Mural de trencadís del Punt d'Acabat del Nou Model de Botiga Eficient de Mercadona

Així es fan els murals que decoren les botigues Mercadona

05 de setembre de 2018
  • Els murals que decoren les botigues Mercadona estan elaborats amb la tècnica del trencadís per més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.
  • El 2017 es van fer més de 1.650 murals nous per ubicar-los a la Peixateria i al Punt d'Acabat dels supermercats de la companyia.

Video en castellà

En el marc de la política d'innovació social de Mercadona, la companyia col·labora amb més de 27 fundacions i centres ocupacionals en l'elaboració dels murals que decoren les seccions de Peixateria i el Punt d'Acabat de la Carnisseria de les seves botigues. El 2017, més de 1.000 persones amb discapacitat van treballar en més de 1.650 murals nous.

Mercadona i Pamesa Cerámica van posar en marxa aquest projecte el 2011 amb la finalitat d'oferir formació i ocupació a aquestes persones, a banda de desenvolupar altres capacitats com ara el treball en equip i la concentració. D’ençà que es va iniciar el projecte i fins al 2017, s'han instal·lat més de 5.000 murals decoratius en supermercats de tot Espanya.

El disseny dels murals, que s’elaboren amb la tècnica del trencadís, ha anat variant d'acord amb l'estètica dels supermercats Mercadona. Amb la posada en marxa del Nou Model de Botiga Eficient a finals del 2016, l'extensió del mural de la Peixateria es va ampliar i es va optar per la combinació de colors blaus i grisos, mentre que el disseny del nou Punt d'Acabat de la Carnisseria és més reduït i amb tonalitats negres i grises.

Com es fan els murals de trencadís

L'elaboració dels murals de trencadís és una tasca totalment artesanal, en què els usuaris de les diferents entitats que col·laboren amb Mercadona han de fer diverses tasques motrius i de concentració que, al seu torn, estan organitzades en diferents passos en què tots participen:

  1. Quan les diferents fundacions i centres ocupacionals amb què Mercadona col·labora reben els trossos trencats de ceràmica per part de Pamesa Cerámica, els usuaris netegen, classifiquen i marquen les peces que formaran els murals de trencadís.
  2. Les peces es van encaixant amb cura sobre una plantilla dibuixada fins a formar el mosaic.
  3. Amb ajuda d'una malla, els usuaris encolen la peça global.
  4. El mosaic es deixa assecar durant diverses hores.
  5. Un cop sec, el numeren i divideixen en diferents mòduls per facilitar el muntatge posterior a la botiga.
  6. Els diferents mòduls que formaran el mural complet s'empaqueten i Pamesa Cerámica els recull i trasllada a la botiga de Mercadona on han de decorar les seccions de Peixateria i Carnisseria.

Pasos para componer los murales de trencadís que decoran las secciones de Pescadería y Carnicería de Mercadona

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia de Responsabilitat Social de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és tornar part de tot el que en rep. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ambiental a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. Dins d’aquest Pla se situa el projecte del trencadís.

A més, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals a les seves botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Mediambiental propi, que està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus. Part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca la conversió de residus en nous recursos conjuntament amb els interproveïdors.

Mercadona també col·labora amb més de 140 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats benèfiques de tot Espanya per a la donació diària d'aliments.

D’ençà del 2009, Mercadona és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, està adherida des de l'any 2011 al Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.