Lourdes, treballadora de Mercadona en el supermercat de Valdemoro Sud a Valdemoro, Madrid.

Com són les condicions laborals a Mercadona

21 de abril de 2017
  • Les condicions laborals de Mercadona destaquen per oferir llocs de treball estables i de qualitat.
  • La companyia busca satisfer a les seves treballadores i treballadors amb una política de Recursos Humans reconeguda per fomentar la formació, la promoció o l'equitat, entre altres valors.

El treballador a Mercadona és un actiu molt important. Per satisfer als seus "Caps"  (clients) mitjançant un servei excel·lent, les treballadores i els treballadors de Mercadona també han d'estar satisfets. Per aquest motiu, Mercadona treballa per fomentar el desenvolupament, tant personal com professional, de tota la seva plantilla a través d'una cultura d'empresa, basada en el lideratge, que aposta per l'esforç, la responsabilitat, el compromís conjunt i la millora constant.

Per aconseguir aquest nivell de motivació, compromís i excel·lència en totes les persones que conformen el Projecte Mercadona, la companyia aplica una política de Recursos Humans basada en la veritat universal que “per poder rebre, primer cal donar”. Per a això, Mercadona ofereix un paquet de valors als seus 79.000 treballadors que aquests retornen dia a dia amb el seu compromís i esforç.

Aquestes són les principals condicions dels treballadors de Mercadona.

Condicions laborals a Mercadona

  • Estabilitat: Mercadona ofereix ocupació estable i de qualitat. La nostra plantilla disposa de contractes fixos i, a més, salaris per sobre de la mitjana del sector.

Dades treballadors de Mercadona.

  • Retribució: Mercadona reconeix els mèrits i esforç individual i comparteix els beneficis obtinguts al llarg de l'any amb la plantilla. En 2017 ha compartit el 25% del benefici de l'any anterior. A més, els treballadors i les treballadores de Mercadona disposen d'una política retributiva amb increments salarials per cada pas de tram (any d'antiguitat) de fins a cinc trams en cada lloc de responsabilitat.

Política retributiva per als treballadors de Mercadona.

  • Igualtat i Equitat: a Mercadona no distingim per sexe, edat o una altra condició i es fomenten els valors de tolerància, igualtat i diversitat. Un exemple d'això és que, "a mateixa responsabilitat, mateix sou". A més disposem d'un Pla d'Igualtat basat en el principi d'equitat.
  • Formació i Promoció: Mercadona destina importants recursos a la formació de les seves treballadores i treballadors. No solament es fomenta la formació, també les oportunitats de promoció interna.

Formació dels treballadors de Mercadona.

  • Conciliació: a través del lideratge, Mercadona busca que les seves treballadores i treballadors trobin l'equilibri entre els seus rols personals i professionals. Entre altres mesures, Mercadona fomenta la planificació dels horaris perquè el treballador disposi d'un horari conegut. Un altre exemple són els Centres infantils en alguns blocs logístics o l'opció d'ampliació d'un mes més de baixa maternal.

Xifres conciliació treballar a Mercadona

  • Transparència i Participació: Mercadona comparteix internament els seus objectius i informació d'empresa i fomenta el diàleg i la participació dels treballadors i treballadores de Mercadona com a clau del desenvolupament del talent. 

En definitiva, Mercadona disposa d'un Model de Recursos Humans que aposta per oferir llocs de treball de qualitat i estables, a través del foment de la formació i la promoció, entre altres valors.

El resultat és una plantilla altament motivada i alineada amb la visió de la companyia que permeti aconseguir els objectius del projecte comú. 

Treballador de Mercadona en el supermercat d'Algesires, Cadis.Enrique, treballador de Mercadona en el supermercat d'Algesires, Cadis.

Reconeixements a les condicions laborals de Mercadona

L'Organització Internacional del Treball (OIT), dependent de Nacions Unides, ha reconegut recentment en el seu estudi “L'Ocupació Atípica al Món”, que la gestió que Mercadona realitza dels seus Recursos Humans és una de les claus de l'estratègia de competitivitat de la companyia. Per a l’OIT, l'aposta de Mercadona per l'ocupació estable i de qualitat, així com l'esforç que realitza en formació i el repartiment de beneficis amb els treballadors, són factors responsables de l'èxit de la seva política de Recursos Humans. A més, Mercadona és la primera empresa del sector Distribució en el rànquing Merco Talento i en el de l'Enquesta Adecco "Empreses més felices per a treballar".

Per conèixer més de les condicions laborals a Mercadona recomanem visitar l'espai "El Treballador" de la nostra web o descarregar la nostra Memòria anual. Per consultar ofertes d'ocupació de Mercadona recomanem visitar l'apartat de la web "Ocupació". 

Foto de capçalera: Lourdes, treballadora de Mercadona en el supermercat de Valdemoro Sud a Valdemoro, Madrid.​