Enquesta hàbits de compra i consum 2022 de l'MPAC

Resultats de l'"Enquesta hàbits de compra i consum 2022"

01 de desembre de 2022
  • Prop de 3.500 famílies de tota Espanya han participat en el sondeig de 2022.
  • Un 72 % de consumidors assegura haver canviat els hàbits de compra i consum.
  • Mercadona col·labora amb la Mesa de Participació Associacions de Consumidors per a conéixer, a través dels mateixos usuaris, els hàbits de consum de la població, les seues inquietuds i preferències.

Com cada any, la Mesa de Participació Associacions de Consumidors (MPAC) ha presentat els resultats de l'"Enquesta hàbits de compra i consum 2022", en la qual analitza el comportament dels consumidors. En esta edició han participat prop de 3.500 famílies de tota Espanya, que, amb la seua opinió, reflectixen un canvi en els seus hàbits de compra i consum.

El sondeig el van fer, durant el primer semestre de 2022, l'MPAC, el grup de treball format per confederacions i federacions d'associacions de consumidors i usuaris CECUFUCIUNAE i CAUCE, juntament amb Mercadona. L'estudi està centrat en quatre àrees: Hàbits de compra i consum; Decisions de compra, factors i noves tendències; Etiquetatge dels aliments; Hàbits saludables, i Responsabilitat social en els hàbits de compra.

Document en espanyol

 

Resumen Ejecutivo Mesa de Participación Asociaciones de Consumidores 2022

Descarregar

 

Principals conclusions

A grans trets, l'enquesta conclou que el 72 % dels enquestats assegura haver canviat els seus hàbits de compra i consum, dels quals, un 20 % ho fa buscant millors preus i un 21 % opta per adquirir un altre tipus de productes.

Estos són els principals resultats de la 7a "Enquesta sobre hàbits de consum":

  • Enquestats més conscients del significat de la figura del consumidor vulnerable pel nivell de renda.
  • Exigència amb l'etiquetatge dels aliments. El consumidor vol disposar cada vegada de més informació sobre el producte que adquirix.
  • Consciència ambiental en auge. El consumidor mitjà a Espanya té cada vegada més en compte les empreses responsables amb el medi ambient perquè ell mateix aposta per un consum sostenible i respectuós amb el planeta.
  • Més de la meitat dels consumidors valora la proximitat com a factor principal, seguit de la qualitat.
  • Les persones consumidores continuen valorant de manera positiva la compra online de productes d'alimentació.
  • Un de cada quatre enquestats opina que les empreses d'alimentació haurien d'enfocar els seus esforços en innovació en l'obtenció de productes de més qualitat.

Vídeo en espanyol

Sobre la Mesa de Participació Associacions de Consumidors (MPAC)

La Mesa de Participació (MPAC) és un fòrum de debat i grup de treball format per les confederacions i federacions d'associacions de consumidors i usuaris CECU, FUCI, UNAE i CAUCE, juntament amb Mercadona. Fundada l'any 2014, l'MPAC es reunix periòdicament amb la finalitat de debatre sobre temes d'actualitat, noves tendències i hàbits de consum i amb l'objectiu de proposar solucions conjuntes en l'àmbit del consum i d'establir llaços d'unió entre l'Administració, els consumidors i l'àmbit empresarial.