Exterior botiga de Mercadona

El Comitè de Direcció de Mercadona aprova incrementar el sou de la plantilla d'acord amb l'IPC

30 de desembre de 2022
  • Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de la nòmina de gener per a les 96.000 treballadores i treballadors d'Espanya i Portugal, segons l'IPC del mes de desembre de cada país.

El Comitè de Direcció de Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda online, acorda, per coherència amb el Model de Qualitat Total de la companyia, incrementar el sou de tota la plantilla d'acord amb l’IPC, no només sobre el salari base com indica el Conveni d'Empresa, sinó sobre el total del salari incloent-hi els complements corresponents.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de la nòmina de gener dels més de 96.000 treballadors que Mercadona té a Espanya i Portugal, segons l'IPC del mes de desembre de cada país. L'objectiu és mantenir el poder adquisitiu de totes les persones que formen part de la companyia, perquè són el millor actiu dels clients: com més satisfan "El Cap", com s’anomena el client internament, més avança Mercadona.

La companyia incrementa la seva productivitat un 9 %

La companyia, conscient que incrementar els salaris l’any 2022 un 6,5 % a Espanya i un 2,7 % a Portugal suposaria un increment dels seus costos fixos, va posar en marxa una sèrie de mesures, entre elles millores en la digitalització dels seus processos i el compromís de conscienciació de tota la plantilla d’analitzar els costos en què s’incorria. A falta del tancament de l'exercici, aquests moviments han donat com a resultat un increment del 9 % de la productivitat i uns estalvis de costos de més de 200 milions d'euros.