Logo de Mercadona en una façana d'un supermercat

Madrid - Mercadona inaugura una nova botiga eficient

23 de octubre de 2018
  • La nova botiga comporta la creació de 32 nous llocs de treball estables i de qualitat.
  • Esta nova botiga eficient presenta novetats en totes les seccions i millores tant en l'àmbit mediambiental com en el tecnològic i de servici, amb l'objectiu d'optimitzar l'experiència total de compra dels seus clients.
  • El nou supermercat ha suposat una inversió de 4 milions i en la seua construcció han participat 31 proveïdors, que han donat faena a més de 110 persones durant la fase d'obra.

Mercadona inaugura hui un nou supermercat eficient a Madrid, concretament al carrer Ayala, 89. Este supermercat, que obri amb el Nou Model de Botiga Eficient de Mercadona, que reforça l'excel·lència en el servici i optimitza l'acte de compra dels seus clients, presenta millores de les quals es beneficien tant els "Caps" (clients) com els treballadors, els proveïdors i la societat.

Amb esta finalitat, el nou supermercat aporta novetats en totes les seccions. Per exemple, disposa de lineals específics de llet fresca i sucs refrigerats, un nou punt d'acabat per a la carn, una góndola central en la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servici de suc de taronja acabat d'esprémer i una nova exposició en la pescateria per als productes de petxina, especialitats de sushi, una nova secció de forn amb talladora de pa o pastisseria refrigerada entre les novetats, o una nova xarcuteria amb pernil a talls i envasat, entre altres novetats.

A més, el supermercat del carrer Ayala, 89 disposa, entre altres millores, d'una nova entrada amb doble envidrat que evita corrents d'aire, uns corredors més amplis, i un nou model de carro de la compra i un nou model de carro tipus cistella molt més ergonòmics i lleugers.

Esta nova generació de supermercat eficient disposa d'una superfície de sala de vendes de 1.513 metres quadrats i d'un disseny totalment renovat respecte a l'anterior model de botiga amb nous colors i materials, tant en la façana exterior d'accés al supermercat com en la distribució de les diferents seccions. Així mateix, aposta per espais diàfans amplis que faciliten l'entrada de llum natural i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients.

En la construcció d'esta nova botiga eficient de Mercadona han participat 31 proveïdors i en la qual han treballat 110 persones durant la fase d'obra.

Tecnologia i ergonomia per a les treballadores i treballadors de Mercadona

Addicionalment, amb l'objectiu de facilitar les tasques diàries dels treballadors, este nou supermercat inclou múltiples mesures per a millorar l'ergonomia i eliminar sobreesforços. Per exemple, el nou moble de caixa de Mercadona s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'Institut de Biomecànica de València. La botiga també disposa de zones comunes perquè els empleats disfruten de més comoditat en els moments de descans, i també amb un menjador més equipat i unes taquilles personals més àmplies i còmodes.

A més, esta Nova Botiga Eficient de Mercadona està completament connectada tecnològicament, mitjançant la integració d'una sèrie de dispositius electrònics i ferramentes col·laboratives per als treballadors, amb els quals poder compartir informació des de qualsevol secció de la botiga; la qual cosa facilita l'autogestió de cada supermercat i agilita els processos de tota la cadena. Entre els nous dispositius es troben, entre altres, la línia de caixes, les balances o l'ús de tauletes electròniques que substituïxen el paper per a fer gestions administratives. Tot això permet optimitzar els processos i conéixer la gestió de la botiga en temps real, la qual cosa facilita la presa de decisions i contribuïx a una agilitat més gran, especialment, en la gestió dels productes frescos.

Estalvi energètic: botiga ecoeficient

En l'aspecte mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40 % el consum energètic respecte al model de botiga convencional, amb la millora de l'aïllament tèrmic i acústic, que permet optimitzar els materials i el grossor de les parets i els sostres i amb noves caixes de congelat més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient. A més, disposa d'un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons zones i moments del dia, per a una gestió energètica molt més eficient.

L'horari d'obertura d'este supermercat és de dilluns a dissabte, de 9.00 a 21.30 hores. A més, Mercadona ha habilitat el seu servici a domicili i la compra online a través de la pàgina web www.mercadona.es.

Amb esta nova obertura, els clients de Mercadona es beneficiaran de la seua coneguda política comercial SPB (Sempre Preus Baixos), que la companyia utilitza de manera exclusiva i que consistix en el fet de garantir el menor preu unitari dels productes, amb la millor qualitat, de manera permanent. Així, Mercadona pot oferir als seus clients, amb independència de qui fabrique el producte, un assortiment eficaç amb la màxima qualitat i al mínim preu possible.

Al tancament de 2017, Mercadona havia invertit més de 480 milions d'euros tant per a la reforma com per a l'obertura de nous supermercats amb este nou Model de Botiga.

Mercadona a la Comunitat de Madrid

Amb la posada en marxa d'este supermercat, Mercadona manté la seua aposta decidida per la Comunitat de Madrid, on té 182 botigues i una plantilla de 10.533 persones, totes amb treball estable i de qualitat. Així mateix, la companyia treballa amb 9 interproveïdors i més de 50 proveïdors especialistes d'esta comunitat, als quals compra per valor de 2.085 milions d'euros a l'any.