Exterior botiga Mercadona

Madrid - Mercadona inaugura dos noves botigues eficients, una a la capital i l'altra a Valdemoro

03 de desembre de 2018
  • Les noves botigues suposen la creació de 27 llocs de treball, en la que obri hui a Madrid capital, i de 13 en la que inaugura a la localitat de Valdemoro; tots els llocs són de treball estables i de qualitat.
  • Estes noves botigues eficients presenten novetats en totes les seccions i millores tant en l'àmbit mediambiental, com en el tecnològic i de servici, amb l'objectiu d'optimitzar l'experiència total de compra dels seus clients.
  • El nou supermercat del carrer Estocolmo ha suposat una inversió de 5,7 milions i en la construcció han participat 43 proveïdors, que han donat faena a més de 120 persones durant la fase d'obra.
  • Per la seua banda, la nova botiga de Valdemoro ha suposat una inversió de 3,1 milions i en la construcció han participat 46 proveïdors, que han donat faena a més de 394 persones durant la fase d'obra.

Mercadona inaugura hui dos nous supermercats eficients a Madrid, concretament al carrer Estocolmo, 22-24 i al carrer Emilia Pardo Bazán, 5 (Valdemoro). Estos supermercats, que obrin amb el Nou Model de Botiga Eficient de Mercadona, que reforça l'excel·lència en el servici i optimitza l'acte de compra dels seus clients, presenten millores de les quals es beneficien tant “Els Caps” (clients), com els treballadors, els proveïdors i la societat.

Per a dur-ho a terme, estos nous supermercats disposen de novetats en totes les seccions. Per exemple, disposen de lineals específics de llet fresca i sucs refrigerats, un nou punt d'acabat per a la carn, una góndola central en la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servici de suc de taronja acabat d'esprémer i una nova exposició en la pescateria per als productes de petxina, especialitats de sushi, una nova secció de forn amb talladora de pa o pastisseria refrigerada entre les novetats.

A més, els dos supermercats disposen, entre altres millores, d'una nova entrada amb doble envidrat que evita corrents d'aire, uns corredors més amplis, un nou model de carro de la compra i un nou model de carro tipus cistella molt més ergonòmics i lleugers.

Esta nova generació de supermercats eficients disposen d'una superfície de sala de vendes de 1.726 metres quadrats, el situat a Madrid capital, i 1.913 metres quadrats el situat a la localitat de Valdemoro. Tenen també un disseny totalment renovat respecte a l'anterior model de botiga amb nous colors i materials, tant en la façana exterior d'accés al supermercat com en la distribució de les diferents seccions. Així mateix, aposten per espais diàfans amplis que faciliten l'entrada de llum natural i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients.

En la construcció d'estes noves botigues eficients de Mercadona a Madrid han participat 43 proveïdors que han donat faena a 120 persones durant la fase d'obra, mentre que al supermercat de Valdemoro han participat 46 proveïdors que han donat faena a 394 persones.

Tecnologia i ergonomia per als treballadors i treballadores de Mercadona

Addicionalment, amb l'objectiu de facilitar les tasques diàries dels treballadors, estos nous supermercats inclouen múltiples mesures per a millorar l'ergonomia i eliminar sobreesforços. Per exemple, els nous mobles de caixa de Mercadona s'han desenvolupat amb la col·laboració de l'Institut de Biomecànica de València. Les botigues també disposen de zones comunes perquè els empleats disfruten d'una major comoditat en els moments de descans, així com un menjador més equipat i unes taquilles personals més àmplies i còmodes.

A més, estes Noves Botigues Eficients de Mercadona estan completament connectades tecnològicament, per mitjà de la integració d'una sèrie de dispositius electrònics i eines col·laboratives per als treballadors, amb els quals poden compartir informació des de qualsevol secció de la botiga, fet que facilita l'autogestió de cada supermercat i agilita els processos de tota la cadena. Entre els nous dispositius, es troben, entre altres, la línia de caixes, les balances o l'ús de tauletes electròniques que substituïxen el paper per a fer gestions administratives. Tot això permet optimitzar els processos i conéixer la gestió de la botiga en temps real, la qual cosa facilita la presa de decisions i contribuïx a una major agilitat, especialment, en la gestió dels productes frescos. 

Estalvi energètic: botiga ecoeficient

En l'àmbit mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40 % el consum energètic respecte al model de botiga convencional, gràcies a la millora de l'aïllament tèrmic i acústic, i ha optimitzat els materials i el grossor de les parets i els sostres i amb nous congeladors més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient. A més, disposen d'un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons zones i moments del dia, per a una gestió energètica molt més eficient. 

L'horari d'obertura d'estos supermercats és de dilluns a dissabte, de 9 a 21.30 hores, i disposen d'un aparcament de 133 places el que hi ha al carrer Estocolmo i 112 places el que hi ha a Valdemoro, per a facilitar l'acte de compra a tots els clients que es desplacen en vehicle privat. A més, Mercadona ha habilitat el seu servici a domicili i la compra online a través de la pàgina web https://www.mercadona.es/.

Amb estes noves obertures els clients de Mercadona es beneficiaran de la seua coneguda política comercial SPB (sempre preus baixos), que la companyia utilitza de manera exclusiva i que consistix a garantir el menor preu unitari dels productes, amb la millor qualitat, de manera permanent. Així, Mercadona pot oferir als seus clients un assortiment eficaç, amb independència de qui fabrique el producte, amb la màxima qualitat i al mínim preu possible.

Al tancament de 2017, Mercadona havia invertit més de 480 milions d'euros tant per a la reforma com per a l'obertura de nous supermercats amb este Mou Model de Botiga.

Mercadona a la Comunitat de Madrid

Amb la posada en marxa d'este supermercat, Mercadona manté la seua aposta decidida per la Comunitat de Madrid, on disposa, al tancament de l'any 2017, de 182 botigues i una plantilla de 10.533 persones, totes amb treball estable i de qualitat. Així mateix, la companyia treballa amb 9 interproveïdors i més de 50 proveïdors especialistes d'esta comunitat, als quals fa compres per valor de 2.085 milions d'euros a l'any.