Entrega al Banc d'Aliments de Ceuta

Mercadona entrega 8.000 quilos de productes de primera necessitat als bancs d'aliments de Ceuta i de Melilla

20 de abril de 2020
  • La companyia de supermercats respon a la necessitat dels bancs d'aliments amb la donació de productes bàsics per a atendre les seues demandes.
  • Mercadona reforça així les donacions d'aliments durant l'excepcional situació ocasionada per la COVID-19 per a atendre les demandes de les persones més necessitades en esta situació d'extraordinària complexitat.

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, reforça el seu Model Responsable durant la situació excepcional que viu el país ocasionada per la COVID-19. En este sentit, ha fet una donació de 8.000 quilos de productes de primera necessitat als bancs d'aliments de les ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla per a repartir-ho després a les entitats socials que atenen les dos entitats. En el cas de Melilla, les donacions al Banc d'Aliments es fan de manera diària amb productes aptes per al consum, però no per a la venda segons els criteris de la companyia. Igual que a Ceuta, on Mercadona col·labora amb la casa familiar dels germans de la Creu Blanca de Ceuta amb l'entrega diària d'aliments. Mercadona aferma d'esta manera la relació amb els bancs d'aliments de les dos ciutats autònomes amb els quals col·labora de manera habitual a través de la donació de productes i la participació en operacions quilo, amb l'objectiu de continuar atenent els col·lectius més desfavorits.

Pedro Mariscal, president de la Federació de Bancs d'Aliments de Ceuta i de Melilla, ha volgut "agrair a Mercadona la seua solidaritat amb els bancs d'aliments de les dos ciutats autònomes per les donacions que ens fan. Són uns moments molt difícils en els quals la nostra activitat es veu multiplicada per a poder garantir la cobertura alimentària als qui més ho necessiten. Per tant, el nostre més sincer agraïment a la companyia i als seus treballadors per la col·laboració que sempre ens mostren, ja que ens permet poder continuar ajudant els col·lectius més desfavorits en estes circumstàncies extraordinàries i on la donació es fa més necessària que mai".

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona

Mercadona, dins del compromís de compartir amb la societat part del que rep d'esta, desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social comentat anteriorment, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'esta política, Mercadona col·labora amb més de 240 menjadors socials i més de 60 bancs d'aliments i altres entitats socials d'Espanya i Portugal, als quals dona diàriament aliments i participa en les campanyes de recollida d'aliments que estes entitats organitzen.

De fet, des del principi d'any la companyia ha donat a totes estes entitats i organitzacions un total de 2.565 tones d'aliments, 2.450 a Espanya i 115 a Portugal, quantitats que s'han anat incrementant des que la companyia, el 26 de març, després del parèntesi produït a conseqüència de l'impacte que la COVID-19 va tindre en els processos de la companyia, prenguera la decisió de reactivar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb els quals la companyia col·labora habitualment.

Igualment, Mercadona col·labora intensament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a dur-ho a terme, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'este sistema està basat en els principis de l'economia circular i busca conjuntament amb els Proveïdors Totaler la conversió de residus en nous recursos. A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats utilitzant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, és soci des de l'any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

AçòNOhadePARAR perquè Açò Passarà

Entrega de productes al Banc d'Aliments de CeutaEntrega de productes al Banc d'Aliments de Ceuta.