Pas a pas per a netejar i mantindre la piscina amb els productes i consells necessaris.

Com netejar i mantindre una piscina

30 de maig de 2019

A continuació, t'oferim una guia pas a pas per a netejar i mantindre la teua piscina, així com els productes necessaris per a disfrutar-la en unes condicions òptimes. Si tens una piscina, amb l'arribada del bon oratge ja deus estar pensant en posar-la a punt i en el manteniment, així que esta sèrie de consells útils t'aniran molt bé.

Tin en compte que este assortiment de productes per a piscines només està disponible en algunes de les nostres botigues. Consulta la teua botiga més pròxima en el telèfon 800 500 220.

Consells per a la neteja i el manteniment de la teua piscina

Seguix el vídeo pas a pas per a netejar i mantindre la teua piscina.

En primer lloc, has de calcular el volum de l'aigua en m3 per a saber quina quantitat de producte has d'usar.

Calcular el volumen del agua en m3 para saber la cantidad de producto para piscinas de Mercadona que necesitas.

Paso a paso para limpiar y mantener la piscina con los productos y consejos necesarios.

Ens trobem tres escenaris possibles:

Tres escenarios posibles a la hora de llevar a cabo el mantenimiento de tu piscina con productos Mercadona.

1. Piscina acabada d'omplir

Productos y paso a paso para mantenimiento de una piscina recién llena.

1.1. Mesura els nivells de l'aigua amb el kit analitzador de pH i clor.

Medir los niveles del agua con el Kit Analizador de Ph y Cloro de Mercadona.

1.2. Ajusta els nivells de pH i clor

1.2.1. Si el pH està per davall del nivell òptim: ajusta amb l'incrementador de pH. (Nivell òptim entre 7,2 i 7,6). Adapta la quantitat a les dècimes que s'han d'augmentar pels m3 de la teua piscina.

Ajustar los niveles de Ph y Cloro con productos de Mercadona.

1.2.2. Si el pH està per damunt del nivell òptim: regula amb el reductor de pH. (Nivell òptim entre 7,2 i 7,6). Adapta la quantitat a les dècimes que s'han de reduir pels m3 de la teua piscina.

Regular el ph con el Reductor de Ph de Mercadona

1.2.3. Mantín els nivells de clor en 1. Regula amb el clor ràpid granulat. Ajusta la quantitat als m3 de la teua piscina.

Regular los niveles de cloro con el Cloro Rápido Granulado de Mercadona.

Si el nivell de clor està per damunt d'1, deixa que es filtre l'aigua entre 2 i 4 hores, fins que s'evapore el clor.

1.3. Per a mantindre la piscina després de la posada a punt.

1.3.1. Tria entre les dos tauletes de clor.

Para mantener la piscina tras la puesta a punto, escoger entre las dos tablas de cloro de Mercadona.

1.3.2. Col·loca la tauleta en el dosificador i deixa-la surant en l'aigua.

Colocar la tableta en el dosificador de Mercadona.

Dejar flotando en el agua el dosificador de Mercadona.

1.3.3. Usa l'antialgues líquid.

Usar el Antialgas Líquido de Mercadona.

2. Piscina amb aigua usada

2.1. Aigua verda opaca

Aspira els sediments amb un netejafons.

Aspirar los sedimentos con un barrefondo

2.2. Aigua verda translúcida

Tracta les algues amb una cloració de xoc. Ajusta la quantitat als m3 de la teua piscina.

Tratar las algas con una Cloración de Choque de Mercadona.

2.3. Aigua transparent però no cristal·lina

Usa l'eliminador de terbolesa per a portar al fons les partícules que enterbolixen l'aigua. Ajusta la quantitat als m3 de la teua piscina. Després, recull-ho amb el netejafons.

Usar el eliminador de Turbidez de Mercadona para llevar al fondo las partículas que enturbian el agua.

2.4. Aigua cristal·lina

Fes una posada a punt: Anàlisi de pH i clor i manteniment.​

Realizar una puesta a punto: Análisis de Ph y Cloro y Mantenimiento de Mercadona.

3. Fi del període de piscina

3.1. Cada dos mesos has de fer el manteniment d'hivern per a garantir la recuperació de l'aigua de cara a la pròxima campanya.

Cada dos meses debes realizar el Mantenimiento de Invierno para garantizar la recuperación del agua de cara a la próxima campaña.

Recomanacions

1. Per a piscines xicotetes, usa el kit minipiscines.

Para piscinas pequeñas usar el Kit Minipiscinas de Mercadona.

2. En piscines amb skimmer, per al manteniment d'aigua cristal·lina, posa l'eliminador de terbolesa en saquets.

En piscinas con skimmer, para el mantenimiento de agua cristalina, poner el Eliminador de Turbidez en saquitos. de Mercadona.

Usar los productos sin bañistas y con el filtro en marcha para un mejor reparto de los productos.

Usar los productos sin bañistas y con el filtro en marcha para un mejor reparto de los productos.

3. Usa els productes sense banyistes i amb el filtre en marxa per repartir millor els productes.

Altres recomanacions

Este estiu no t'oblides de protegir-te dels mosquits. Descobrix el nostre assortiment de productes antimosquits.