Mercadona empresa més responsable del sector en 2021

Mercadona és l'empresa del sector més ben valorada en el rànquing Merco Responsabilitat ESG

28 de abril de 2022
  • Més de 43.600 persones han avaluat les empreses incloses en el rànquing segons variables mediambientals, socials i d'ètica i governança.
  • La companyia ocupa la segona posició general en el renovat monitor Merco Responsabilitat ESG.

Mercadona torna a situar-se com l'empresa més responsable del sector de la distribució generalista a Espanya i la segona en la llista global en el rànquing Merco Responsabilitat ESG 2021 elaborat pel Monitor Espanyol de Reputació Corporativa (MERCO).

En esta 11a edició, MERCO ha redefinit la metodologia amb l'objectiu d'adaptar-se al context actual i a les noves exigències en matèria de responsabilitat social corporativa. D'esta manera, el resultat global s'ha extret després de fer tres classificacions específiques: les empreses més responsables amb el medi ambient (E, environmental); les que millor actuen en l'àmbit intern amb la seua plantilla, amb els seus clients i amb la societat (S, social), i les més compromeses a nivell ètic i de governança (G, gobernance).

Per a fer-ho, s'ha comptat amb la participació de més de 43.600 persones de diferents col·lectius, com ara experts en responsabilitat social corporativa, associacions de consumidors, ONG, sindicats, periodistes, o analistes financers, entre altres. En funció de l'àmbit (mediambiental, social o d'ètica i governança), els enquestats han valorat el compromís mediambiental i el canvi climàtic; la responsabilitat amb els empleats, clients i societat; l'aposta pel talent femení i el de persones amb discapacitat; la contribució a la comunitat i el respecte al consumidor; la dimensió ètica i la responsabilitat fiscal i de govern corporatiu.

Una edició més, Mercadona agraïx la inclusió en este rànquing i se sent molt orgullosa dels resultats, que són un reconeixement a l'esforç dut a terme per la companyia i per l'equip humà de 96.000 persones que treballa dia a dia per aconseguir una qualitat excel·lent, no sols en els productes i servicis, sinó en tots els processos i àmbits en els quals repercutix la seua activitat.

De la mateixa manera, i amb l'objectiu de ser una empresa més responsable amb el medi ambient i la societat, Mercadona du a terme accions concretes, com les donacions d'aliments a entitats socials, l'escolta i col·laboració amb les comunitats en les quals té presència, la reducció de plàstic i gestió de residus, l'aposta pel transport sostenible o la utilització d'energies més responsables amb l'entorn.

Monitor Empresarial de Reputació Corporativa (MERCO)

MERCO és un dels principals monitors de Reputació Corporativa, amb presència en 14 països. En actiu des de l'any 1999, avalua la reputació de les empreses, sense rebre cap subvenció o patrocini ni públic ni privat. L'única font de finançament que té és la comercialització d'informes.

Exterior façana supermercat MercadonaExterior façana supermercat Mercadona.