Red de proveedores

Xarxa de proveïdors

Mercadona i els seus proveïdors han fet importants passos en el seu camí cap a Totaler Radical a través d’un assortiment eficaç capaç de satisfer “El Cap” sempre

3.000

proveedores de producto

+13.500

proveïdors no

comercials i

de servicis

Un model basat en el compromís

Mercadona establix amb els seus proveïdors una relació basada en la transparència, la confiança i la planificació, en la qual el compromís amb la qualitat i l’especialització és inqüestionable. Una relació que perseguix el creixement compartit i que garantix en cada producte la màxima qualitat, un preu imbatible i un excel·lent servici amb, a més, criteris d’elaboració ètics en relació amb la producció sostenible i la responsabilitat social.


Creixement compartit

Mercadona col·labora des de fa anys amb proveïdors especialistes per a construir, entre tots, una cadena agroalimentària sostenible i un important clúster industrial. A més, té presència en 12 països, a més d’Espanya i Portugal, en els quals treballa des de fa anys amb els millors proveïdors especialistes, els productes dels quals, integrats en l’assortiment de Mercadona, permeten satisfer les necessitats dels seus clients, i garantixen la màxima qualitat a un preu imbatible.

23.112 M€

compres 

22.323 M€

compres a Espanya 

789 M€

compres a Portugal 


Logística eficient i sostenible

Amb l’objectiu de poder proveir els 1.676 supermercats que Mercadona té tant a Espanya com a Portugal, la companyia disposa d’una xarxa logística eficient.

16

blocs logístics operatius 

129 M€

d’inversió