modelització bioestadística per conèixer la identitat del risc i els paràmetres que incideixen en la presència de paràsits en els seus lots.

Posteriorment, des de l’IIM es dissenyarà un arbre de decisió per categoritzar el risc en els lots comercials i els punts crítics de control.

Finalment, des de l'Institut d’Investigacions també es desenvoluparà una nova eina d'autoaprenentatge dirigit a diversos actors de la cadena de subministraments de Mercadona.

Més informació: Quines mesures aplicar per prevenir l’Anisakis.

L'Institut d'Investigacions Marines

Des del 2006 l’IIM-CSIC ha liderat diversos consorcis nacionals i internacionals per a la gestió de parasitosi en productes de la pesca i hi ha participat.

El 2013 es va implementar a l'Institut un servei de biobancarització com a infraestructura singular que dona traçabilitat, ordre i destinació a les mostres analitzades i a les dades associades als programes de recerca consorciats.

El 2015 aquesta Plataforma va aconseguir la norma de qualitat ISO 9001. A través d'aquest servei s'articula la gestió de paràsits en espècies d'interès comercial, per primera vegada en l’àmbit sectorial, per donar garanties d'una cadena de confiança en la gestió del risc.