Nova Memòria Medi Ambient

Nova Memòria de Medi Ambient de Mercadona

21 de juny de 2019
 • Mercadona publica una nova edició biennal de la seua Memòria de Medi Ambient amb totes les iniciatives en la matèria.
 • Mercadona ha destinat 74 milions d'euros d'inversió els dos últims anys a millorar els processos per a la protecció del medi ambient
 • Entre les mesures, destaquen la política de reducció gradual de plàstics i els avanços en estalvi energètic per l'aposta per noves botigues eficients.

 

Mercadona no és aliena als reptes a què s'enfronta la societat de la qual en forma part. Entre les principals estratègies per a satisfer i conviure amb la societat que l'envolta, Mercadona disposa des de fa anys d'un sistema de gestió ambiental propi centrat a reduir impactes en tres àrees principals: logística, consum energètic i gestió de residus.

Mercadona considera que una gestió mediambiental efectiva és crucial per al bon funcionament i la sostenibilitat d'una empresa. Per això, en els dos últims anys, ha destinat 74 milions d'euros d'inversió per a implantar mesures que milloren els processos en benefici del medi ambient.

La política integral de gestió ambiental de Mercadona i les últimes accions poden consultar-se en la Memòria de Medi Ambient 2017-2018.

 

Memòria mediambiental 2017-2018

Descarregar

 

 

 

Resum de la política de gestió ambiental de MercadonaResum de la política de gestió ambiental de Mercadona.

 • Optimització logística

Mercadona disposa d'una estratègia de transport sostenible per a adequar-se als nous desafiaments operatius i ambientals que sorgixen en l'entorn. L'objectiu general de la logística de Mercadona és "transportar més amb menys recursos". A més de la gestió eficient de la flota de transport per carretera, mitjançant estratègies com l'optimització de l'ompliment de camions, la logística inversa o l'aposta per megatràilers, la companyia està fent proves amb combustibles i tecnologies alternatives que permeten mantindre l'eficiència logística i millorar els impactes ambientals.

Totes les mesures d'optimització logística de Mercadona poden consultar-se en l'última memòria.

 • Estalvi energètic

L'ús responsable de l'energia és un dels compromisos de Mercadona. Entre les principals mesures en l'àmbit, es troba la posada en marxa de la renovació de les botigues amb un nou model de botiga més eficient, que incorpora més mesures d'estalvi energètic.

Algunes de les mesures d'estalvi energètic de MercadonaAlgunes de les mesures d'estalvi energètic de Mercadona.

Menció especial mereixen els jardins urbans que Mercadona té implantats en façanes o cobertes d'algunes botigues com a mesura per a millorar l'aïllament acústic i tèrmic dels supermercats, i amb els consegüents beneficis tant per a la biodiversitat, com per a l'entorn dels veïns.

Totes les mesures d'estalvi energètic de Mercadona es poden consultar en l'última memòria.

 • Gestió de residus

La presència de residus en el medi natural constituïx un impacte ambiental important i un tema del qual la societat és cada vegada més conscient.

La prevenció és l'estratègia fonamental de Mercadona en la gestió dels residus. És un fet que en els dos últims anys la taxa de reciclatge del total de residus de Mercadona se situa en el 76 %. També destaquen les diverses estratègies de Mercadona per a evitar el desaprofitament d'aliments.

Mercadona, a més d'aplicar nombroses iniciatives encaminades sobretot a la prevenció de residus, col·labora activament amb proveïdors, instituts tecnològics i altres actors socials en la recerca de les millors estratègies per a abordar el repte que planteja especialment la contaminació causada per plàstics.

Totes les mesures de gestió de residus de Mercadona es poden consultar en l'última memòria.

Política de reducció de plàstics en Mercadona

Mercadona està desenvolupant una estratègia global a mitjà termini per a reduir l'ús de plàstics en Mercadona en els seus processos. A més, la companyia està duent a terme accions concretes que avancen cap a este objectiu i està implantant alternatives ja disponibles. Com a exemples:

 • Mercadona ha eliminat els microplàstics de tots els productes de cosmètica i atenció personal.
 • Mercadona treballa perquè en els pròxims anys el 100 % dels envasos de marca pròpia siguen reutilitzables, reciclables o compostables.
 • Mercadona ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús en la línia de caixes i les ha substituïdes per la tradicional bossa de ràfia de Mercadona, noves bosses de paper reciclable, i noves bosses amb un 50-70 % de plàstic reciclat procedent de l'embalatge utilitzat a les botigues.
 • Mercadona està duent a terme proves en algunes botigues per a incorporar bosses de material compostable i bosses reutilitzables en la secció de Fruita i Verdura.
 • Mercadona ha substituït el plàstic dels bastonets per a les orelles Deliplus per material cel·lulòsic.
 • Els envasos de la nova secció "A Punt per a Menjar" de Mercadona estan fets amb cartó i amb polpa de cel·lulosa extreta de la canya de sucre.

Mesures d'eliminació o reducció de plàstics en MercadonaMesures d'eliminació o reducció de plàstics en Mercadona.

 • Altres compromisos

Mercadona manté un diàleg constant amb tots els seus grups d'interés. Fruit d'este diàleg sorgixen compromisos i iniciatives encaminats a millorar en sostenibilitat, compartir bones pràctiques i abordar nous reptes. Un exemple d'aposta per la sostenibilitat és la política de pesca sostenible de Mercadona o la política de benestar animal de Mercadona

Mercadona és conscient que queda molt per millorar, però els resultats aconseguits animen la companyia a continuar treballant en esta direcció.

Totes les accions de Mercadona en matèria de medi ambient es poden consultar en l'última memòria.