Certificació Benestar Animal

Què significa estar certificat en Benestar Animal?

26 de febrer de 2024

Dir Sí a continuar cuidant el planeta és també dir Sí a la protecció del Benestar Animal. Per això, des de Mercadona treballem amb els nostres proveïdors per a garantir la seguretat i el benestar dels animals de granja, amb models més eficients i sostenibles.

Com garantim la protecció del Benestar Animal?

Amb l'objectiu que la producció d'animals complisca els requisits definits per cada un dels estàndards acceptats per al Benestar Animal, en Mercadona sol·licitem a totes les anelles de la Cadena de Muntatge de productes d'origen animal, com carn, ous i llet, la certificació en Benestar Animal.

D'esta manera, assegurem que tant les explotacions ramaderes (granges) com el transport i els escorxadors complisquen les cinc llibertats fonamentalsdels drets dels animals:

  • Lliure de set, fam o malnutrició: els animals han de tindre accés a aigua i a una dieta adequada a les seues necessitats.
  • Lliure d'estrés físic o tèrmic: viure en un ambient condicionat a totes les inclemències climàtiques i una àrea de descans còmoda.
  • Lliure de por i angoixes: garantir les condicions necessàries per a evitar el sofriment mental.
  • Llibertat per a expressar pautes normals de comportament: tindre l'espai necessari, les instal·lacions adequades i la companyia d'altres individus de la seua espècie.
  • Lliure de dolor, lesions o malalties: prevenció adequada i/o diagnòstic i tractament ràpids.

Llibertats fonamentals dels animalsCinc llibertats fonamentals dels drets dels animals.

Quines certificacions de Benestar Animal tenim validades actualment?

Existixen diverses certificacions que tenen en compte diferents paràmetres fonamentals per a garantir el Benestar Animal el compliment dels quals és auditat anualment per externs.

Actualment, disposem de 7 certificacions diferents en Benestar Animal, com s'observa a continuació:

Certificacions validades en Benestar AnimalCertificacions en Benestar Animal validades en Mercadona.

Des de Mercadona duem a terme un estudi rigorós de cada certificació i les validem en funció dels paràmetres tècnics i els criteris de Benestar Animal propis, amb la finalitat de buscar sempre la millora contínua.