Camió propulsat amb gas natural liquat utilitzat per Mercadona

Mercadona i els seus proveïdors de transport invertiran 4 milions d'euros més en 2018 en tecnologies netes

15 de febrer de 2018
  • En la seua aposta pel transport sostenible i la qualitat de l'aire, incorporaran a Madrid, Barcelona i València 40 camions propulsats amb gas natural.
  • El 92% de la flota de vehicles compleix amb els estàndards més exigents en matèria d'emissions.

Mercadona i els seus proveïdors de transport destinaran 4 milions d'euros més en 2018 per a incorporar 40 camions propulsats amb gas natural liquat (GNL) a les ciutats de Madrid, Barcelona i València, que se sumaran als 7 vehicles d'aquestes característiques amb els quals compten des de 2017 i que van suposar una inversió d'1 milió d'euros. Aquest esforç inversor respon al compromís que tant Mercadona com els seus proveïdors de transport mantenen amb el respecte al medi ambient, una aposta per la sostenibilitat de la seua activitat que tradueix en l'optimització contínua de la seua flota de transport i de la seua logística per a reduir les emissions i millorar la qualitat de l'aire en els nuclis urbans.

Amb aquest objectiu, al llarg de l'any s'incorporaran a la flota, gradualment, vehicles de categoria ECO que circularan prioritàriament per nuclis urbans d'alta densitat de població i de moviment, la qual cosa contribuirà a reduir el risc de superar els límits permesos de NOx i partícules en suspensió que aquest tipus de ciutats habitualment té.

Aquesta iniciativa se suma a les que s'estan realitzant en vehicles per a l’anomenada “última milla” de repartiment en ciutats. Per a aquest fi, la companyia ja disposa de 3 furgonetes transformades a dual fuel (gas/gasoil) i en 2018 té previst utilitzar també 3 furgonetes 100% GNC (Gas Natural Comprimit). A més, actualment, s'estan realitzant proves amb una furgoneta elèctrica per a estudiar les millores i les seues possibilitats d'adaptació als medis de fred.

L'esforç realitzat en els últims anys ha permés que el 92% de la flota que utilitza la companyia compte amb el distintiu categoria C de la DGT, és a dir, vehicles que compleixen amb els estàndards Euro VI i Euro VI C, que són els més exigents en matèria d'emissions. Aquests motors redueixen les emissions d'òxids de nitrogen (NOx), perjudicials per a la salut.

A més d'apostar per combustibles menys contaminants, Mercadona continua desenvolupant la seua estratègia de sostenibilitat mediambiental optimitzant la càrrega dels vehicles per a aprofitar al màxim cada viatge i reduir així el nombre de trajectes i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és retornar part de quant rep d'ella. Amb dit objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'aquesta política, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire en les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals en les seues tendes.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona compta amb un Sistema de Gestió Mediambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca conjuntament amb els interproveïdors la conversió de residus en nous recursos.

A més, Mercadona col·labora amb més de 140 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats benèfiques de tota Espanya per a la donació diària d'aliments, així com, la col·laboració en campanyes de recollida d'aliments. Igualment, treballa amb més de 27 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues tendes amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en el qual tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, està adherida des de l'any 2011 al Pacte Mundial de Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi ambient i Lluita contra la Corrupció.