Para alcanzar los objetivos marcados es necesario satisfacer secuencialmente al resto de componentes.

Resultats financers

Uns resultats que la companyia ha aconseguit després de satisfer seqüencialment la resta de components, “El Cap”, El Treballador, El Proveïdor i La Societat

31.041 M€

de facturació

12.968 M

quilos-litres (quilitres)

718 M€

de benefici net

923 M€

d’inversió


Mercadona desenvolupa com a activitat la distribució de productes d’alimentació, beguda, higiene personal, neteja de la llar i cura de mascotes. L’esforç fet en 2022 ha permés a la companyia continuar creixent i construint un projecte diferencial liderat per les 99.000 treballadores i treballadors que comprometen diàriament la seua dedicació i esforç per a satisfer els “Caps”.