Desaprofitament alimentari en Mercadona

Principals mesures per a la prevenció del desaprofitament alimentari en Mercadona

25 de setembre de 2023

Mercadona, ferma en el seu compromís amb la societat, treballa diàriament per a millorar la gestió de les botigues i els magatzems, per a reduir l'impacte ambiental dels seus processos. 

Un dels principals objectius de la companyia és reduir el desaprofitament alimentari. Per a fer-ho, ha desenvolupat innovadores eines informàtiques per a gestionar les comandes, la venda i el control de les existències de manera eficient.  

Estes són algunes de les mesures contra el desaprofitament d'aliments que Mercadona aplica a les seues botigues: 

  • Regular comandes per a evitar el sobreestoc en magatzems i botigues. Les comandes fetes des de les nostres botigues als proveïdors o magatzems diàriament ajusten al màxim les existències a la previsió de venda.
  • Sense ofertes ni promocions. Mercadona fomenta un consum responsable, la qual cosa ajuda a ajustar la compra a les necessitats reals de les cases i a previndre així el desaprofitament.
  • Ajustar el preu dels productes amb data de caducitat pròxima. Mercadona fomenta la venda dels excedents de productes frescos i d'aquells pròxims a la seua data de caducitat ajustant el preu.
  • Donacions a entitats socials. La companyia col·labora amb més de 650 entitats socials d'Espanya i Portugal a les quals entrega diàriament els excedents no venuts que són perfectament aptes per al consum. 
  • Aprofitament dels productes no aptes per a la venda.  Els productes que no són aptes per a la venda ni per a la seua donació a entitats socials s'entreguen a gestors autoritzats que els transformen en menjar per a animals, adobs o energia.

Desaprofitament alimentari en Mercadona

Setmana contra el Desaprofitament d'AECOC 

Un any més, Mercadona s'unix a la 6a Setmana contra el Desaprofitament Alimentari liderada per l'Associació Espanyola de Fabricants i Distribuïdors (AECOC), que té lloc del 25 al 30 de setembre de 2023, coincidint eixa setmana amb el Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desaprofitament d'Aliments.