Entrega al Banc d'Aliments de Cantàbria

Mercadona reactiva la donació de productes de primera necessitat al Banc d'Aliments de Cantàbria

17 de abril de 2020
  • La companyia aferma la seua col·laboració amb el Banc d'Aliments de Cantàbria i entrega productes de primera necessitat com ara conserves vegetals, tonyina, farina o bolquers.
  • Mercadona reforça les donacions d'aliments durant l'excepcional situació ocasionada per la COVID-19 per a donar resposta a les demandes de les persones més necessitades en esta situació d'extraordinària complexitat que estem vivint.
  • En 2019 la companyia va donar un total de 44 tones d'aliments de primera necessitat a Cantàbria.

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, reforça el seu Model Responsable durant la situació excepcional que viu el país ocasionada per la COVID-19. En este sentit, reactiva el seu procés de donacions amb la Cocina Económica de Santander, entitat social amb la qual col·labora habitualment, i procedix a implementar noves mesures que garantixen tant la seguretat de les persones com el subministrament d'estes organitzacions.

Mercadona va entregar 3.500 quilos d'aliments al Banc d'Aliments de Cantàbria, i així reforça les donacions diàries que fa des de l'any 2014 a la Cocina Económica de Santander. Secunda d'esta manera l'extraordinària tasca que desenvolupen les dos entitats i així dona resposta a les demandes de les persones més necessitades de la província en esta situació d'extraordinària complexitat que estem vivint.

Noelia Iglesias, directora de Relacions Externes de Mercadona a Astúries i Cantàbria, destaca que: ''La companyia, en el seu ferm compromís d'estar al costat dels col·lectius més desfavorits, intensifica el seu Model Responsable i col·labora amb els bancs d'aliments i menjadors socials de Cantàbria, als quals va donar 44 tones d'aliments en 2019. La situació d'excepcionalitat que estem vivint és molt canviant i requerix per part nostra agilitat en les nostres decisions i plantejaments, amb un únic objectiu: fer el que faça falta per a donar resposta a les demandes de les persones més necessitades en esta situació d'extraordinària complexitat que estem vivint''.

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona

Mercadona, dins del compromís de compartir amb la societat part del que rep d'esta, desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social comentat anteriorment, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'esta política, Mercadona col·labora amb més de 240 menjadors socials i més de 60 bancs d'aliments i altres entitats socials d'Espanya i Portugal, als quals dona diàriament aliments i participa en les campanyes de recollida d'aliments que estes entitats organitzen.

De fet, des del principi d'any la companyia ha donat a totes estes entitats i organitzacions un total de 2.565 tones d'aliments, 2.450 a Espanya i 115 a Portugal, quantitats que s'han anat incrementant des que la companyia, el 26 de març, després del parèntesi produït a conseqüència de l'impacte que la COVID-19 va tindre en els processos de la companyia, prenguera la decisió de reactivar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb els quals la companyia col·labora habitualment.

Igualment, Mercadona col·labora intensament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a dur-ho a terme, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'este sistema està basat en els principis de l'economia circular i busca conjuntament amb els Proveïdors Totaler la conversió de residus en nous recursos.  A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, és soci des de l'any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

AçòNOhadePARAR perquè Açò Passarà

Noelia Iglesias, directora de Relacions Externes de Mercadona a CantàbriaNoelia Iglesias, directora de Relacions Externes de Mercadona a Cantàbria.