Juan Roig, durante la presentación de los resultados de Mercadona de 2012.

Mercadona inverteix 650 milions d'euros i crea 4.000 nous llocs de treball fixos el 2012

07 de març de 2013

La companyia reparteix entre el conjunt de la seva plantilla 263 milions d'euros: 240 en concepte de prima per objectius i 23 milions addicionals en concepte de compensació extraordinària

  • La facturació creix un 7%, fins als 19.077 milions d'euros.
  • El benefici net se situa en 508 milions d'euros, un 7% més que el 2011, cosa que representa un 2,9% de la xifra de vendes.
  • Amb l'objectiu de potenciar el valor del sector primari del nostre país, la companyia seguirà destinant importants recursos i capacitats al desenvolupament d'una Cadena Agroalimentària Sostenible.
  • Juan Roig: "Mercadona continuarà reforçant la seva aposta per l'ocupació de qualitat; i com a president de la companyia per mi és un orgull poder dir que qualsevol caixer/a o reposador/a amb més de quatre anys a Mercadona disposa d'un salari que, incloses les primes per objectius, supera els 1.600 euros nets al mes".

Mercadona ha creat 4.000 nous llocs de treball directes el 2012, tots ells fixos, cosa que eleva el total de la seva plantilla a 74.000 persones. Amb això, la companyia ha reforçat el compromís que manté amb la generació d'ocupació estable i de qualitat al nostre país, com ho demostra el fet que, malgrat el context complicat, hagi incorporat un total de 14.000 persones noves a la seva plantilla durant els últims cinc anys.

Al tancament del 2012, gràcies tant a la implicació del conjunt de les seves treballadores i treballadors com a la confiança demostrada pels clients, la companyia ha assolit una facturació de 19.077 milions d'euros, un 7% més que el 2011. També gràcies a això, el creixement de vendes en superfície constant ha estat d'un 2%. A més, les seves vendes en volum han crescut un 6%, fins als 9.647 milions de quilos i litres (quilitres).

Un any més, Mercadona ha seguit incrementat la seva productivitat, amb un creixement de l'1%. Aquesta millora, sumada a l'esforç de tots els qui formen part de la companyia i a les diferents iniciatives posades en marxa per millorar l'eficiència, ha permès elevar el benefici net fins als 508 milions d'euros, un 7% més que el 2011, xifra que representa un 2,9% de les vendes.

En el marc de vincular part de la seva retribució als beneficis i a la productivitat de la companyia, Mercadona ha repartit entre els seus treballadors 240 milions d'euros en concepte de primes per objectius. A això, a més, cal sumar-hi una compensació extraordinària de 23 milions d'euros que la companyia també ha decidit repartir per neutralitzar els efectes derivats de la pujada dels trams de retenció de l'IRPF. Amb aquest repartiment addicional, Mercadona ha volgut garantir a tots els seus treballadors i treballadores almenys el mateix salari net que van percebre el 2011.

Segons Juan Roig, "Mercadona continuarà reforçant la seua aposta per l'ocupació de qualitat, i com a president de la companyia, per a mi és un orgull poder dir que qualsevol caixer/a o reponedor/a amb més de quatre anys en Mercadona disposa d'un salari que, incloses les primes per objectius, supera els 1.600 euros nets al mes".

Mercadona: Aposta pel Sector Primari i la Cadena Agroalimentària Sostenible

L'any 2012, Mercadona ha posat en marxa diferents iniciatives per a incrementar el seu compromís amb el desenrotllament d'una Cadena Agroalimentària Sostenible. De fet, la companyia treballa des de fa anys juntament amb els seus interproveïdors en este sentit, amb l'objectiu de potenciar el valor del sector primari del nostre país i vertebrar les economies locals, encara que reconeix que queda encara molt per fer en este sentit.

Per a això, al llarg de l'any s'ha estretit la col•laboració amb este sector, de manera que s'han aconseguit acords estables amb més de 4.200 agricultors, 3.200 ramaders i 41 confraries de pescadors, on compra diàriament més de 90 tones de peix de llotja. A més, i dins de la busca constant de solucions sostenibles per al sector primari, també ha impulsat iniciatives concretes, com per exemple la decisió conjunta amb els seus interproveïdors lactis de pagar 2,5 cèntims més per litre de llet adquirit als ramaders; d'esta mesura s'han beneficiat 2.000 ramaders nacionals que subministren llet de la marca Hacendado.

Dins d'este compromís prioritari amb el sector primari, en el qual la companyia creu que hi ha una clara oportunitat de creixement i millora, Mercadona continuarà destinant, durant els pròxims anys, importants recursos i capacitats per a contribuir al desenrotllament d'una Cadena Agroalimentària Sostenible al nostre país. A causa d'això, i atesos els esforços que es faran durant els pròxims anys en este àmbit, ha decidit ajornar el seu projecte internacional temporalment, encara que continuarà estudiant qualsevol oportunitat que es puga presentar durant este temps.

El repte de l'adaptació: Laboratoris i Estratègia Davantal

Al llarg de 2012 la companyia s'ha continuat enfrontant a un repte que considera d'especial importància: el de l'adaptació de manera àgil i ràpida a les necessitats dels seus clients. Per a això, ha fomentat, entre el conjunt de la seua plantilla, la proposta de noves idees i projectes, que una vegada analitzats i testats amb la col•laboració dels clients, han permés introduir millores. De fet, la companyia ha posat en marxa diversos “laboratoris” en els seus supermercats, espais que ha dissenyat per a, directament a través de l'experiència amb els clients, introduir diverses millores d'assortiment, servici i processos. Actualment, i centrada en el repte de potenciar la seua secció de productes frescos, Mercadona disposa de “laboratoris” específics en les seccions de Forn, Pescateria, Fruita i Verdura, i Carnisseria.

Inversions 2012 i compromisos 2013

L'any 2012, la inversió ha sigut de 650 milions d'euros, quantitat que s'ha destinat principalment a l'obertura de 60 noves botigues, fins a finalitzar l'any amb un total de 1.411 supermercats nets. A més d'això, la companyia ha destinat importants recursos a l'equipament i la reforma de 55 supermercats per a adaptar-los als estàndards actuals de l'empresa, i també a la construcció del magatzem satèl•lit de Fuerteventura (Las Palmas) i a la continuació de les obres dels blocs logístics de Guadix (Granada) i d'Abrera (Barcelona).

Per a 2013, Mercadona té previst mantindre una inversió aproximada de 600 milions d'euros, que es destinaran, fonamentalment, a l'obertura de 60 noves botigues, la reforma de supermercats, i a continuar amb la construcció dels blocs logístics de Guadix (Granada) i Abrera (Barcelona). A més d'això, la companyia té previst crear 1.000 nous llocs de treball fix directes, i també iniciar la busca de localitzacions per a obrir la seua primera botiga a Euskadi en l'últim trimestre de 2014 o principis de 2015.

Segons Juan Roig, "Mercadona continuarà reforçant el seu compromís amb la generació de riquesa a Espanya a través dels fets. Per a aconseguir-ho, destinarem importants recursos i capacitats al desenrotllament de la Cadena Agroalimentària Sostenible. Així mateix, mantindrem la nostra aposta per oferir als nostres `Caps´ més qualitat per menys preu, la qual cosa entenem que, en temps com els actuals, és més important que mai per a les economies familiars".

MERCADONA: ALGUNS FETS RELLEVANTS EN 2012

  2011 2012 Observacions
Botigues 1.356 1.411 55 netes (60 obertures // 5 tancaments)
Vendes amb IVA** 17.831 19.077 +7%
Unitats de venda “quilitres”** 9.079 9.647 +6%
Compartir riquesa generada**.      
Treballador (prima per objectius)** 223 240  
Treballador (compensació extraordinària)   23  
impostos* 225 244  
Benefici net 474 508 +7% (2,9% s/vendes)
EBITDA** 1.040 1.082 +4% (2,9% s/ventas)
Inversió** 540 650 +20%
R. propis** 2.673 3.019 +13%
Plantilla 100% contracte fix 70.000 74.000 +4000 nous treballadores/dors
* En milions de quilos/litres
** En milions d'euros

 

Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2012.

Juan Roig durant la presentació de resultats de Mercadona de 2012.

 

Juan Roig y los miembros del Comité de Dirección de Mercadona durante la presentación de resultados de Mercadona de 2012.

Juan Roig i els membres del Comité de Direcció de Mercadona durant la presentació de resultats de Mercadona 2012.