Roda de Premsa Mercadona 2018

Mercadona incrementa la seua inversió un 50 %, fins als 1.504 milions, i factura un 6 % més, 24.305 milions

12 de març de 2019

Després de decidir fa dos anys posar en marxa un procés disruptiu i fer tot el que fora necessari per a transformar la companyia i continuar sent la millor opció per a "El Cap".

  • Ha tancat 2018 amb una plantilla de més de 85.800 persones, de les quals 300 són portugueses, després de la creació de 1.800 llocs de treball estables i de qualitat, i ha continuat avançant en el seu model de negoci responsable i sostenible, millorant la qualitat del treball i invertint en la cura mediambiental i benestar animal.
  • Ha elevat la facturació en superfície constant un 6 %, després d'incrementar de mitjana en 2018 més de 50 tiquets/botiga/dia, la qual cosa fa un acumulat de més de 125 tiquets/botiga/dia des de la posada en marxa l'any 2017 del seu procés de transformació.
  • La prova iniciada al maig de 2018 amb el "Rusc" (magatzem per a online), en 97 municipis de la província de València, ha permés duplicar el nombre de clients i aconseguir una facturació mensual de 2,2 milions d'euros.
  • Mercadona manté el seu principi que "el creixement compartit sap millor" i ha distribuït el benefici total generat en l'exercici de la manera següent: 295 milions, dels quals 2 corresponen a Portugal, per a la Societat en concepte d'impostos, amb un tipus impositiu efectiu en l'impost de societats del 22 %; i 325 milions entre els seus treballadors en concepte de prima per objectius. Dels 593 milions del benefici net (un 84 % més que l'exercici anterior), 470 milions s'han reinvertit en l'empresa com a recursos propis, i la resta s'ha repartit entre els accionistes via dividends.

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda online, ha incrementat la inversió durant 2018 (amb càrrec als seus recursos propis), un 50 %, fins als 1.504 milions d'euros. Este esforç inversor s'emmarca en la determinació, presa fa dos anys, de fer tot el que siga necessari, dins del Model de Mercadona, per a transformar la companyia i ha permés experimentar una millora en superfície constant de les seues vendes d'un 6 %, fins als 24.305 milions d'euros. Igualment, des de la posada en marxa en 2017 d'este projecte de transformació disruptiu, ha registrat un increment acumulat de més de 125 tiquets per botiga i dia de mitjana. Totes estes dades posen de manifest que el procés transformador en el qual es troben immerses totes les persones que formen el Projecte Mercadona està servint d'impuls.

Mercadona ha finalitzat 2018 amb 1.636 botigues, després d'obrir 29 nous supermercats i tancar-ne 20 que no s'ajustaven als estàndards d'amplitud i comoditat de la cadena, entre les quals destaquen les obertures a Ceuta, La Palma i Melilla, que han permés a la companyia completar la seua presència en tot el territori espanyol. A més, i en el seu procés de canvi constant per a ser la millor opció de "El Cap", Mercadona ha continuat reformant la seua xarxa de supermercats i ha finalitzat l'any amb 400 supermercats del Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8), després de reformar 215 botigues.

A tot això, a més, s'ha de sumar la posada en marxa durant el mes d'agost passat de la nova secció "A Punt per a Menjar" en el supermercat de la localitat de Burjassot (València), al qual gradualment se n'han anat sumant uns altres, fins a tancar l'any amb un total d'11 supermercats a la província de València amb esta nova secció. L'excel·lent acolliment per part dels clients d'esta iniciativa fa que en 2019 esta secció tinga previst implantar-se en 250 supermercats més de la cadena.

Ser una empresa de supermercats físics i venda online

Al maig de 2018 Mercadona ha posat en marxa el seu primer "Rusc", un magatzem online des d'on se centralitza la preparació i distribució de les comandes online que servix a 97 municipis de la província de València. Després de quasi 8 mesos de "laboratori" en els quals la companyia ha anat incorporant progressos per a millorar el seu servici online i fer-lo rendible, s'han duplicat les comandes fetes per este canal en esta zona, en comparació amb les xifres de l'anterior Telecompra, amb una facturació mensual de 2,2 milions d'euros. Esta dada avala la decisió de la companyia d'iniciar el servici online a Barcelona a mitjan d'este any.

Proveïdor Totaler. L'evolució d'un model d'èxit

Mercadona ha decidit aprofitar en 2018 tots els seus punts forts per a fer evolucionar les figures de l'Interproveïdor i del Proveïdor Especialista, així com el marc de relació establit. En este context, la companyia ha posat en marxa el Model de Proveïdor Totaler, del qual ja formen part 1.400 proveïdors, tant interproveïdors com proveïdors especialistes, i que es constituïx com un projecte obert en el qual no importa la grandària del fabricador i sí la seua especialització i agilitat per a satisfer "El Cap" amb productes diferencials i amb una excel·lent qualitat, la qual cosa genera una responsabilitat compartida.

Un nou Conveni Col·lectiu i Pla d'Igualtat més social i paritari

En 2018, Mercadona ha creat 1.800 nous llocs de treball estable i de qualitat, la qual cosa li ha permés tancar l'any amb una plantilla de més de 85.800 persones, de les quals 300 són portugueses. Durant estos dotze mesos, la companyia ha destinat importants recursos per a millorar les habilitats i el coneixement dels seus treballadors, amb un esforç inversor en formació que ha superat els 70 milions d'euros. Paral·lelament, ha continuat apostant per la promoció interna, amb un total de 860 persones ascendides a llocs de més responsabilitat; i per la igualtat, com posa de manifest el fet que haja finalitzat 2018 amb una plantilla majoritària de dones, i que estes ocupen el 47 % dels llocs directius.

En esta aposta per la qualitat dels seus recursos humans, a la fi de 2018, la companyia va firmar amb els sindicats majoritaris el nou Conveni Col·lectiu d'empresa i Pla d'Igualtat 2019-2023, amb la qual cosa reforça la conciliació i l'estabilitat laboral. El nou marc laboral, més igualitari i social, reforça el compromís de Mercadona amb el treball estable i de qualitat, al mateix temps que consolida l'aposta per millorar el poder adquisitiu de la plantilla amb un sou mínim de 1.328 euros al mes/bruts, als quals se sumen, a més de la prima per objectius, altres complements propis de la Política Retributiva de la companyia que suposen increments d'un 11 % anual fins al tram 5, que s'aconseguix després de quatre anys en l'empresa, i un increment progressiu del salari base vinculat a l'IPC i a la productivitat.

Una empresa socialment responsable i compromesa amb el seu entorn i la seua plantilla

Un any més, Mercadona s'ha reafirmat en el seu principi que "L'èxit, si és compartit, sap millor". Del seu benefici total generat, un 25 %, s'ha repartit amb la plantilla, en total, 325 milions d'euros en concepte de prima per objectius; un 25 % dels guanys, 295 milions, s'ha revertit en la Societat, dels quals 2 milions corresponen a Portugal, en concepte d'impostos, amb un tipus impositiu efectiu en l'impost de societats del 22 %; un 40 %, sobre 470 milions, s'ha reinvertit en l'empresa com a recursos propis, i el 10 % restant s'ha repartit entre els accionistes via dividends.

A este creixement compartit s'ha de sumar, igualment, el compromís de la companyia per avançar en el seu model de negoci responsable i sostenible, cosa que permet millorar la qualitat del treball i invertir en la cura mediambiental i benestar animal. Per a fer-ho, promou, per mitjà de la seua activitat, iniciatives responsables, com per exemple l'eliminació de les bosses de plàstic per altres bosses reutilitzables i reciclables de paper i material reciclat, amb la qual cosa dona una segona vida al plàstic dels embalatges de les seues botigues; el compromís de comercialitzar abans de 2023 només ous procedents de gallines criades sense gàbia, i l'aposta constant per un transport sostenible, amb 54 camions propulsats a gas natural.

Fruit d'este compromís amb el creixement compartit, i d'acord amb la metodologia actualitzada per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), l'aportació global de Mercadona a la creació de riquesa a Espanya representa el 3,4 % de l'ocupació total del país (630.000 llocs de treball), l'1,9 % del PIB (22.900 milions d'euros) i un volum de compres en el mercat nacional de 18.640 milions d'euros, que representa el 85 % del total de les compres fetes per la companyia.

Internacionalització: una fita per a Mercadona

Després de comunicar l'inici del procés d'internacionalització en 2016 a Portugal, la companyia ha continuat treballant durant estos dotze mesos per a fer realitat este projecte, que es materialitzarà al llarg del segon semestre de 2019 amb l'obertura de les seues primeres botigues, situades als districtes de Braga, Porto i Aveiro, per a la qual cosa ja disposa d'una plantilla a Portugal de 300 persones i ha invertit en 2018 una xifra pròxima als 60 milions d'euros que, a més de la construcció de les botigues, permetran inaugurar un bloc logístic a Póvoa de Varzim. Així mateix, durant estos dotze mesos la companyia ha continuat definint l'assortiment per a adaptar-lo als gustos i hàbits de "El Cap" portugués, per a la qual cosa ha dut a terme més de 2.000 sessions de coinnovació al Centre de Coinnovació de Matosinhos (Porto).

Nova inversió rècord de més de 2.300 milions d'euros en 2019

Dins del compromís materialitzat pels accionistes de la companyia de continuar fent, dins del Model, tot el que siga necessari per a transformar Mercadona, durant 2019 la companyia té previst dur a terme una nova inversió històrica de més de 2.300 milions d'euros. Este esforç es destinarà a l'obertura de 49 nous supermercats, 10 dels quals són Portugal; a la reforma de 390 supermercats amb el Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8), la qual cosa comportarà el tancament de 48 botigues que no s'ajusten als estàndards d'espai i comoditat de la cadena; a continuar desenvolupant el Projecte de Frescos Global, que en 2019 s'incorporarà a 660 botigues més, i a la implantació de la nova secció A Punt per a Menjar, que està previst que s'amplie a 250 supermercats més també al llarg de l'any.

Un altre objectiu clau de Mercadona en 2019 serà l'eliminació de sobreesforços i l'optimització de la xarxa logística, repte que s'aborda per mitjà de l'automatització dels blocs logístics. A més, la companyia continuarà destinant importants recursos a la transformació digital, un altre dels vectors de creixement, i a les obertures de dos nous magatzems per a online (Ruscos).

El president de Mercadona, Juan Roig, ha manifestat que "2018 ha sigut un any de moltes iniciatives transformadores per a la companyia. Els resultats d'este projecte de transformació disruptiu que vam iniciar fa dos anys no serien possibles sense l'esforç que fan les 85.800 persones de Mercadona per a garantir, tots els dies amb el seu treball rutinari, la satisfacció de "El Cap", els nostres clients". Per a Juan Roig, "tots els qui formem Mercadona ens hem marcat per a 2019 un repte clar: perseguir un creixement sostenible basat en l'eficiència, la diferenciació, la sostenibilitat i la innovació, amb la determinació i humilitat necessàries per a corregir els errors que pel camí cometrem i per a continuar construint un projecte que la gent vulga que existisca i que aposte pel creixement compartit. Perquè, tal com vaig tindre l'oportunitat de llegir en el llibre 'Capitalismo Consciente', «Igual que les persones no vivim només per a menjar, tampoc les empreses existim només per a aconseguir beneficis; ara bé: les persones no podem viure sense menjar i les empreses no podem viure sense beneficis»".

Mercadona: Alguns fets rellevants en 2018

Juan Roig en la secció Juan Roig en la secció "A Punt per a Menjar" després de la celebració de la Roda de Premsa anual 2018.

 

 

 

 

 

Memòria Anual 2018

Descargar

 

 

 

Vídeo en español

 

Imatge de capçalera: Juan Roig i membres del Comité de Direcció en la secció "A Punt per a Menjar" després de la Roda de Premsa anual 2018.