Aprén a netejar correctament el llavaplats perquè les llavades d'utensilis de cuina siguen òptimes.

Com netejar el llavaplats

11 de juliol de 2019

Saps com netejar el llavaplats? T'ho expliquem amb uns senzills passos amb l'ajuda d'este vídeo.

El llavaplats sol ser un electrodomèstic d'ús diari, que utilitzem per a netejar plats, gots i altres utensilis de cuina. Aprendre a netejar-lo de manera adequada és important per a garantir un bon resultat en les llavades i un bon rendiment de la màquina.

Com netejar el llavaplats per dins

Abans de res has de buidar el llavaplats completament. A continuació, seguix els passos següents:

  • Desmunta i neteja les aspes i els filtres davall de l'aixeta per separat per a llevar les restes de menjar, deixa que l'aigua penetre en els orificis de les aspes, i munta i col·loca de nou.

Desmontar y limpiar las aspas del lavavjillas.

Desmontar los filtros del lavavajillas y limpiarlos.

Desmontar y limpiar las aspas y los filtros debajo del grifo por separado.

  • Neteja les vores de les portes i les gomes amb una baieta de microfibra humida amb aigua. És normal que a les juntes hi haja brutícia.

Limpiar los bordes de las puertas y las gomas con una bayeta de microfibra húmeda con agua.

  • Utilitza el netejamàquines líquid per a llevar les restes de menjar, detergent, greix i calç del llavaplats. Este producte fa una neteja profunda i elimina la brutícia incrustada. Lleva l'etiqueta que porta el tap. No lleves, desenrosques ni perfores la cera.

Utilizar el limpia máquinas líquido para retirar los restos de comida, detergente, grasa y cal del lavavajillas.

  • Col·loca la botella boca per avall a la safata inferior. Com si fora un plat en qualsevol dels compartiments. La botella ha d'estar subjecta per a evitar que es menege.

Colocar la botella boca abajo en la bandeja inferior.

  • Tanca la porta del llavaplats i posa un cicle de llavada a 65 °C.

Cierra la puerta del lavavajillas y pon un ciclo de lavado a 65º C.

  • Quan acabe tot el programa, lleva la botella i recicla-la.

Cuando finalice todo el programa quita la botella y recíclala.

  • Recomanem que esta neteja es faça una vegada al mes si utilitzes el llavaplats diàriament.

Recomendamos hacer esta limpieza una vez al mes si utilizas el lavavajillas a diario.

Altres recomanacions

Saps com usar els Netejadors anticalç Bosque Verde per a eliminar residus de calç en qualsevol superfície de cuines i sanitaris?