talentoInterno_2023 va

Talent intern

Mercadona aposta fortament pel conjunt de les persones que componen la seua plantilla, un dels esclavons prioritaris i causa de l’èxit del seu projecte empresarial

104.000

persones en plantilla 

5.000

nous llocs 

2.102 €

brut/mes sou + 4 anys 

≃59 %  al salari mínim interprofessional 

Benefici compartit

La implicació individual de la plantilla de Mercadona ha tingut recompensa amb el repartiment de 600 milions d’euros, provinents dels beneficis, en concepte de prima per objectius.

 

La xifra de la prima per objectius, a la qual ha accedit quasi el 100 % de la plantilla en 2023, suposa un augment del 50 % respecte a l’exercici anterior.   

600 M€

repartits en plantilla

+50 %

respecte a 2022


Aposta per la formació
111 M€

en formació 

2.221

persones promocionades

Una de les palanques de creixement principals de la companyia és la inversió en formació.


Igualtat, diversitat i integració
47 %

directives

61 %

dones en plantilla

El Model de Qualitat Total de Mercadona creu en les persones i considera que el respecte és un principi fonamental per a consolidar un entorn laboral sa en el qual, a més, es rebutja qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, orientació sexual, discapacitat, edat, nacionalitat, afiliació sindical o una altra índole.


Mesures per a la conciliació

Afavorir el benestar de les treballadores i treballadors és fonamental per a consolidar un equip motivat i cohesionat. Per això, Mercadona fomenta el respecte a la jornada laboral i analitza la singularitat de cada lloc de treball i les necessitats de les persones amb l’objectiu de desenvolupar polítiques i estratègies amb les quals consolidar un clima laboral que promou la conciliació professional, personal i familiar.  

3.208

persones van tindre permisos de naixement​

14.211

persones van disfrutar de jornades reduïdes​

1.103

persones van disfrutar excedències per a cuidar les filles o fills